במקרה שפרצה שריפה בבית שלך

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם