במקרה שיש לך פיצוץ בצנרת העסק

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם