ביטוחי הבריאות שלנו

כל המידע שצריך על מנת לקבל החלטה

כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות הציבורי, תרופות הכלולות בסל הבריאות אך אינן מוגדרות בהתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, תרופות אונקולוגיות והמטולוגיות המוגדרות כ-OFF LABLE, בדיקות גנטיות ועוד
כיסוי לניתוחים בארץ הכוללת שיפוי לכל ההוצאות הרפואיות הנדרשות לביצוע ניתוחים בישראל: שכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, שתלים, הוצאות אשפוז ועוד. 
כיסוי להשתלות איברים וטיפולים מיוחדים בחו"ל וכוללת בין היתר הבאת מומחה רפואי לישראל, טיפולי המשך שאינם ניתנים לביצוע בישראל והטסה רפואית מיוחדת לחו״ל
ביטוח מחלות קשות מקנה פיצוי חד פעמי ומיידי למבוטח שאובחנה אצלו אחת מהמחלות הקשות המפורטות בפוליסה
תמיכה ביטוחית למחלה ממארת מקנה פיצוי חד פעמי מיידי למבוטח שאובחנה אצלו מחלת הסרטן, או פיצוי חד פעמי מיידי בשיעור של 15% מסכום הביטוח בגין גילוי של סרטן מוקדם
שאלות ותשובות
שב"ן, ראשי תיבות עבור "שירותי בריאות נוספים", הוא מונח המתייחס לשירותים רפואיים שקופת החולים מציעה למבוטחיה בנוסף על השירותים הרפואיים הבסיסיים שהיא נותנת להם מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי. בדרך כלל מדובר בשירותים כגון רפואת שיניים, רפואה משלימה, בדיקות תקופתיות ועוד. 
עלות הביטוח נקבעת בהתאם לנתוני המבוטח - מין, גיל, עיסוק, תחביבים ומצב רפואי במעמד רכישת הביטוח. ביטוח ישיר מתחייבת למחיר של עד 35% פחות ממחירי המתחרים וכשזה בא ביחד עם השירות המנצח בית חולים אסותא - אין סיבה להתלבטות. 
תקופת אכשרה היא תקופה בה הביטוח בתוקף אך המבוטח אינו יכול לתבוע את תגמולי הביטוח במצב של מקרה ביטוחי. תקופת האכשרה בביטוח בריאות עומדת לרוב על 90 יום.