ביטוחי תאונות ומחלות שלנו

תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות מבטיח למבוטח או לבני משפחתו פיצוי במקרה נזק או מוות של המבוטח עקב תאונה

נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה מקנה פיצוי חד פעמי במקרה שנקבעו לו שיעורי נכות לצמיתות עקב תאונה

מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מקנה פיצוי חד פעמי ומיידי למבוטח שאובחנה אצלו אחת מהמחלות הקשות המפורטות בפוליסה

אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה מקנה פיצוי חודשי במקרה של אובדן הכנסה עקב מחלה ו/או תאונה
שאלות ותשובות
תאונה מוגדרת כאירוע פתאומי, מקרי ובלתי צפוי שנגרם במישרין וללא תלות בגורמים אחרים, על ידי גורם חיצוני, ושתוצאתו הישירה היא חבלה או פגיעה גופנית במבוטח.
מכיוון וכל אחד מאיתנו חשוף לתאונות בלתי צפויות במסגרות השונות, ביטוח תאונות ומחלות מתאים לכל אדם. גיל ההצטרפות לפוליסה הוא 3-70 והפוליסה עצמה ממשיכה עד גיל 85.
בניגוד לחברות ביטוח אחרות שעושות שימוש ב"טבלאות נכות" משל עצמן, בביטוח ישיר קביעת אחוזי הנכות נעשית על ידי מומחה רפואי לתחום הנכות האמורה, ובהתאם לטבלאות אובייקטיביות של שיעורי הנכות שבחלק א' לתוספת לתקנה 11 של תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז 1956.