במקרה מוות כתוצאה מתאונה

השלבים שעל המוטב לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם