במקרה שפרצה שריפה בעסק שלך

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם