על מה נדבר בכתבה?

ביטוח ישיר שואפת להנגיש את שירותי הביטוח ולאפשר לכל אזרח במדינה לרכוש ביטוח במחירים הוגנים. המשך טבעי וישיר לשאיפה זו היא המחויבות והאכפתיות לקהילה בה החברה פועלת.

על מנת ליצור שינוי חברתי משמעותי ובר קיימא, החברה מאמינה בתרומה ממוקדת ומשמעותית ועל כן מטפחת שותפויות ארוכות טווח עם מספר ארגונים חברתיים העונים על מדיניות ההשקעה בקהילה בה היא דוגלת. הפעילות הקהילתית של החברה מתבצעת תוך קיום דיאלוג והבנת הצרכים של האוכלוסייה הרלוונטית, כמו גם גילוי מעורבות ואחריות אישית. בנוסף לתרומות הכספיות, החברה מעודדת את עובדיה להתנדבות – וחלקם עושה זאת בארגונים להם תורמת החברה כספים. בנוסף, כל עובד חברה שזכאי למלגת סיוע/ לימודים, מחויב ב-55 שעות התנדבות בקהילה.


כחברת הביטוח הדיגיטלית הראשונה בישראל, בחרה החברה כנושא העיקרי להשקעה בקהילה, בנושא העולה בקנה אחד עם הליבה העסקית שלה - צמצום הפער הדיגיטלי בקרב אוכלוסיות חלשות, בדגש על ילדים ונוער, באמצעות הגברת הנגישות הטכנולוגית וקידום החינוך. בנוסף למיקוד זה, החברה החליטה לשים בפעילותה הקהילתית דגש מוגבר על העצמת קהילת יוצאי אתיופיה, בהתבסס על מחקרים שהראו שקהילה זו סובלת מתת ייצוג משמעותי במקצועות טכנולוגיים בצבא ובשוק העבודה.


מעבר לכך, שיתוף הפעולה עם הקהילה האתיופית מהווה חיבור טבעי עבור ביטוח ישיר, אשר מיום היווסדה קיימה יחסים אדוקים עם בני הקהילה והשקיעה מאמצים רבים בשילובם בין עובדיה. בשנת 2012, החברה אף קיימה את כנס המנהלים השנתי שלה באתיופיה, כאות למחויבות, לשותפות הגורל ולקשר האמיץ עם מדינה וקהילה זו.

וועדת תרומות

החברה מקפידה לפעול בשקיפות בנושא התרומה לקהילה. וועדת התרומות של החברה, המורכבת מעובדים ומנהלים, בוחנת כל בקשה לתרומה המתקבלת בחברה ומחליטה על השותפים החברתיים ועל תוכן ואופי התרומה.

העמותות המרכזיות להן תורמת החברה בשנים האחרונות:

"פידל" (העצמת הקהילה האתיופית), קרן "אתנה" (מחשב לכל מורה), מלגות ללימודים אקדמאיים, "שמחה לילד" (העצמת ילדים בעלי צרכים מיוחדים) וחינוך דיגיטלי בקרב אוכלוסיות מצוקה.