כיסויים ותוספות בביטוח תאונות אישיות

באפשרותכם להוסיף מגוון כיסויים, למעט כיסוי מוות מתאונה המחויב בפוליסה

 • מהו כיסוי מוות מתאונה?

  כיסוי המקנה למוטב/ים פיצוי עקב מות המבוטח שנגרם באופן ישיר כתוצאה מתאונה שאירעה במהלך תקופת הביטוח.

  בחברתנו, כיסוי מוות מתאונה הינו כיסוי בסיסי אשר קיים בכל פוליסת תאונות אישיות.

 • סוג הפיצוי

  פיצוי חד פעמי למוטב/ים במקרה של מות המבוטח עקב תאונה.

 • מהו כיסוי נכות מתאונה?

  כיסוי המקנה למבוטח פיצוי במקרה של נכות רפואית צמיתה ובלתי הפיכה ששיעורה עולה על 10% ואשר נגרמה כתוצאה ישירה מתאונה שארעה למבוטח במהלך תקופת הביטוח.

 • סוג הפיצוי

  פיצוי חד פעמי במקרה של נכות לצמיתות עקב תאונה המחושב על ידי מכפלה של סכום הביטוח הנקוב במפרט באחוזי הנכות שנקבעו למבוטח.

 • מהו כיסוי אשפוז עקב תאונה?

  כיסוי המקנה למבוטח פיצוי במקרה של אשפוזו  כתוצאה ישירה מתאונה שאירעה במהלך תקופת הביטוח ובלבד שמשך האשפוז עולה על 48 שעות ברציפות.

 • סוג הפיצוי

  פיצוי יומי למבוטח שאושפז עקב תאונה החל מיום האשפוז השלישי ועד 180 ימי אשפוז רצופים.

 • מהו כיסוי שברים עקב תאונה?

  כיסוי המקנה למבוטח פיצוי במקרה של שבר שנגרם למבוטח עקב תאונה שאירעה בתקופת הביטוח ובתנאי שהשבר נגרם תוך 30 יום מיום התאונה.

 • סוג הפיצוי

  פיצוי חד פעמי במקרה של שבר עקב תאונה השווה למכפלת סכום הביטוח בשיעור התשלום שנקבע לכל איבר המכוסה - כמפורט בטבלה בסעיף 3 לנספח "שברים עקב תאונה".

 • מהו כיסוי כוויות עקב תאונה?

  כיסוי המקנה למבוטח פיצוי במקרה של כוויה מדרגה שנייה ושלישית שנגרמה עקב תאונה שאירעה בתקופת הביטוח ובתנאי שהכוויה נגרמה תוך 90 ימים ממועד התאונה.

 • סוג הפיצוי

  פיצוי חד פעמי במקרה של כוויה עקב תאונה, השווה למכפלת סכום הביטוח בשיעור התשלום המפורט בטבלה בסעיף 3 לנספח "כוויות עקב תאונה".

  במקרה שבוצעה השתלת עור עקב כוויה מדרגה שלישית, ישולם למבוטח פיצוי נוסף בסכום של 10,000 ₪ בכפוף לאמור בסעיף 4.1 בנספח.

 • מהו כיסוי מצב סיעודי עקב תאונה?

  כיסוי המקנה פיצוי במקרה שהמבוטח אובחן במצב סיעודי שנגרם כתוצאה ישירה מתאונה שקרתה במהלך תקופת הביטוח.

 • סוג פיצוי

  פיצוי חד פעמי הניתן לאחר 90 יום בהם המבוטח היה במצב סיעודי באופן רציף.

 • מהו כיסוי תגמול יומי למשפחה?

  כיסוי המקנה למבוטח החזר בגין הוצאות הנלוות לאשפוז במקרה בו האשפוז נמשך תקופה רציפה העולה על 7 ימים, ובלבד שהאשפוז הינו תוצאה ישירה מתאונה שאירעה במהלך תקופת הביטוח.

 • סוג הפיצוי

  במסגרת כיסוי זה יינתן למבוטח החזר על ההוצאות הנלוות לאשפוז המפורטות להלן:

  1.       שהייה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה במלון בקרבת בית החולים.
  2.       שכירת אח/ות פרטי/ת במהלך תקופת האשפוז בבית חולים.
  3.       פיצוי בגובה 20% מהתגמול היומי המפורט בדף פרטי הביטוח בגין טיפול בילדים.

  התגמול ישולם החל מהיום השמיני לאשפוז ועד 180 ימי אשפוז רצופים.

 • מהו כיסוי לרכב דו/תלת גלגלי ממונע?

  על אף האמור בסעיף 5.11 בתנאים הכלליים, רכישת נספח זה מאפשרת הרחבת מקרה הביטוח כך שיכלול תאונה בעת נהיגה או נסיעה ברכב דו או תלת גלגלי הממונעים על ידי מנוע, בכביש עשוי אספלט או בטון.

  הרחבת מקרה הביטוח תחול על כלל הנספחים שנרכשו על ידי המבוטח.

 • מהו כתב שירות ספורטיבי?

  כתב שירות המקנה מגוון שירותים רפואיים נלווים לפעילויות ספורט חובבני כמו הוצאות פינוי באמצעות אמבולנס, שרותי ייעוץ עם רופא מומחה, פגישות ייעוץ עם תזונאי, פגישות טיפול עם פיזיותרפיסט, בדיקת ארגומטריה ועוד.

 • מהו כיסוי ימי החלמה מתאונה?

  כיסוי המקנה למבוטח פיצוי יומי במקרה שהוא אושפז לפחות 3 ימים מלאים כתוצאה ישירה מתאונה שאירעה לו בתקופת הביטוח, ורופא מומחה או רופא תעסוקתי קבע כי אין ביכולתו לעבוד וכי הינו מרותק לביתו.

 • סוג הפיצוי

  פיצוי יומי בסכום הנרכש ועד 90 יום - החל מהיום הראשון לאשפוז.

חיפוש פוליסות וטפסים - ביטוח תאונות אישיות

חיפוש לפי:

עוד דברים שכדאי לדעת על ביטוח תאונות אישיות

תאונה מוגדרת כאירוע פתאומי, מקרי ובלתי צפוי שנגרם במישרין וללא תלות בגורמים אחרים, על ידי גורם חיצוני, ושתוצאתו הישירה היא חבלה או פגיעה גופנית במבוטח.

בביטוח ישיר תוכלו לרכוש ביטוח תאונות אישיות החל מגיל 3 ועד גיל 70. בנוסף, הפוליסה תהיה תקפה עד שתגיעו לגיל 85.

ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח מודולרי - הלקוח יכול לבחור באילו מבין הכיסויים הוא מעוניין, למעט מוות מתאונה שהינו חובה ומה סכום הביטוח כאשר עבור כל כיסוי ישנו טווח אפשרי. היכולת לבחור כיסויים וסכומי ביטוח מאפשרת גמישות מקסימלית בקביעת דמי הביטוח!

הפיצוי בגין ביטוח תאונות אישיות ניתן בנוסף וללא קשר לתשלומי ביטוח אחרים. לדוגמא: אם חלילה נפגעתם בתאונת דרכים, תפוצו פעמיים - גם על ידי ביטוח החובה וגם על ידי ביטוח תאונות אישיות.

בכל שנה נפגעים מעל 200,000 בני אדם בתאונות המצריכות טיפול בבית חולים. בכל שנה מתאשפזים בישראל 25,000 איש עקב תאונות בבית ובשעות הפנאי ומעל 15,000 ילדים נפגעים מדי שנה בתאונות בבתי הספר וגני הילדים.

שקט נפשי במחיר אטרקטיבי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: