המרכיבים בתוכנית בכירים ישיר לעצמאים

קופת הגמל מורכבת ממרכיב החיסכון וניתן להוסיף עליה גם מרכיב ביטוחי:

תשואות מסלולי השקעות

*התשואות המוצגות הינן במונחים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
*אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
*מסלול מניות החל לפעול בתאריך ה-1.1.22

חיפוש פוליסות וטפסים - תוכניות חיסכון

חיפוש לפי:

עוד דברים שכדאי לדעת על תוכנית בכירים ישיר לעצמאים

באפשרותכם להקפיא את התוכנית לכל תקופה ולחדשה בכל עת. בנוסף אתם יכולים להגדיל או להקטין את סכום ההפקדה החודשית ללא תשלום "קנס" כלשהו.

התוכנית מאושרת כקופת גמל ומזכה בהטבות מס ניכוי/ זיכוי.

תכניות החיסכון של ביטוח ישיר מאפשרות לכם ליהנות מפטור מלא מדמי ניהול על ההפקדה ודמי ניהול מינימליים בשיעור של עד 1.05% לשנה מהחיסכון המצטבר בלבד.