במקרה שאינך יכול לצאת לעבודה

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם