במקרה של נזק לבית כתוצאה מגשמים

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בתביעתך בהקדם