במקרה שהינך זקוק לשירות רפואי בנושאים שונים

השלבים שעלייך לבצע על מנת שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם