במקרה מוות של מבוטח משכנתא

השלבים שעל המוטב לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם