הנושאים העקריים בהם הקוד עוסק:

איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ ("ביטוח ישיר") נוסדה כדי לתת מענה חדשני ואיכותי לצרכי הפרט בתחום הביטוח בישראל. מיום הקמתה, לצד חדשנות ומקצוענות בתחום הביטוח, מצטיינת החברה באנושיות ואכפתיות כלפי לקוחותיה ועובדיה. כל אלו מהווים יחדיו נדבכים בהשגת מצוינות ערכית ועסקית שהחברה רואה בהם ייעוד מרכזי שלה. 

קוד ההתנהגות האתית של החברה נועד לחזק את המכוונות שלנו להתנהגות ערכית ואנושית. אנו רואים בקוד מסמך חשוב המנחה אותנו בפעילותינו היומיומיות ומסייע לחזק את התרבות הארגונית הערכית שלנו. הקוד נבנה לאורם של  ערכי היסוד של החברה: אכפתיות, שותפות, מקצוענות, הוגנות ואתגר.

ההון האנושי של החברה הוא הנכס החשוב ביותר שלה והחברה רואה בו את המפתח לצמיחתה ולהצלחתה. לכל אחד מהעובדים יש תפקיד חשוב בעיצוב תדמית החברה כיוון שהיא נקבעת במידה רבה ממכלול ההתנסויות ומגעי השירות שיש לכל אחד מהלקוחות והלקוחות הפוטנציאליים איתנו.

לאור זאת החברה רואה חשיבות גדולה באימוץ ומימוש הערכים והקוד ככלי מכוון התנהגות על ידי כל העובדים, מהלך שגם יעצים את תחושת הגאווה והשייכות של כולנו כעובדים וגם יתרום לחוסננו ולהפיכתנו לחברה מובילה בתחום העסקי והחברתי במדינה, יקנה לנו יתרון תחרותי משמעותי ויעצים את הצלחתנו. 

מטבע הדברים הקוד מייצג את הנשאף ולפיכך קיים פער בינו לבין המציאות היום יומית. תפקידנו לפעול ללא לאות על מנת לסגור פער זה ולהוביל לשיפור מתמשך באופן שבו אנו מביאים לידי ביטוי את ערכי החברה שאנו מאמינים בהם.

 

מהו קוד אתי?

הקוד האתי הינו תעודת זהות ערכית ונורמטיבית שהחברה שלנו גיבשה כדי להבטיח התנהגות אתית ברמה גבוהה. הקוד האתי מגדיר כללי התנהגות ופעולה ברורים אשר נועדו להדריך ולהנחות את כל עובדי החברה ביחס להתנהגות הרצויה במצבי העבודה השונים. 
הקוד מבוסס על חמשת ערכי הליבה של החברה והוא מתייחס לכלל תחומי העשייה בחברה ולמכלול מערכות היחסים בתוך החברה, עם הלקוחות, הספקים והסביבה.

הקוד משקף את עמדת החברה ועובדיה לגבי ההתנהגות הראויה במצבים וביחס להתלבטויות משמעותיים המתעוררים במציאות היומיומית שלנו בחיי העבודה ומהווה כלי שיסייע לכולנו להתמודד איתם ולקבל החלטות שעולות בקנה אחד עם הסטנדרטים האתיים הגבוהים המשותפים לכולנו.
הקוד איננו מהווה תחליף לחוקים, לנהלים ולהוראות ואיננו בא במקום שיקול דעת אישי, אלא משמש נדבך ערכי ומוסרי נוסף ומשלים. 

הקוד האתי הינו תעודת זהות ערכית ונורמטיבית שהחברה שלנו גיבשה כדי להבטיח התנהגות אתית ברמה גבוהה.

 

מטרת הקוד

 • להגדיר מערכת של כללים והתנהגויות אחידים המשותפים לכלל העובדים ואשר תורמים לתחושת השייכות ולצמיחה אישית וארגונית.
 • לתרום לטיפוח תרבות המבוססת על יושרה, הגינות ואחריות חברתית.
 • להנחות כיצד לפעול כשנתקלים בהתלבטות אתית.

ערכי החברה

אכפתיות

אנו מאמינים כי המשאב האנושי מהווה את העוצמה המשמעותית ביותר של החברה ואת המפתח להצלחתה, לחוסנה ולצמיחתה.
אנו מתייחסים בכבוד וברגישות לעובדינו, לקוחותינו וסביבתנו, ומאמינים כי תחושת שייכות, הקשבה ומעורבות אמיתית הנם הבסיס לכל מערכת יחסים, עסקית או אישית.

שותפות

אנו מאמינים כי דיאלוג פתוח ושקיפות מלאה עם עובדינו, לקוחותינו וסביבתנו, הנם הבסיס לשותפות אמיתית, שתוביל אותנו להשגת  מטרותינו ולהצלחה.

מקצוענות

אנו שואפים להיות מומחים בתחום המקצועי, תוך הקפדה על יעילות, איכות וחתירה בלתי פוסקת לשיפור מתמיד ולמצוינות. 

הוגנות

אנו מאמינים בבניית מערכת יחסי אמון הדדית עם עובדינו, לקוחותינו ושותפינו לעשייה, המושתתים על כבוד הדדי ויושר, וסבורים כי השקיפות הינה מרכיב מרכזי ביצירת אמינות ובבניית מערכת יחסי אמון. אנו מאמינים במתן יחס שווה ושילוב של אנשים עם צרכים מיוחדים בקרב עובדינו.

אתגר

חרתנו על דגלנו ערכים של חדשנות, יצירתיות, תעוזה ופריצת דרך. כחברה שכזו, נמשיך להוביל את חזית הפיתוח והעשייה הארגונית תוך שאיפה מתמדת למצוינות.

 

יחסי חברה - עובד

 • אנו מאמינים כי המשאב האנושי הוא המפתח להצלחת החברה:
 • אנו מגלים כבוד ואכפתיות לעמיתנו וקשובים לצרכיהם. 
 • אנו משקיעים בפיתוח, התפתחות וצמיחה אישית ומקצועית מתמדת, תוך לקיחת אחריות אישית על התפתחותנו המקצועית.
 • אנו מאמינים ביצירת אווירה תומכת ומוקירה.
 • אנו מקפידים להיות אמינים, להעביר מידע רלוונטי לעמיתנו ולעמוד בהבטחותינו כלפיהם. 
 • אנו מתחייבים לבצע את עבודתנו על פי נהלי העבודה והמשמעת המקובלים בחברה. 
 • אנו מתחייבים שלא לנצל למטרות פרטיות הזדמנויות עסקיות או מידע שהגיע אלינו במסגרת העבודה. 
 • אנו מתחייבים להימנע מלפעול בניירות הערך של החברה כל עוד נמצא בידינו מידע פנים, שאינו נחלתו של כלל ציבור המשקיעים ולהימנע ממסירת מידע כאמור לצד שלישי כלשהו. 
 • אנו אחראים על יצירת תדמית מכובדת לעצמנו ולחברה, בעבודה ומחוצה לה, תוך מתן דוגמא אישית.
 • הופעתנו (לבוש, הקפדה על סדר והיגיינה) מקרינה על חוסנה ותדמיתה של החברה ומשקפת את הכבוד שאנו חשים כלפי לקוחותינו ועמיתנו. לפיכך, על כל אחד מאיתנו להגיע לעבודה בלבוש מכובד ומסודר ולזכור שאנחנו מייצגים את החברה גם באירועים של החברה ותחת חסותה גם מחוץ למשרדיה. 
 • אנו מתחייבים לשמור על נכסי החברה ולעשות בהם שימוש נאות במסגרת העבודה ולמטרותיה של החברה. 
 • אנו מתחייבים למתן הזדמנות שווה בגיוס, העסקה, קידום ותגמול עובדים, ללא אפליה מכל סוג שהוא. 
 • אנו רואים בחומרה רבה כל תופעה של הטרדה מינית ונפעל לטפל בכל תלונה כחוק, ללא דיחוי ובדיסקרטיות מלאה, תוך שמירה על צנעת הפרט.

 

יחסי חברה – לקוחות, ספקים ומתחרים

 • אנו מתחייבים לקיים תיאום ציפיות מלא עם לקוחותינו, בכדי שנוכל להעניק שירות מקצועי המתבסס על צרכיהם. 
 • אנו מתחייבים להעניק ללקוחותינו יחס אישי, חם ואכפתי. 
 • אנו פועלים ללא הרף להיות מובילים וחדשניים בשירותים ובמוצרים שאנו מעניקים ללקוחותינו.
 • אנו מתחייבים לעמוד בהבטחותינו כלפי לקוחותינו. 
 • אנו מתחייבים שלא להוציא כל מידע אישי על לקוחותינו מתוך מאגרי הנתונים של החברה ולשמור על פרטיותם. 
 • אנו מתחייבים שלא לטפל בפוליסות פרטיות / חברים / קרבה ראשונה, אלא באמצעות ערוצי השירות והמכירה המקובלים, ובהתאם לנהלי החברה. 
 • אנו מתחייבים לבחור את הספקים שלנו על פי שיקולים עסקיים וענייניים וללא משוא פנים.
 • אנו מתחייבים שלא לקבל מתנות מספקים ולקוחות, למעט מתנות בעלות ערך סמלי ובאישור סמנכ"ל האגף. 
 • אנו מקפידים שלא לקיים קשרי עבודה עם מתחרינו ולבצע מעשים שיכולים לפגוע בחברה ולהוות ניגוד אינטרסים. 
 • אנו מתחייבים לנהוג בכבוד וביושר כלפי מתחרינו העסקיים.
 • במקרים בהם קיים חשד למעילה / הונאה, יש לפנות במיידית למנהל הסיכונים, האחראי לטיפול בנושא. 

בנוסף, ניתן לפנות באמצעות הפורטל הארגוני למבקרת הפנים של החברה, המהווה גורם חיצוני שאינו נמנה על עובדי החברה, תוך שמירה על אנונימיות מוחלטת למדווח. 

 

יחסי חברה - סביבה

 • אנו פועלים למען הקהילה במגוון פרויקטים ודרכים, תוך גילוי מעורבות ואחריות אישית, למען צמצום הפערים בחברה וקידום נושאים חברתיים. 
 • אנו לוקחים חלק במעורבות חברתית יזומה לטיפוח ושמירת על איכות הסביבה.