במקרה של נזק לעסק כתוצאה מרוחות, ברד או שלג 

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם