מסלולי ההשקעות בתוכנית החיסכון שלנו

באפשרותכם לבחור לנהל את התוכנית באחד או יותר מבין 3 המסלולים הבאים:

  • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  • נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

תשואות מסלולי השקעות

*התשואות המוצגות הינן במונחים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
*אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

חיפוש פוליסות וטפסים - תוכניות חיסכון

חיפוש לפי:

עוד דברים שכדאי לדעת על תוכנית חיסכון ישיר לפרט

באפשרותכם לבצע הפקדות חד פעמיות במועדים הנוחים לכם או הפקדה חודשית בכל סכום באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. ניתן לחלק את ההפקדות למספר מסלולי השקעה ולשנות מסלול בכל עת ללא קנס או עמלה.

בעת משיכת כספי החיסכון תחויבו במס רווחי הון בגין הרווחים הריאליים בלבד (רווח בפועל) בגובה של 25%. החיוב במס יבוצע רק בעת משיכה בפועל - המרה/ הקפאה/ תום תקופה וכו' לא יחוייבו בגביית מס.

תוכניות החיסכון של ביטוח ישיר מאפשרות לכם ליהנות מדמי ניהול מינימליים בשיעור של עד 1.05% מהחיסכון השנתי המצטבר (גם מהסכום שנחסך וגם מהתשואה).

הבטיחו את עתידכם ועתיד ילדיכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: