במקרה מוות של המבוטח

השלבים שעל המוטב לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם