במקרה שגרמת נזק לצד שלישי

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם