במקרה של טיפול רפואי בחו"ל

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם