במקרה של ביטול הנסיעה

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם