במקרה של נכות כתוצאה מתאונה

השלבים שעליך לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם