תאריך השיחה 09.03.17 / סיום שיחה 00:39:49 

 

דוברת:      שלום וברוכים הבאים לשיחת הועידה של איי.די.איי ביטוח. לידיעתכם כל משתתפי השיחה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאול שאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הועידה, אנא הגישו על הספרות *0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום חמישי, ה-9 במרץ 2017. לפני שאני מעבירה, מעבירה את השיחה לרביב צולר מנכ"ל החברה ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שיימסרו כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדו"חות האחרונים בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת למר צולר. מר צולר בבקשה. 

רביב צולר: תודה רבה. קודם כל בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לשיחת הועידה הראשונה שלנו. הכוונה שלנו להמשיך לקיים שיחות ועידה מדי רבעון, זה תואם את התפיסה שלנו. וגם אנחנו נעשה הכל כדי להמשיך להיות אה חברת הביטוח שמפרסמת ראשונה בין כולם את הדו"חות הכספיים. אנחנו נותנים לזה ערך משמעותי. נמצאת איתי כאן רונית חיוחמו, שהיא סמנכ"ל הכספים של החברה, והיא גם כן תעמוד לרשותכם לשאלות בסוף הדברים.

אז קודם כל אני רוצה להתחיל מזה שסה"כ הייתה לנו שנה שהייתה שנת שיא בצמיחה שלנו ובהתפתחות העסקית שלנו, הן מבחינת השותפויות העסקיות החדשות והן מבחינת ההתפתחות הדיגיטלית המשמעותית שלנו. ומאידך, כפי שאתם יודעים הייתה גם שנה מאוד מאתגרת, כאשר בראש ובראשונה אה השלכות ועדת וינוגרד השפיעו מאוד על התוצאות העסקיות וגם על ההתנהלות, וגם הרעה שהייתה בענף הרכב בגלל עלייה בשכיחות ועלות התביעות החל מחורף 2015 אה נתנה את אותותיה, מכיוון שהתביעות – התייקרות התביעות לוותה כמובן בהעלאת מחירים אבל העלאת תעריפים זה תהליך ש... שמתמשך על פני שנה שלמה עד שכל התיק מתאים את עצמו, ולכן אנחנו ראינו שיפור הדרגתי.

אז אני רוצה להתחיל במצגת משקיעים בעמוד מספר שלוש. קודם כל הפרמיות ברוטו צמחו ב-18%, כפי שאמרתי שיא שלנו. אה הפרמיות בעסקי ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך גדלו בעשרה אחוז, אבל כשמנטרלים את החיסכון לטווח ארוך שאצלנו הוא ענף בראן-אוף למעשה, אז מדובר בגידול של 14% לעומת אשתקד לכ-195 מיליון ₪. בעסקי בריאות צמחנו ב-18% ואה הפרמיות הסתכמו ב-183 מיליון ₪ בהשוואה ל-155.

סה"כ הייתה לנו שנה מאוד טובה בבריאות, להזכירכם הרפורמה בענף הבריאות יצאה לדרך השנה. אה ביצענו השקעה ראשונית והיערכות מאוד מקיפה ואנחנו בהחלט רואים התקדמות יפה שאנחנו גאים בה וכמובן שיהיה מעניין לעקוב בהמשך. סה"כ הפרמיות שלנו צמחו ב-17%, עברנו את השני מיליארד שקל, 2,114,000,000 לעומת כ-1.8 מיליארד בשנה שעברה. כמובן שהצמיחה גדלה במיוחד מהגידול במספר הלקוחות כאשר היה גם גידול בתעריפים הריאליים בענפי הרכב על פני השנה – וזה גם תרם לצמיחה.

אני רוצה גם לציין לגבי הצמיחה שעסקת החשב הכללי או מכרז החשב הכללי תרמו בסביבות 4% לצמיחה בענפי הרכב, וכמעט 3% בפר, בצמיחה הכללית של הפרמיות. וכזכור אנחנו לקראת סוף השנה, לקראת סוף הרבעון השלישי קיבלנו החלטה שלא להמשיך להשתתף במכרז של החשב הכללי ולכן הפעילות הזאת הופסקה לכל דבר ועניין החל מסוף דצמבר. בעצם הסיפור המשמעותי של השנה שקשור ב... ביטוח הכללי, נתן אותותיו. אנחנו רואים בשקף מספר ארבע שבביטוח הכללי הרווח הסתכם ב-28 מיליון ₪ לעומת 169 מיליון ₪. את המרכיבים השונים של ההרעה אנחנו נסקור בהמשך.

באופן כללי הנושאים המשמעותיים זה כפי שכולם מכירים כבר - השלכות ועדת וינוגרד. מדובר שם על פגיעה של 47 מיליון שקל מבחינת פגיעה חד פעמית. אבל צריך לזכור שכשמשווים שנה מול שנה אז צריך לקחת בחשבון שאילולא הנושא של ועדת וינוגרד השנה, היינו יכולים להיות במצב של רווח חיתומי של בסביבות השלושים מיליון שקל. אה וכמובן שבעקבות ההתייקרות שהמשמעות שלה מבחינתנו הייתה בסביבות 7.5% בתעריף... זאת אומרת 7.5% התייקרות בתביעות, למעשה איבדנו את היכולת, את האלטרנטיבה של להשיג רווח חיתומי. כך שכשמסתכלים על כלל ההשפעה של וינוגרד עלינו השנה בהשוואה מול שנה שעברה, צריך להוסיף לאותם 47 מיליון עוד 30 מיליון ומגיעים קרוב ל-80 מיליון רק ההשפעה הישירה של וינוגרד.

למעשה הנושא של הקפאת תעריפים הוא קשור לחוסר יכולת להרוויח רווח אלטרנטיבי כי הדינמיקה השנה מבחינת תעריפי חובה שבד"כ הפיקוח מאפשר להעלות אותם במהלך השנה בהתאם לצורך, השנה בעקבות ועדת וינוגרד הפיקוח בעצם לקח זמן ללמוד את הנושא. הנושא הפך ציבורי במאי. אח"כ לקח עוד זמן כדי לקבוע את המדיניות ואח"כ בגלל תהליכים אחרים שקשורים לנושא ההשבה, ההסדר שלפיו באמצעות קרן קרנית מחזירים חלק מעודפים מהעבר ללקוחות אמ וכתוצאה מנושאים אחרים שהיה צריך כנראה לתזמן אותם, למעשה הנושא של העלאת התעריפים נדחה עד ראשון לינואר. במקרה שלנו קיבלנו העלאת תעריפים חלקית ראשונה רק בראשון לאוקטובר, והשלמת התהליכים הייתה בראשון לינואר. כך שבאופן אפקטיבי כמעט ולא היה משמעות להעלאת התעריפים שקיבלנו מבחינת ההשפעה על השנה הזאת. אז זה לגבי וינוגרד.

בנוסף, הפסדי הפול צמחו מאוד גם בהשפעת וינוגרד, שזו גם בהשפעה העקיפה, וכתוצאה מזה החלק של הפול, החלק שלנו בהפסדים של הפול, של הביטוח השיעורי גדלו השנה בצורה משמעותית אה כאשר ניתן לציין שברבעון הרביעי אה... שבו הצגנו בסופו של דבר הפסד בביטוח חובה רשמנו 13 מיליון שקל הפסדים בגין הפול, כאשר החלק הארי של אותם 13 מיליון שקל הם מה שנקרא הפרשה לפרמיה בחסר, בעקבות חוסר הסדרת התעריף של הפול. והנושא של התעריף של הפול אף הגיע לבג"צ ונמצא כרגע במחלוקת מתמשכת.

דרך אחרת להסתכל על הנושא של וינוגרד זה שהיועץ של האוצר שבעצם אמון על החישוב התעריפים הנאותים של הפול, בעצם יצא עם חישוב שהמשמעות של וינוגרד היא 16% בתעריף או במילים אחרות כדי שהחברות יישארו באותו מצב, והפול יישאר באותו מצב היה צריך בעקבות וינוגרד לתת 16% העלאת תעריף השנה. אילו היינו מקבלים 16% העלאת תעריף השנה, אז הפלא ופלא מדובר בסדר גודל של 80 מיליון שקל, כי הפרמיות השנה הן מעל 460 מיליון שקל, אז זו דרך אחרת להסתכל על זה.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח חיים וחסכון היה 72 מיליון ₪ לעומת 71 מיליון ₪ אשתקד. סה"כ שנה מצוינת. אה היה לנו הפסד מסוים מהקולקטיב של עובדי המדינה שהוא חלק ממכרז עובדי המדינה ולכן היינו יכולים לחסוך שני מיליון שקל תביעות אילו לא היינו משתתפים השנה במכרז חשכ"ל אבל בסה"כ יחסית לתוכניות שלנו התוצאות היו טובות מאוד.

בענף הבריאות הייתה לנו שנה מצוינת שבה הצלחנו תוך מספר חודשים לשנות או להתאים לחלוטין את ההיערכות שלנו לקראת העתיד. הייתה עלות להשקה הראשונית של הענף הזה מבחינתנו. מדובר בסדר גודל של 8 מיליון שקל וזה בעצם הסיבה שלא רואים עלייה ברווח בשנה הזאת. שנה שעברה הייתה בסה"כ חריגה מאוד לטובה, וגם השנה הזאת הייתה טובה עם צמיחה מאוד יפה ורווחיות מאוד טובה. וסה"כ ההוצאה שכאמור הייתה כ בסביבות 8 מיליון שקל, ההשקעה הראשונית בחדירה מאסיבית לענף הייתה לדעתי יעילה ואני שמח גם לדווח שלא צפויות השקעות נוספות כי אנחנו בסה"כ השלמנו. רוב ההשקעה בוצעה בסוף הרבעון השני וברבעון השלישי, ורק נתח קטן ממנה ברבעון הרביעי.

הרווח לפני מס בסה"כ הסתכם ב-154 מיליון שקל לעומת 270 מיליון שקל והרווח הכולל הסתכם ב-101 לעומת 168. כאמור כבר דיברתי על ביטוח חובה, אז 47 מיליון שקל השפעה ישירה של וינוגרד, עוד 30 מיליון שקל ההפסד האלטרנטיבי שלא יכולנו להרוויח השנה. עוד 12 מיליון ₪ זה בגין חלקה בגין הגידול בחלקה של החברה בהפסדי הפול, שכאמור רוב הסכום נרשם כהפרשה ברבעון הרביעי. ובנוסף כמובן במעבר משנה לשנה הייתה את אותה החמרה ביחס לתביעות בענף רכב רכוש, שכאן אני שמח לדווח שאותו תהליך של התאמת תעריפים הוא למעשה הגיע למיצוי. אנחנו רואים תוצאות טובות, אפילו קצת יותר טובות ממה שציפינו ברבעון הרביעי שהוא רבעון חורף, בגלל שהרבעון המקביל אשתקד אה התאפיין בסערות ומזג אוויר שגרם לנזקים גבוהים במיוחד, ולכן רואים שיפור מאוד יפה, עוד יותר יפה ממה שציפינו ברבעון הנוכחי ברכב רכוש.

ובסה"כ הגלגול הזה של התיק והשיפור בתעריפים זה משהו שמאפשר לנו להחזיר בעתיד את מה שאבד באופן זמני בשנה הזאת. בסה"כ התשואה להון הסתכמה בכ-19% לעומת 33% אשתקד, התרגלנו בחמש שנים האחרונות לתשואה להון של באזור ה-30% ממוצע אה וכמובן שאנחנו לא שבעי רצון עם 19% אבל כאמור הסיבות העיקריות הוסברו. לגבי הרבעון הרביעי, אז הרווח הכולל מעסקי ביטוח כללי היה שבעה מיליון ₪ לעומת 37 מיליון ₪. למעשה כאן ההבדל נובע מזה שהרבעון הרביעי שנה שעברה היה חריג לטובה במיוחד, בין השאר בגלל המעבר מחשבונאות  של מה שנקרא צבירה, שלמעשה שיקפנו אה בסוף שנה שעברה רווחיות בכלל מ-2012, למצב של הנוהג המיטבי שמשקפים רווחיות שוטפת. אז היה רווח קצת חריג בשנה שעברה. השנה ברכב חובה כפי שאמרתי... מ-20 מיליון שקל רווח שנה שעברה עברנו ל-19 מיליון שקל הפסד, כאשר חלקו הארי של ההפסד קשור ל... הפרשות בגין הפול שהתעריפים שלו לא הוסדרו כפי שהסברתי קודם.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח חיים גדל ב-37%, הסתכם ב-23 מיליון ₪ בהשוואה לרווח של 16 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. זה גידול ברווח שנובע מגידול בהיקף התיק ומשיפור ביחס לתביעות. מגמה שממשיכה כבר מספר שנים, אנחנו מאוד מרוצים ממנה. אה הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח בריאות הסתכם בעשרה מיליון ₪ לעומת 14 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מעלייה ביחס התביעות,

אפשר להגיד שברבעון הרביעי שנה שעברה היה רבעון אה יחסית יוצא דופן לטובה מבחינת התביעות. בסוף הרבעון הרביעי השנה אה היו לנו כמה תביעות גדולות יחסית בענף מחלות קשות, שזה ענף מאוד מאוד תנודתי, הוא קטן ומאוד תנודתי אצלנו. בסה"כ אבל תוצאות משביעות רצון לרבעון והמגמה היא מאוד מאוד טובה. הרווח לפני מס הסתכם ב-51 מיליון ₪ לעומת רווח של 67 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. אפשר רק לדמיין אם הפער בביטוח חובה של 29 מיליון שקל היה מצטרף לכאן אז היה לנו 80 מיליון ₪ לעומת 67 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, וכמובן שזה מה שאנחנו מחפשים מבחינת המגמה.

סה"כ הרבעון הסתכם ב-34 מיליון ₪ רווח כולל לעומת כ-44 ברבעון המקביל אשתקד, אני בשקף שש, למי שלא עוקב, סליחה שלא ציינתי קודם. והתשואה להון הסתכמה ב-29% ברבעון לעומת 41% ברבעון המקביל אשתקד. אני מזכיר שהרבעון המקביל אשתקד היה קצת חריג לטובה גם בענף חובה וגם בענף בריאות. לגבי הפרמיות, אז הפרמיות ברוטו בעסקי... אני עכשיו בשקף 7, סיכום תוצאות פעילות רבעון 4 המשך. הפרמיות מעסקי ביטוח כללי צמחו ב-13% והסתכמו ב-384 מיליון לעומת 341 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות מעסקי ביטוח חיים, אני ישר אציין את המספר ללא חסכון צמחו ב-14%, דומה לשנתי. הפרמיות בעסקי מעסקי ביטוח בריאות צמחו ב-19%, טיפה יותר גבוה מאשר השנתי שמצביע על מגמה טובה. סה"כ הפרמיות ברוטו צמחו ב-13% והסתכמו ב-498 לעומת 442, כמובן שכשמסתכלים על הפרמיות ברוטו ורואים 13% אז זה יותר נמוך מהשנתי, שראינו בשנתי 17% בפרמיות ברוטו. הסיבה כפי שהסברתי היא החשב הכללי, הפרמיות ברוטו היו אה ... היו בבסיס של השנה שעברה, לא נכללים ב... מכיוון שלא היו מכירות בדצמבר חדשות במסגרת מכרז החשכ"ל אז הן לא כלולות במכירות של הרבעון הזה וזה בעצם עיקר ההבדל.

אני עכשיו בשקף 8 מסתכל על הטבלה, אז כשמסתכלים על הטבלה השנתית רואים באמת שהמגמה ארוכת הטווח שלנו של צמיחה דו ספרתית בכל הענפים ממשיכה להתקיים בצורה מאוד יפה. מזכיר שברכב רכוש הצמיחה נראית פה מאוד חריגה של 22%, זה כולל 4% של החשב הכללי, זאת אומרת בלי ה-4% של החשב הכללי הייתה לנו צמיחה של 18%. כל הענפים העיקריים האחרים אין התפתחויות דרמטיות.

כשמסתכלים על הפרמיות ברבעון אז הדברים נראים די דומים. בריאות, צמיחה טיפה יותר גבוהה ברבעון, אה כאשר ברכב רכוש רואים 15%, שוב אני מזכיר ההבדל הוא שאין פה את הפרמיות של חשכ"ל ברבעון הנוכחי, או יש מופחת ברבעון הנוכחי ולכן הצמיחה נראית קצת יותר נמוכה, אבל בסה"כ רק זה רק קשור לעניין המכרז. מבחינת הרווח אני בשקף 10 כרגע, אז כפי שאמרתי רכב רכוש התוצאות השנה היו מושפעות מפיגור של העלאת התעריפים, שתמיד לוקח שנה ברגע שיש איזשהו זעזוע בשוק. 36 מיליון שקל לעומת 71 מיליון שקל. לפי התוכניות שלנו היינו צריכים אה להגיע לסדר גודל של 80 מיליון שקל השנה, זאת אומרת מדובר על 4% פער בין איפה שהתכוונו להיות לבין איפה שבסופו של דבר היינו. כאשר צריך להבין שהגידול, שהעלייה בפרמיות במשך השנה הייתה משמעותית יותר גבוהה מ-4% ולכן רואים פער שהוא יחסית פער לא גדול שגם נמצא בתהליך של צמצום וכפי שאמרתי הנושא של הגידול, של העלייה בתעריפים הגיע למיצוי ואנחנו בעצם צופים שהמגמה צריכה להמשיך להיות מצוינת.

ברכב חובה שנה שעברה 61 מיליון ₪ רווח, קצת חריג לטובה. השנה 60 מיליון שקל הפסד, ההפסד כאמור וינוגרד והפול, אפשר היה גם להוסיף עוד תשעה מיליון שקל של שינוי בריבית חסרת סיכון. בכל מקרה ההפסד הוא מאוד מאוד ברור, מה שלא ברור זה לאיפה הלך הרווח, ואני מזכיר עוד פעם שהרווח החיתומי שלנו השנה פחות או יותר נמחק ברגע שהגיעה וינוגרד בגלל שהמשמעות של וינוגרד מבחינתנו הייתה בסביבות 7.5% בפרמייה, 7.5% בפרמייה זה אומר שעל תעריף קיים שלא עודכן במהלך השנה היינו צריכים לספוג 7.5% יותר, מה שאמר שלא היה מקום, מה שקבע בסופו של דבר שלא היה מקום לרווח חיתומי.

בענפי רכוש וחבויות, ששם זה בעיקר ענף דירות, שנת שיא, תוצאות באמת יוצאות דופן לטובה, הרבה מעבר לתוכניות שלנו. 52 מיליון שקל רווח לעומת 37 מיליון שקל רווח. 39% שיפור. אה גם מזג האוויר שיחק לטובתנו, לפחות בסוף השנה.

