כיצד מחושב ביטוח למקרה מוות בתאונה?

הסבר על תשלום דמי הביטוח:

  • סכום הביטוח המינימלי המומלץ למבוטח שיש לו ילדים התלויים בו מבחינה כלכלית עומד בממוצע על כ-200 משכורות נטו, כך שבמקרה מוות, חלילה, רמת החיים של משפחתו תישמר. דמי הביטוח נקבעים על פי נתוני המבוטח (גיל, מין, עיסוק, תחביב, עישון, מצב בריאותי וכו') וסכום הביטוח (ככל שהוא יהיה גבוה יותר כך דמי הביטוח יהיו גבוהים יותר).

  • דמי הביטוח קבועים במשך כל תקופת הביטוח. עם הגיעו של המבוטח לגיל 65 סכום הביטוח קטן בחצי, בעוד דמי הביטוח נותרים ללא שינוי. 

חיפוש פוליסות וטפסים - ביטוח חיים

חיפוש לפי:

עוד דברים שכדאי לדעת על ביטוח למקרה מוות מתאונה

בביטוח ישיר תוכלו לרכוש ביטוח למקרה מוות מתאונה החל מגיל 18 ועד גיל 64. בנוסף, הפוליסה תהיה תקפה עד שתגיעו לגיל 75.

התשובה פשוטה מאד – חיסכון בעלות הביטוח. מאחר וביטוח למקרה מוות מתאונה מכסה מקרה מוות שיקרה כתוצאה מתאונה בלבד, בניגוד לביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא, המבוטח יכול להגדיל משמעותית את סכום הביטוח שיקבלו מוטביו במקרה מוות עקב תאונה בעלות נמוכה יחסית. תאונה מוגדרת כאירוע מקרי בלתי צפוי שנגרם על ידי גורם חיצוני אלים שכתוצאה ממנו נגרמה חבלה או פגיעה גופנית.

הקדמת תשלום במקרה של מחלה חשוכת מרפא: מבוטח אשר חלה במחלה חשוכת מרפא שתוצאתה הצפויה הינה מוות בתוך תקופה של 9 חודשים לכל היותר (אושר בתעודה רפואית על ידי רופא מומחה), רשאי לקבל תשלומים חודשיים בשיעור של 5% אחוזים מסכום הביטוח, לתקופה של עד 6 חודשים. לאחר מותו, יקוזזו התשלומים ששולמו מסכום הביטוח והיתרה תשולם למוטבים שלו.

ביטוח החיים המשתלם - עכשיו משתלם יותר!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: