במקרה שיש לך פיצוץ בצנרת הבית

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בתביעתך בהקדם