"הר הביטוח" - ממשק אינטרנטי מרכזי שהקימה רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ("רשות שוק ההון") ומחייבת את חברות הביטוח להעביר אליה נתונים לשם כך. 

זוהי הודעת רשות שוק ההון בעניין העברת הנתונים: אגף שוק ההון במשרד האוצר הקים במהלך חודש מרץ 2017 אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו (חברות הביטוח) נעביר אליהם. במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו. לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל.

אם ברצונך שלא נעביר נתונים אודות מוצרי הביטוח שלך אל רשות שוק ההון, באפשרותך להיכנס לאיזור האישי שלך באתר, שם קיימת האפשרות להורות על אי העברת הנתונים שלך לממשק בדרך מאובטחת ונוחה.  תשומת ליבך כי לפי הנחיות רשות שוק ההון, על חברת ביטוח שמבוטח שלה ביקש ממנה שלא להעביר את פרטיו, להפסיק את ההעברה החל משבועיים מיום קבלת הבקשה.

רשות שוק ההון מחזקת את רמת אבטחת המידע עבור מידע ביטוחי של קטינים באתר "הר הביטוח" בו ניתן לראות במרוכז את מוצרי הביטוח של הקטין בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם. במידה ואינך מעוניין שהגורם המשלם או לחלופין, בפוליסה קבוצתית, הבגיר בזכותו צורף הקטין לפוליסה יוגדר כבגיר לצורך זיהוי, עליך ליצור קשר עם חברתנו.

לידיעתך, רק בגיר שיוגדר כבגיר לצורך זיהוי יוכל לצפות במרוכז באתר האינטרנט הר הביטוח, במוצרי הביטוח של קטין בהם הוגדר כבגיר לצורך זיהוי בכל חברות הביטוח בישראל.
 

> לחצו כאן להסרה באזור האישי באתר החברה

> לפניות בנוגע לממשק לחצו כאן ליצירת קשר עם מוקד השירות