כיסויים והרחבים בביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל מורכב מתוכנית ביטוח בסיסית שניתן להוסיף עליה כיסויים/הרחבים בהתאם לצרכים האישיים

 • ביטוח נסיעות לחו"ל

  ביטוח נסיעות לחו"ל מתאים לכל אדם הנוסע לחו"ל ומקנה הגנה ביטוחית מפני מגוון אירועים כגון הוצאות רפואיות, הוצאות מיוחדות בחו"ל, אחריות כלפי צד ג' וכיסוי לאיתור וחילוץ. 

 • תנאי תוכנית הביטוח (הרובד הבסיסי)

  1. מתאים לכל נסיעה בין אם לצרכי חופשה או עסקים למבוטחים עד גיל 85 בהתאם לפירוט הבא:
   > מבוטחים עד גיל 75 לתקופה של עד 365 יום. 
   > מבוטחים בגילאי 76-80 יבוטחו לתקופה של עד 60 יום.
   > מבוטחים בגילאי 81-85 יבוטחו לתקופה של עד 30 יום.
  2. גבול האחריות הבסיסי לכיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז במקרי חירום עד $2,500,000.
  3. הביטוח כולל בין היתר החזר תשלומים בגין הוצאות טיפול במקרי חירום רפואיים, פינוי והטסה רפואית לארץ, אחריות כלפי צד ג' וגם כיסוי לאיתור וחילוץ.

  לחצו כאן לצפייה בטבלת הכיסויים

 • מהו הרחב כבודה?

  הרחב המכסה אובדן או נזק פתאומי שנגרמו למטען (כבודה) המבוטח בזמן שהיה תחת השגחה (נישאים על המבוטח או מצויים באחריות מוביל). 

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  • גבול האחריות להרחב זה עומד על $2,000.
  • הרחב זה חל על חפצי ערך - רק במידה והיו על גוף המבוטח או בתיק הצמוד אליו או נעולים בתא חפצים או בכספת.
 • מהו הרחב מצב רפואי קיים מורחב/תרופתי?

  ביטוח נסיעות לחו"ל סטנדרטי אינו מכסה החמרה של מצב רפואי קיים עמו טס המבוטח ולכן מומלץ לנוסעים הסובלים ממחלה כלשהיא או שהיו מאושפזים, או שהיו תחת השגחה או טיפול רפואי או שנטלו טיפול תרופתי קבוע ב-6 החודשים שקדמו לנסיעה להצטייד מראש בהרחב זה, המקנה כיסוי למקרה רפואי שארע בזמן השהות בחו"ל בעקבות החמרה של מצב רפואי קיים.

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  באפשרותכם לבחור אחד משני הרחבים להחמרה של מצב רפואי קיים בהתאם למצבו הרפואי של המבוטח:

  1. מורחב - מיועד לנוסע בעל ליקוי בריאותי או מחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול (לרבות טיפול תרופתי) או בהשגחה ב-6 החודשים שקדמו לנסיעתו. 
  2. תרופתי - הרחב מוזל המיועד לנוסע שנטל טיפול תרופתי בלבד בעת הנסיעה או ב-6 החודשים שקדמו לנסיעתו ולא סובלים מליקוי בריאותי שהצריך טיפול כלשהו. 


  שימו לב! גבול האחריות להרחב זה הינו $300,000.

  *ישנן מחלות או מצבים רפואיים שלא יכוסו גם בעת רכישת ההרחב.

 • מהו הרחב קיצור/ביטול נסיעה?

  הרחב המקנה החזר הוצאות בגין טיסה ולינה שהוצאו מראש ולא יוחזרו, במקרה של ביטול/קיצור נסיעה בשל אחד מהאירועים המכוסים המפורטים בו.

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  באפשרותך לבחור גבול אחריות נמוך ($2,000) או גבוה ($6,000) בהתאם לאופי הנסיעה שלכם - לצורך הדוג' בנסיעות קצרות מועד באפשרותך להסתפק בהרחב קיצור/ביטול נסיעה בעל גבול אחריות נמוך ועקב כך לשלם מחיר מוזל, אך עדיין ליהנות מהגנה ביטוחית זו. 

 • מהו הרחב מחשב נייד וטאבלט?

  כיסוי ביטוחי כנגד אובדן או גניבה שאירעו למחשב הנייד או לטאבלט שלכם בזמן שהיו תחת השגחתכם במהלך שהותכם בחו"ל.

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  מגדיל את סכום הכיסוי למחשב הנייד או לטאבלט עד לסכום מירבי של $2,000.

 • מתכננים לטוס עם הסמארטפון?

  הרחב זה יקנה לכם כיסוי ביטוחי כנגד גניבת מכשיר הטלפון הנייד במהלך שהותכם בחו"ל.

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  גבול האחריות להרחב זה הינו $500.

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה מכשיר סלולרי.

 • מהו הרחב ספורט אתגרי?

  כיסוי להוצאות רפואיות לאחר תאונה או נזק שנגרמו כתוצאה מעיסוק בספורט יבשתי, ספורט ימי וספורט אווירי במהלך השהייה בחו"ל, כגון: צניחה, צניחה חופשית, דאייה, בנג׳י, רפטינג, סקי מים, שימוש באופנוע ים, טיפוס על הרים בעזרת חבלים וטיפוס על מצוקים או גלישה מהם (סנפלינג) ועוד.

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  במידה ואתם יודעים מראש את פרק הזמן בו תעסקו בפעילות אתגרית במהלך השהות מחו"ל, הרחב זה יעיל במיוחד מכיוון שעצם רכישתו לתקופת זמן מוגדרת מראש תאפשר לכם להוזיל את עלות הביטוח.

  הרחב זה ניתן לרכישה מגיל 8 עד גיל 65.

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה פעילויות ספורט אתגרי. 

 • מהו הרחב ספורט חורף?

  כיסוי להוצאות רפואיות לאחר תאונה או נזק שנגרמו כתוצאה מעיסוק בפעילויות ספורט חורף הכוללת גלישה והחלקה על השלג כגון סנובורד, סקי שלג וכדומה.

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  רכישת ההרחב לפרק זמן ידוע מראש בהתאם לתכנון הטיול שלכם מומלצת על מנת להוזיל את עלותו.

  הרחב זה ניתן לרכישה למבוטח עד גיל 70. 

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה פעילויות ספורט חורף.

 • מהו הרחב הריון?

  הרחב המכסה הוצאות בגין אירוע רפואי הקשור להריון. 

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  1. לא ניתן לרכוש הרחב זה לאחר השבוע ה-32 להיריון או לאחר גיל 42.
  2. הרחב זה אינו מיועד לנשים הנמצאות בהיריון בסיכון, שמירת היריון או במידה והרופא המליץ שלא לטוס לחו"ל.
  3. גבול האחריות להרחב זה הינו $200,000.

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה אירועים רפואיים הקשורים להיריון.

 • מהו כיסוי איתור וחילוץ?

  כיסוי להוצאות איתור וחילוץ עקב אובדן קשר או סיכון חיים ברור וחד משמעי לחיי המבוטח.

 • מהם היתרונות בכיסוי זה?

  1. מקנה שקט נפשי בעת שהותכם מעבר לים. במקרה שבו לא יהיה ניתן לאתר אתכם או שתזדקקו לחילוץ מסיבה כלשהיא - צוות מקצועי ומיומן ייצא בעקבותיכם על מנת לאתר ולחלץ אתכם.
  2. גבול האחריות לכיסוי זה הינו גבוה באופן משמעותי ועומד על $200,000. 
  3. כיסוי זה כלול בתוכנית הביטוח הבסיסית של הפוליסה אך באפשרותך לוותר עליו תמורת הוזלה בדמי הביטוח.  


  שימו לב! טרם צאתכם מהארץ חשוב להגדיר איש קשר, לעדכן אותו אודות מסלול הטיול המתוכנן ולשמור איתו על קשר רציף בעת השהות בחו"ל. 

 • מהו כיסוי אחריות כלפי צד שלישי?

  כיסוי המקנה הגנה מפני הוצאות של המבוטח ממקרי נזק גוף או רכוש לצד שלישי.

 • מה חשוב לדעת על כיסוי זה?

  כיסוי זה כלול בתוכנית הביטוח הבסיסית של הפוליסה אך באפשרותך לוותר עליו תמורת הוזלה בדמי הביטוח. 

  גבול האחריות להרחב זה הינו עד $100,000.

 • מהו הרחב שדרוג הרובד הבסיסי?

  הרחב המאפשר להגדיל את סכומי הביטוח לחלק מן הכיסויים הכלולים בתוכנית הביטוח הבסיסית של ביטוח נסיעות לחו"ל.

 • מה חשוב לדעת על הרחב זה?

  גבולות האחריות שהרחב זה מקנה לכם:

  1. הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל - $2,000 (במקום $1,500)
  2. הארכת שהות בחו"ל - $3,000 (במקום $2,000)
  3. הטסת בן משפחה קרוב עבור קטין - $1,500 (במקום $1,000)
שאלות ותשובות
אין חוק המחייב לעשות ביטוח נסיעות כאשר יוצאים מגבולות המדינה. עם זאת, נסיעה לחו"ל - בין אם לצרכים עסקיים ובין אם לטובת חופשה - טומנת בחובה גם לא מעט סיכונים. ביטוח נסיעות לחו"ל יקנה לכם שקט נפשי בעת העלייה למטוס בעצם הידיעה שיהיה מי שיעמוד לצדכם במקרה הצורך.
ביטוח נסיעות לחו"ל של ביטוח ישיר מורכב מפוליסה בסיסית ומהרחבים שונים הניתנים להוספה בהתאם לצרכים האישיים שלכם. בין אותם הרחבים קיים גם הרחב היריון לנשים בהיריון המעוניינות לנסוע לחו"ל בראש שקט (עד השבוע ה-32 להיריון) ומכסה הוצאות בגין אירוע רפואי הקשור להריון.
אם נתקלתם במקרה חירום כלשהוא, כל שאתם צריכים לעשות הוא להתקשר למוקד החירום של פמי פרימיום הזמין 365 ימים בשנה, 24 שעות (03-5688519) ונציגנו ינחו אתכם איך לפעול בדרך הטובה ביותר למען פתרון המצב.

מגזין נסיעות לחו"ל

כל מה שרציתם לדעת על ביטוח נסיעות לחו"ל

רכשו הרחב לביטול/קיצור הנסיעה מבעוד מועד, כך תוכלו לקבל פיצוי במידה ותשנו את תוכניותיכם באופן פתאומי

התאימו את הביטוח לצרכי הנסיעה שלכם ועל ידי כך תיהנו מהגנה מקסימלית בעלות מינימלית

גם אם בא לכם ליהנות מהשקט ולהתנתק מהסביבה, הקפידו ליצור קשר עם הארץ לפחות כל חמישה ימים

נאלצתם להפעיל את הביטוח? שמרו את כל המסמכים הקשורים בכך - תזדקקו להם כשתחזרו ארצה

נוטלים תרופה כלשהיא באופן קבוע? דאגו לרכוש הרחב מצב רפואי קיים תרופתי. רק כך תהיו מכוסים ביטוחית 

יוצאים לטיול מרובה סיכונים? דאגו להשאיר את מספר הטלפון של מוקד איתור וחילוץ לאיש קשר בארץ

נצלו את נפלאות העולם הדיגיטלי ותחסכו זמן טיול יקר. כל המידע זמין עבורכם 24/7 באתר ובאזור הלקוחות באתר

דאגו לנעול את המזוודות כשאתם מתניידים איתם ממקום למקום

וודאו שהארנק והנייד מצויים במקומות שיקשו על גניבתם: כיס המכנסיים הקדמי, פאוץ' צמוד לחגורה או כיס פנימי

אבדה לכם המזוודה בשדה התעופה? דווחו על כך בדלפק האבידות ומציאות ובמקביל הודיעו לחברת התעופה

מומלץ לנעול בכספת החדר במלון חפצים בעלי ערך רב כגון תכשיטים, מחשב נייד, מצלמות יקרות וכו' 

השתדלו שלא להרבות בסטטוסים ברשתות החברתיות המסגירים את היותכם בחו"ל שהרי הפרצה קוראת לגנב

ביטוח נסיעות ניתן לרכוש אך ורק טרם העלייה למטוס. רשמו זאת לפניכם ברשימה המטלות לקראת הנסיעה!

כל טיפול או נזק מעבר לים עלול לעלות מאוד ביוקר - ביטוח הנסיעות מקנה לכם אפשרות לשהות בחו"ל בראש שקט

כפר גלובלי: ביטוח נסיעות לחו"ל באינטרנט

כיום, בחסות הקדמה הטכנולוגית, מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל און-ליין בקלות ובזול

טסה בשביל שניים: ביטוח נסיעות לחו"ל בהריון

ביטוח נסיעות לחו"ל בסיסי אינו מעניק לאישה ההרה את מלוא הכיסויים הרלוונטיים לה ולכן עליה לדאוג להרחבתו

כמו סופרמן: ביטוח נסיעות לחו"ל אקסטרים

חובבי ספורט אתגרי? אל תוותרו על כיסוי ביטוחי נאות בגלל תפיסת ה"לי זה לא יקרה" המסוכנת!

מימון ישיר מציגה: הלוואה לכל מטרה*

*ההלוואה תינתן על ידי מימון ישיר. אין לאיי.די.איי חברה לביטוח בע"מ כל אחריות על ההתחייבות לתנאיה. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414.