במקרה שתבעו אותך בגין רשלנות

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בתביעתך בהקדם