בביטוח ישיר - איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ, קיימות פוליסות ביטוח חיים שהגיעו לתום תקופה או ארע מקרה הביטוח ובהן כספים שלא נתבעו ע"י המבוטח\ים או המוטב\ים לפי העניין. 

בכדי לבדוק האם הינך זכאי לכספים מכוח זכויות ירושה, או הנך מוטב בפוליסה וכיו"ב יש להזין את מספר תעודת הזהות.

לברורים נוספים באפשרותך לפנות למוקד שירות חיים :

 

בטלפון 03-5555555 הפעיל בימים א-ה בין השעות 8:00-17:00

או בכתב למשרדי החברה, אפעל 35 פתח תקווה 49511 .