ביטוחי המשכנתא שלנו

כל המידע שצריך על מנת לקבל החלטה

ביטוח מבנה למשכנתא מכסה אתכם ואת הבנק המלווה מפני נזקים אפשריים למבנה הדירה או הבית בהם אתם גרים וכן לחלקים הצמודים להם.
ביטוח חיים למשכנתא מאפשר את הבטחת החזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה של מות אחד מלוקחי המשכנתא.
שאלות ותשובות
כן, ביטוח המשכנתא מחויב מתוקף החוק. הסיבה לכך היא שהמשכנתא היא הלוואה ארוכת טווח אשר ניתנת לצורך רכישת דירה למגורים. הלוואה זו מכסה את הפער שבין עלות הנכס לבין ההון העצמי שיש ברשות הלווה. ביטוח משכנתא נועד על מנת להבטיח את החזר ההלוואה כסדרה ויופעל במידה ונגרם נזק לנכס עצמו, או לחליפין כאשר אחד הלווים נפטר וכפועל יוצא מכך, קיים חשש לאי יכולת פירעון ההלוואה בעתיד.
ביטוח המשכנתא כולל שני מרכיבים ביטוחיים – ביטוח מבנה וביטוח חיים. ביטוח המבנה מגן על הבנק מפני נזקים שפוגעים במבנה הבית ובערכו כמשכון כגון הצפה, שריפה, פגעי מזג אוויר, רעידות אדמה, מעשי זדון ועוד. ביטוח החיים למשכנתא נועד על מנת להבטיח לבנק את החזר יתרת ההלוואה במידה ואחד הלווים נפטר וכפועל יוצא מכך, קיים חשש לאי יכולת פירעון ההלוואה בעתיד.
ביטוח חיים למשכנתא מכסה מקרה של התאבדות של המבוטח החל מהשנה השנייה. ביטוח ישיר תהיה פטורה מלשלם את תגמולי הביטוח אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו בשנת הביטוח הראשונה, בין אם המבוטח היה שפוי בדעתו ובין אם לא. 

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

הידעתם? סכום הביטוח המשולם למוטבים בעת מקרה מוות למבוטח פטור ממס

השאלון הרפואי שאתם עוברים במעמד רכישת הביטוח חיוני על מנת שתקבלו פיצוי הולם בעת הצורך - הקפידו למלאו בכובד ראש

על פי חוק אסור לבנק בו אתם לוקחים את המשכנתא לחייב אתכם לרכוש ביטוח משכנתא באמצעותו

משכנתא היא אחת ההלוואות הגדולות ביותר שתיטלו בחייכם - לכן רצוי שהמסלול המתאים לכם ייבחר לאחר מחקר שוק מעמיק

מומלץ לנהל משא ומתן עם הבנק במטרה לשפר את תנאי המשכנתא שהרי כל עשירית אחוז של הורדה יכול להיות מתורגם בסוף הדרך לכדי עשרות אלפי שקלים!

על מנת שתוכלו לעמוד לאורך זמן בהחזר המשכנתא החודשי, מומלץ כי גובהו לא יעלה על שליש מההכנסות שלכם

כשמדובר בביטוח המשכנתא הכיסוי במרבית חברות הביטוח והבנקים הוא לרוב זהה ולכן המחיר הינו פרמטר מרכזי

פרמיית ביטוח החיים למשכנתא משתנה לאורך תקופת המשכנתא  ולרוב עולה במחציתה הראשונה ויורדת במחציתה השנייה

כיצד לוקחים משכנתא בצורה נכונה ומהי הדרך הבטוחה והטובה ביותר לכך בישראל?

הבנק דורש מהלווים לרכוש פוליסות ביטוח משכנתא, ביטוח אשר מתחלק לשני מישורים – ביטוח מבנה וביטוח חיים. 

ביטוח חיים למשכנתא איננו ביטוח חיים פרטי רגיל. בכתבה זו תלמדו על ההבדלים בין השניים.