תאריך השיחה 29/03/2020 / משך שיחה 00:24:01

 

מנחה:    שלום וברוכים הבאים לשיחת הועידה של איי.די.איי חברה לביטוח, לידיעתכם כל משתתפי השיחה הינם במצב האזנה בלבד, לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות, ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים, לקבלת סיוע בזמן הועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית אפס, לידיעתכם ועידה זו מוקלטת, יום ראשון העשרים ותשעה במרץ אלפיים ועשרים, נמצאים איתנו היום מר קובי הבר מנכ"ל החברה וגברת רונית חיוחמו סמנכ"לית הכספים, לפני שאני מעבירה את השיחה לקובי הבר, מנכ"ל החברה, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ואו התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות, תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות, שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף שלושים ושתיים אלף, לחוק ניירות ערך, זכות הדיבור מועברת כעת למר הבר, מר הבר בבקשה.

קובי הבר:    שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו לשיחת הועידה לסקירת תוצאות שנת אלפיים ותשע עשרה, נמצאת איתי רונית חיוחמו, סמנכ"לית הכספים, ברשותכם, אתחיל בסקירת המגמות העיקריות ולאחר מכן רונית ואני נענה בשמחה על כל השאלות, לפני שאציג את התוצאות היפות של החברה לשנת אלפיים ותשע עשרה, אתייחס בקצרה לנושא מגפת הקורונה והשפעתה, אני מבקש להבהיר כי מטבע הדברים שכל מה שאומר בהקשר זה הוא הערכה מבוססת על המידע שברשותנו כעת, ואני גם אציע שלא להסיק ממנו דבר על העתיד הרחוק יותר, שכן לא ברור עדיין לאף אחד כמה זמן תמשך התקופה ומה תהיה היקפה ונדרשת צניעות בתחזיות.

כידוע לכם משבר הקורונה הינו משבר גלובלי הפוקד את המשק ואותנו בתקופה זו, גם עתה אנחנו ממשיכים לפעול כרגיל ולהעניק שירות מלא ללקוחותינו בכל התחומים, מכירות, שירות וישוב תביעות בכל ערוצי התקשורת שלנו איתם, דיגיטלי וטלפוני, זה התאפשר לנו בזכות העובדה שלחברה כלים טכנולוגיים מתקדמים והיא ערוכה לעבודה מהבית, ולמעשה מנהלת שגרה כזו ביחס לחלק גדול מעובדי החברה יום בשבוע כבר מספר שנים. בזכות המוכנות המוקדמת והתשתית שלנו הצלחנו לעבור במהירות ותוך שמירה על המשכיות עסקית מלאה ליכולת עבודה מהבית על פני כל השבוע של מעל שבעים אחוזים מהעובדים כולל כל המוקדים שלנו, מכירות, שירות ותביעות ותוך ציות מלא להנחיות משרד הבריאות. ניתוח תמונת המצב של הרבעון הראשון עד כה, היקף המכירות הכולל של החברה בחיים, בריאות ודירה, ממשיך בהתאם לתוכנית העבודה, בענף רכב אנחנו רואים האטה במכירות החדשות לאור צמצום הפעילות בקרב יבואני הרכב, מגרשי הרכב, הלוואות למימון רכבים ועוד, יחד עם זאת, היקף החידושים בקרב לקוחותינו ממשיך להיות גבוה. עצרנו כמובן את שיווק מוצר נסיעות לחו"ל, לכך יש השפעה על גם על ההכנסות וגם על התביעות אך זו איננה השפעה מהותית, הצמצום בהיקף הנסועה הביא בשבועיים האחרונים לירידה בהיקף הגשת התביעות ובהיקף הבקשות לשירות, מוקדם בשלב זה להעריך כמה זמן זה ימשך כי המציאות אינה סטטית והיא עדיין בשלבי התהוות והתאמה למצב הנוכחי.

מבחינת שוק ההון, אנחנו עומדים כרגע על הפסד בתיק הנוסטרו של כשישים מיליון ש"ח ברוטו, כידוע התיק שלנו סולידי באופן יחסי עם שיעור נמוך של החזקות במניות, וכמו כן אין לנו חשיפה לפנסיות, ביטוחי מנהלים וכיוצא בזה. אנחנו צופים כי תתפתח האטה כלכלית במשק עם עלייה בשיעור האבטלה, שתביא להאטת הביקושים ככלל, וקרוב לוודאי גם בענפי הביטוח, בשלב זה קשה לאמוד את ההשפעה על היקף המכירות וגם על היקף התביעות, לאור זאת, נקטנו במספר צעדים לריסון ההוצאות, וזאת מעבר לתוכנית העבודה המקורית שלנו בנושא זה, במסגרת זו פעלנו לצמצום בעלויות כוח האדם, באמצעות הגברת הניצול של ימי חופשה, אפשרנו לעובדים לצאת לחופשה ארוכה או לחל"ת, הוצאנו מספר מועט של עובדים לחל"ת, צמצמנו באופן חלקי שעות עבודה וצעדים נוספים, כמו כן אנחנו מנהלים בקפידה, בקפידה את תחום הרכש וההוצאות השותפות, חשוב לי להדגיש, מכיוון שהמוצרים שלנו אינם כוללים עמלה לסוכנים, יש לנו אפשרות להציע מחירים תחרותיים וזולים יותר ממרבית השוק בכל הענפים שבהם אנחנו פועלים, ולכן אנחנו רואים במצב הזדמנות שלנו לתת מענה לציבור שיחפש לשמר את הכיסוי הביטוחי שלו במחיר נוח יותר. כמובן, ככל שיהיו התפתחויות משמעותיות נוספות אנחנו נעדכן.

עכשיו, בואו נעבור יחד לסקירה של המגמות העיקריות לשנת אלפיים ותשע עשרה, משקפות את התשתית העסקית של החברה ואת בסיס פעילותה. אפשר לעבור לשקף שש במצגת, אני שמח לומר שאנחנו מסכמים את שנת אלפיים ותשע עשרה עם רווח שיא של אלפיים ואחת, של מאתיים ואחת עשרה מיליון ש"ח, שהוא הרווח הגבוה ביותר בתולדות החברה, וזאת על אף השינויים הרבים שחלו בסביבה העסקית והרגולטורית. גם השנה אנחנו מציגים יציבות ברווח מפעילות הליבה, כפי שמופיע בשקף שבע, ונטרול הרזרבה שרשמנו לטובת אי ודאות הרגולטורית, בסך של כארבעים ושתיים מיליון ש"ח, במקביל שחררנו ברבעון השני עשרים ושישה מיליון ש"ח, בעקבות פסק הדין בנושא וינוגרד.

זו הייתה גם שנה מצוינת בהשקעות, כאשר הרווח הסתכם לכמאה ושניים עשרה מיליון ש"ח ברוטו, הגידול בהכנסות מהשקעות באלפיים ותשע עשרה נובע גם משיפור בתשואות שוק ההון וגם משערוך נדלן להשקעה. שינוי בפרמיות ברוטו נובע מגידול בהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, הירידה ברכב רכוש היא תוצאה של פעולות יזומות שלנו לטיוב תיק הלקוחות ושל הורדת התעריפים בענף כולו. אנחנו מסכמים את אלפיים ותשע עשרה גם עם קיטון משמעותי בקצב גידול ההוצאות, קצב הגידול, קצב הגידול השנה הוא הנמוך ביותר בשנים האחרונות, וזאת על אף שבחלק מהתחומים, בעיקר בטכנולוגיה אנחנו מגדילים משאבים לצורך המשך הצמיחה, סיבות נוספות לגידול הקיים נובעות מהסכמי השיתוף, מהסכמי שיתופי הפעולה של החברה ומהשפעה של השינוי בדאק, אותם הוצאות נדחות בענף הרכב. התוכנית האסטרטגית של החברה לשנים הקרובות עליה ארחיב בהמשך, מתמקדת גם במצוינות תפעולית ובריסון ההוצאות.

התייחסות קצרה לנתונים הרבעוניים, את הרבעון הרביעי אנחנו מסכמים עם רווח כולל של כארבעים וחמישה מיליוני ש"ח, מדובר על רבעון חורף המאופיין כל שנה ברווח נמוך יותר בהשוואה ליתר הרבעונים לאורך השנה, הרווח החיתומי ברבעון הסתכם בכארבעים מיליון ש"ח ברוטו בנטרול ההפרשה שביצענו של כעשרים ואחת מיליון ש"ח לרזרבה לאי ודאות רגולטורית, לצד ההשקעות, מדובר על רבעון מצוין, כאשר ההכנסות מסתכמות לכארבעים ושלושה מיליון ש"ח ברוטו, כאשר שמונה עשר מיליון ש"ח מתוכם נובע משערוך נדלן.

וכעת ברשותכם, אתייחס בקצרה לתוכנית האסטרטגית של החברה כבסיס לניתוח ענפי הפעילות שיוצג בהמשך, בואו נעבור יחד לשקף עשרים ואחד במצגת. עוד לפני התפרצות נגיף הקורונה, במחצית השנייה של אלפיים ותשע עשרה התחלנו ביישום התוכנית האסטרטגית שגיבשנו לשנים אלפיים עשרים אלפיים ושלוש, התוכנית נועדה לסייע לנו להמשיך ולהוביל את השוק הישיר בישראל, תוך מתן מענה לשינויים בסביבה העסקית ולאתגרים הרגולטורים, התוכנית האסטרטגית שבנינו עוסקת במספר נושאים רוחביים, הראשון שבהם, טיוב תיק הלקוחות שלנו, באמצעות העמקת התמחור הדיפרנציאלי והרחבת החיתום הפרטני בכל ענפי הפעילות, בדגש על ענפי רכב ודירה תוך, תוך מטרה להקדים את התיק הזה צמיחה רווחית בלבד, השני מיקוד בלקוח על ידי שימוש ביכולות הדאטה המתקדמות של החברה, כך שנוכל להציע ללקוחות שלנו הצעות ערך פרסונליות המותאמות למאפייני הלקוח, לשדרג תהליכים מבוססי דאטה בתביעות ובשירות, וזאת תוך שימור שיעורי החידוש הגבוהים. הנושא השלישי הינו דגש על יעילות ומצוינות תפעולית, באמצעות שיפור תהליכי עבודה, שילוב טכנולוגית וכלים דיגיטליים, כדוגמת וואטסאפ, אר.פי.איי ועוד, בביצוע תהליכי עומק בתחום ניהול התביעות. ניתן לראות כי מהלכים אלו הביאו כבר השנה לריסון הגידול בהוצאות, המשך ההתייעלות יסייע לנו למשוך, לשמור על היתרון התחרותי בייחוד בימים אלו. במקביל אנחנו ממוקדים בחיזוק וגיוון מקורות הצמיחה, בדגש על עולמות דירה, בריאות וחיים אשר נמצאים בצמיחה מתמשכת בארבע השנים האחרונות, כפי שניתן לראות בשקף תשע. ניתן לראות שענפים אלו הולכים והופכים משמעותיים בפעילות החברה ולראייה תרומתם לרבע בשנת אלפיים ותשע עשרה מתקרבת לחמישים אחוזים, רואים את זה בשקף עשר. אנחנו פועלים לפיתוח מנועי צמיחה חדשים, בדגש על מוצרי בריאות וחסכון, כמו כן אנחנו בוחנים בימים אלה את הרחבת הפעילות מול עסקים קטנים כמקור צמיחה נוסף, זאת על ידי מינוף היתרונות של החברה במכירה  ישירה ובמחירים תחרותיים.

ביחוד בימים אלו, אני שמח שלחברה שאני עומד בראשה יש מצפן המכוון אותנו הלאה, אנו נמשיך לפעול לפי התוכנית שהגדרנו ונקפיד לתקף את מסקנותיה מול השווקים המשתנים סביבנו, גם בעקבות משבר הקורונה וחוסר הודאות שהביא, ונעדכן בהתאם ככל שיידרש, כך נשמור כל העת את היתרון התחרותי מול השוק. בואו נעבור כעת לתיאור ענפי הפעילות, רכב ורכוש, בשנה וחצי האחרונות גברה התחרות והובילה לירידת תעריפים בכל השוק, מגמה שהתמתנה מעט בחודשים האחרונים, ירידת התעריפים התאפשרה בין היתר בשל הירידה בשכיחות התאונות בשנת אלפיים ושמונה עשרה, ירידה שנבלמה בשנת אלפיים ותשע עשרה, וכעת עוד קשה להעריך מה תהיה השפעת משבר הקורונה על הירידה בשכיחות.

שנת אלפיים ושמונה עשרה הייתה כאמור שנת שיא ברווח החיתומי בענף הרכב, גם בראייה רב שנתית כפי שניתן לראות זאת בשקף אחד עשרה, ומטבע הדברים אלפיים ותשע עשרה משקפת ירידה ביחס אליה. טיוב התיק שאנחנו עושים הינו תהליך הדרגתי שצפוי להימשך על פני מספר רבעונים קדימה, מהלך כזה מטבעו משפיע קודם כל על גודל התיק ורק לאחר מכן על הרווחיות, אנחנו מעריכים שמעבר, שמעבר לשיפור הצפוי הרווחיות ברכב רכוש ממהלכים אלו, תהיה לכך גם השפעה חיובית על ענף חובה, שכבר נמצא במגמת שיפור, במקביל לטיוב התיק אנחנו גם מטייבים את הצעת הערך שלנו ללקוחות ומשדרגים כל העת את המוצר, כפי שיכולתם לראות כבר במהלך השנה החולפת עם השקת מוקד תביעות עשרים וארבע שבע, שירות ישיר עד אליך ושירות חדש, צעיר ישיר, אותו נשיק בקרוב. מהלכים אלא ונוספים מחזקים את הייחוד והבידול שלנו ומעניקים לנו יתרון תחרותי. חשוב להגיד כי גם בתקופה של תחרות עזה אנחנו שומרים על שיעור נאמנות ללקוחות של למעלה משמונים ושניים אחוזים. הלוס רשיו בענף עמד על שבעים וארבע אחוזים בשנת אלפיים ותשע עשרה והקומביין רשיו על תשעים ואחד אחוזים.

ענף רכב חובה, אנו מציגים שיפור בתוצאות בתחום זה כפי שניתן לראות בשקף שתיים עשרה, בזכות שורה של מהלכים שביצענו בתחום ניהול התביעות וביטוחי המשנה, מהלכים אלו ממשיכים להיות רלוונטיים גם בשנת עשרים עשרים, כמו כן כידוע חתמנו על הסכם ביטוח משנה מסוג קווטשייר והסכם זה הוארך גם הוא לשנת אלפיים עשרים. בואו נסתכל על ענף רכב חובה ורכוש יחד, צריך לזכור כי ענפים אלה הינם, הינם מוצרים משלימים שמרבית הציבור רוכש יחד וקיימת השפעה הדדית על התוצאות בין שני הענפים הללו, אם מסתכלים על תוצאות רכב רכוש ורכב חובה יחד, כפי שניתן לראות בשקף שלוש עשרה, ניתן לראות כי באלפיים ותשע עשרה הגענו לרווח השנתי הגבוה ביותר בארבע השנים האחרונות.

נעבור יחד לענף דירות, אנחנו ממשיכים להשיג צמיחה יפה בהכנסות אשר באה לידי ביטוי בגידול של כעשרה אחוזים בפרמיות ברבעון הרביעי, הקיטון ברווח נובע בעיקר מהשפעת השינויים בתחום נזקי צנרת לרבות התפתחויות עבר. החברה נקטה ונוקטת בשורת צעדים לשיפור הרווחיות החל מטיוב החיתום, עבור בהעמקת הדיפרנציאציה בתמחור וכלה במעבר לעבודה החל מחודש זה גם עם חברת שרברבים בהסדר, צעדים אלו אמורים להביא הן לשיפור ברווחיות והן לשיפור בשביעות רצון הלקוחות.

תחום ענף חיים, ענף זה הפך להיות דומיננטי בפעילות החברה בשנים האחרונות, הן בהכנסות והן ברווח ויהווה מנוע צמיחה של החברה גם בשנים הבאות. ברבעון הרביעי הענף, ברבעון הרביעי הביא הענף צמיחה נאה בפרמיות של כשישה אחוזים, בזכות גידול גם בפעילות הישירה וגם בפעילות דרך שיתופי הפעולה שלנו. התוצאות הטובות ברבעון נובעות גם מיחס תביעות נמוך בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. אמנם השינויים הרגולטורים מפברואר אלפיים ותשע עשרה הביאו לירידה משמעותית במחירים, אך שיעורי הביטול שעלו בשנים אלפיים ושבע אלפיים שמונה עשרה התמתנו, ואנחנו מציגים מגמה עקבית של ירידה בשיעור הביטולים כבר רבעון רביעי ברציפות, בזכות מיקוד ניהולי ושורה של שיפורים שביצענו באיכות המכירה ובעבודת השימור.

ענף בריאות, במוצר הבריאות הקלאסי אנחנו מציגים צמיחה של תשעה אחוזים ברבעון, כפי שציינתי מוצר זה הינו אחד מענפים עליהם שמה התוכנית האסטרטגית דגש, אנחנו מאמינים כי בענף זה קיים פוטנציאל רב עבורנו, הן במונחי נפח שוק פוטנציאלי והן מבחינת מאפייני המוצר, גם בענף זה אנחנו נהנים מהצלחת המיקוד הניהולי שלנו ושיפור איכות המכירה מחד, ושיפור עבודת השימור מאידך. הירידה בשיעור הצמיחה בכלל ענף הבריאות נובעת כולה מהחלטה שלנו להקטין את היעדים במוצר תאונות אישיות לאור הכבדת הרגולציה בענף.

אני רוצה להתייחס לנושא הדיווידנד, דירקטוריון החברה דן בהשלכות הצפויות של מגפת נגיף הקורונה, והחליט בשלב זה לאור אי הודאות לגבי משכן והיקפן להשהות את ההחלטה על חלוקת דיווידנד סופי בגין רווחי אלפיים ותשע עשרה, עם התבררות המצב, יקיים הדירקטוריון דיון מחודש בנושא וחשוב לציין כי אין בכך כדי לפגוע בתוקפה של מדיניות חלוקת הדיווידנד הקיימת.

לסיכום, ברור מאליו שלא ניתן לסכם את תוצאות שנת אלפיים ותשע עשרה מבלי להתייחס למשבר הקורונה שפקד אותנו ממחצית הרבעון הראשון של אלפיים עשרים ואף העמיק בשבועיים האחרונים, מדובר בתקופה מורכבת שבה אנחנו נדרשים לפעול בסביבה של חוסר ודאות ושינויים מהירים. אנחנו גאים, אני גאה לומר שאנחנו מנהלים את הדברים עם ארגז כלים של טכנולוגיה מתאימה ומחויבות מרשימה של העובדים שלנו למתן מענה מלא לציבור לקוחותינו. בזכות שני אלה הצלחנו לבצע מעבר מהיר של, מעבר מהיר של מעל לשבעים אחוזים מהעובדים לעבודה הבית תוך שמירה על ניהול עסקים כרגיל, את שנת אלפיים ותשע עשרה סיכמנו עם רווח כולל של מאתיים ואחת עשרה מיליוני ש"ח, שהינו הרווח הכולל הגבוה בתולדות החברה, זו עדות להצלחת המהלכים שאנחנו מבצעים אשר באו לידי ביטוי בשמירה על הרווח, על רמת רווח חיתומי תוך ריסון קצב גידול ההוצאות. אנחנו מעריכים שצפויה האטה כלכלית במשק ופועלים על מנת להתאים את הפעילות שלנו ולמצות את היתרונות הגלומים בחברה שלנו לציבור כך שנמשיך לצמוח תוך ריסון מתמיד של ההוצאות כפי שפירטתי בתחילת דבריי. הפעילות שהתחלנו לנקוט בחברה באלפיים ותשע עשרה מבוססת על אסטרטגיה מובנת וממוקדת שאותה נמשיך ליישם גם בשנים הקרובות בהתאמה המתחייבת מהשינויים וההזדמנויות שיוצרת המציאות, לרבות המשבר, משבר הקורונה. אנו פועלים לשימור המובילות שלנו בשוק הישיר ונפעל לממש את תוכנית הצמיחה, תוכניות הצמיחה העתידיות של החברה, תודה רבה, וכעת נעבור לשאלות.

מנחה:    כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות, כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת, כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית שתיים, אם הנכם מאזינים באמצעות רמקול אנא הרימו את השפופרת לפני הקשת הספרות, אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מיאיר דרורי מאלטרנטיב, בבקשה.

יאיר דרורי:    בוקר טוב וברכות על התוצאות, שאלה שלי היא בנוגע באמת לתחום הרכב שממנו באמת התחרות הגוברת שכללה גם תחרות קשה מצד השחקנים הוותיקים שנהנו מרוח גבית משוק ההון בשנים האחרונות, מה שאפשר באמת הורדה יחד אני חושב, זה לא נושא שלא נגעתם בהם אבל יחד עם השכיחות הנמוכה יותר של תביעות באלפיים ושמונה עשרה שבאה לידי ביטוי באלפיים ותשע עשרה בירידת מחירים, וגם בשחקנים ושחקניות חדשות שקיבלו גם תמיכה כנראה מכל השחקניות הגדולות הזרות, שאלה שלי למרות שאמרתם, כן נגעת בזה שאתם עוד לא יודעים להעריך, האם בגלל המשבר הקורונה, מה שאנחנו רואים בשווקים בהנחה שהקומביין רשיו הולך להיות מורע, האם אתם לא רואים איזה סימנים או איזה אפשרות של העלאת מחירים שאני מניח שאתם בתור שחקן מוביל בתחום הרבה גופים בעצם מסתכלים עליכם ומחכים שאתם תעשו את זה.

קובי הבר:    בוקר טוב יאיר, תודה על השאלה, אם אני מסתכל על אלפיים ותשע עשרה, כפי שגם כתבנו בדוח אפשר לזהות שתי מגמות שקרו, הראשונה זה שהירידה בשכיחות התאונות שהייתה במגמת שיפור וירידה באלפיים ושמונה עשרה נעצרה באלפיים ותשע עשרה, וכן אפשר היה לראות כבר ברבעון האחרון של אלפיים ותשע עשרה התמתנות משמעותית בירידות מחירים, וכמעט עד, עד כדי התייצבות ברמות המחירים שאמנם יותר נמוכות ממה שהיה לנו באלפיים ושמונה עשרה שאנחנו יודעים, לתת הערכה קדימה מאוד קשה להגיד כי אף אחד לא יודע להעריך את המשמעויות של נושא הקורונה, אנחנו כן יכולים לדעת בצורה ברורה שנכון לכרגע, כפי שאמרתי יש ירידה בביקושים לביטוחי רכב כי פשוט אין עסקאות רכב חדש או יד שנייה בשוק, וכן אנחנו רואים ירידה בשבועיים האחרונים של מגמת התביעות, איך כל חברת ביטוח אחרת תנהל את עסקיה אני לא יכול להגיד, אנחנו נמשיך בצעדים שהתחלנו לגבי טיוב התיק שלנו, אנחנו נשים דגש רק על רווחיות במכירות שלנו ועל צמיחה, ואנחנו נעשה בדיוק את מה שנכון כדי לשמור על רווחיות הענף הזה אצלנו.

יאיר דרורי:    אוקי, תודה, הרבה הצלחה בהמשך.

קובי הבר:    תודה יאיר.

מנחה:    אני חוזרת על ההוראות, כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת, אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות נוספות, אני מחזירה את רשות הדיבור למר הבר לדברי סיכום, מר הבר בבקשה.

קובי הבר:    תודה רבה, תודה לכם שהשתתפתם בשיחת המשקיעים שלנו, אנחנו כמובן נשמח להמשיך להיות לרשותכם ולענות על שאלות נוספות אם יהיו לכם, וניפגש ברבעון הבא ובריאות לכולם ושנחזור כולנו לעסקים בריאים וטובים כמה שיותר מהר, תודה רבה.

מנחה:    בזאת הסתיימה שיחת הועידה של איי.די.איי חברה לביטוח, תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.


-  סיום שיחה  -