לקוח/ה יקר/ה,

בהתאם להוראות סעיף 8(ז) לחוזר 7-1-2016 "צירוף לביטוח" שתוקן במסגרת חוזר 10-1-2018 (או כל הוראה שתחליף אותו), להלן כתובת דואר אלקטרוני ייעודית לבקשות לקבלת מידע ובקשות לביטול מחברות ביטוח/ סוכני ביטוח: Info.client@5555555.co.il*

יש להעביר את הבקשות לכתובת דוא"ל זו בהתאם להוראות החוזר ונספחיו ולאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים בנספחים לחוזר. 

 

לשאלות ופניות נוספות ניתן לפנות למוקד השירות של החברה בטלפון - 03-5555555.
שעות פעילות המוקד: א'-ה'  08:00-17:00

     

    *כל בקשה שלא תתקבל באמצעות כתותבת דוא"ל הייעודית שלעיל ו/או לא תעמוד בהוראות החוזר, לא תטופל.