חיים וחסכון ארוך טווח כבר דיברנו על הרווחיות. יש 2% עלייה מול שנה קודמת, ללא הפסדי הקולקטיב של מכרז עובדי המדינה התוצאה הייתה עוד יותר טובה. בריאות שוב תוצאות טובות עם השפעה של שמונה מיליון שקל מאמצי חדירה שהיו השנה. בסה"כ אנחנו מרגישים מאוד נוח עם התוצאות, ומרגישים מאוד נוח עם ההתפתחות. רווח לפני מס מתחומי פעילות - אז רכב רכוש 12 מיליון שקל לעומת שלושה מיליון שקל, גם שיפור דרך התעריפים וגם פחות נזקי סערות מזג אוויר בשנה הזאת. רכב חובה כבר דיברנו. אמרתי בטעות קודם מציינים בפני 20 מיליון שקל בשנה שעברה, 30 מיליון שקל רווח חריג בשנה שעברה ברבעון הרביעי. 19 - ברבעון הנוכחי. ענפי רכוש וחבויות 14 מיליון שקל רווח השנה ברבעון הרביעי, שנה שעברה ארבעה מיליון. חלק גדול מהשיפור מעבר לתמיכה בתיק כמובן, זה פחות נזקי מזג אוויר שהיו בשנה שעברה.

חיים וחסכון לאורך טווח - גידול ברווח מ-16 ל-23, בריאות כבר דיברנו. ירידה מ-14 ל-10. סה"כ רווח לפני מס מתחומי פעילות 40 לעומת 67 כאשר ברור שההרעה היא בביטוח חובה וכבר דיברנו עליה.

מבחינת הון וסולבנסי, אמ אז קודם כל עודף ההון בעקבות הדו"חות הכספיים עמד על 182 מיליון שקל, שהוא עודף של 26% לפי המשטר הקיים. לאחר תאריך המאזן אנחנו הודענו על חלוקת דיבידנד של 50 מיליון שקל, אמ כאשר לאחר חלוקת הדיבידנד יש לנו עודף הון של 107 מיליון ₪, שזה 15%. המדיניות שלנו היא לחלק 50% דיבידנד ולכן פעלנו לפי המדיניות. יש כאן הערת שוליים שאני לא בטוח שהיא ברורה עד הסוף, אז אני רק אבהיר שמאחר ויש הידברות בין חברות הביטוח לבין הפיקוח, ויש מגמה אה להבהיר את הדרישות בסולבנסי 2 באופן שיאפשר לנו להגדיל את הדיבידנד, בעצם בגלל הבנה שייתכן והנושא של הדרישה ל-15% עודף לאישור פיקוח תשלום דיבידנד, יכול להיות שהדרישה הזאת תוסר. ובכוונתנו ברגע שזה יובהר וזה צפוי להיות יחסית בקרוב, אה לקיים דיון לגבי הדיבידנד הסופי לשנת 2016 וכמובן אנחנו נדווח לכם ברגע שאנחנו נדע.

בעיקרון בחודש פברואר 2017 הפיקוח פרסם טיוטת הנחייה ליישום משטר כושר פירעון  מבוסס סולבנסי 2 , שמבוסס על הנחיות המעודכנות מאירופה עם ההתאמות הנדרשות לישראל. אנחנו כותבים את זה בין היתר בגלל שהבדיקה הקודמת שנעשתה ב-2015 הייתה לפי כללים קצת שונים. שם העודף הון שלנו היה 206% זאת אומרת עודף הון סליחה של 106% אז אנחנו כמובן עדיין לא יודעים את התוצאה לפי ההנחיות המפורטות אבל מה שברור זה שיש לנו עודף הון מאוד מאוד משמעותי ולכן העניין בבחינת חלוקת דיבידנד נוסף.

אז אני רוצה רק עוד כמה נושאים שאולי פחות מופיעים במצגת, להפנות את תשומת לבכם לאירועים שלאחר תאריך המאזן, שיש לנו מספר שיתופי פעולה חדשים שמתפתחים. אחד מהם זה שותפות עם יבואן המכוניות "צ'מפיון" שזו שותפות חדשה שנוצרה בתחילת פברואר השנה שאנחנו מאוד שמחים איתה. הייתי אומר שזה המשך ישיר לשותפות עם היבואן סמל"ת אנחנו כחלק מהאסטרטגיה שלנו כיוונו להגדיל את נתח השוק שלנו בביטוח של רכבים חדשים. נתח השוק שלנו מתוך מכלול חלקי השוק, נתח השוק שלנו ברכבים חדשים היה היסטורית מאוד מאוד נמוך כי הוא נשלט על ידי יבואני הרכב, שיש להם סוכנויות בית, וקשה לנו להתחרות עם סוכנויות הבית, אבל ככל שהאסטרטגיה הדיגיטלית שלנו אה מביאה אותנו למבנה עלויות נמוך יותר ויכולת תחרות משמעותית מול הסוכנויות האלה, אז חלקן מחליטות לשתף איתנו פעולה ולהפוך אותנו בעצם למבטח הבית. אנחנו מאוד גאים בזה וההצלחה של השת"פ עם סמל"ת בעצם הובילה לדעתנו לשותפות הזאת שהיא עם צ'מפיון, שצ'מפיון הוא היבואן מספר אחד של הרכבים לפרט.

בנוסף בתחילת חודש פברואר הודיע לנו תאגיד בנקאי גדול אה שזכינו במכרז לניהול ביטוחי, לניהול ביטוחי המשכנתא של לקוחותיו. אנחנו נעדכן בהמשך כמובן, אנחנו כרגע נמצאים בהיערכות תפעולית שהיא מאוד משמעותית, וגם בתהליך של מו"מ על הסכמים. יצוין שגם כאן להערכתנו האסטרטגיה הדיגיטלית שלנו הפכה אותנו למאוד מאוד תחרותיים. יש שני בנקים בינוניים שכבר נמצאים איתנו בהסדר כזה וההתרחבות של הפעילות מעידה שכנראה הדברים עובדים טוב לכל הצדדים. כל זה בנוסף לשותפויות הקיימות שאתם מכירים, עם Ynet, וואינט ביטוח, עם סופר פארם- לייף דיירקט, עם איסתא בנסיעות חו"ל וכן הלאה.

בנוסף השקנו מערכת הפקה חדשה שהיא עוד קפיצת מדרגה ביכולות הדיגיטליות שלנו, העלייה לאוויר הראשונית הייתה בדצמבר, אנחנו נמצאים בתהליך הטמעה, אנחנו מאוד שמחים שהגענו לשלב הזה ומצפים מצפים שזה ייתן לנו עוד בוסט משמעותי ביכולות הדיגיטליות שלנו. וזהו, אני חושב שכאן אני רוצה לסיים במשפט כללי שאומר שבסה"כ אנחנו מאוד נלהבים מזה שסיימנו שנת שיא בצמיחה בפרמיות. אנחנו מרגישים שכל הענפים שלנו נמצאים במצב חזק של התפתחות עסקית. ההתפתחות העסקית היא משמעותית גם מבחינת השותפויות העסקיות החדשות, וגם מבחינת היכולת של ההתפתחות הדיגיטלית לתמוך בצמיחה מואצת.

מאידך, כמובן כפי שציינתי במהלך הדברים הייתה לנו שנה מאוד מאתגרת. הנושא של וינוגרד תפס אותנו מאוד מאוד לא מוכנים להפתעה בסדר גודל כזה. כמובן שהפשלנו שרוולים והתמודדנו עם ההשלכות. היה לנו מאוד קשה גם להגיע מול הפיקוח להגיע לאיזושהי הבנה לעדכון תעריפים. התעריפים שלנו נכון להיום אה הוציאו אותנו ממצב מדמם, הרווחיות שלנו בביטוח חובה עדיין לא מספקת, עדיין יש לנו דיאלוג עם הפיקוח ואנחנו רוצים לחזור לרמות הרווחיות הסבירות שהיו קודם, אבל צריך להזכיר שבסה"כ ענף חובה היסטורית רוב הרווחיות ממנו הייתה רווחיות משוק ההון שנובעת מהשקעת הרזרבות וזה כמובן עדיין צפוי להיות קיים בעתיד. אז אני רוצה להודות לכם מאוד שהצטרפתם ואני רוצה להעביר בחזרה את השיחה אליכם לשאלות ככל שיהיו. 

דוברת: כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות 1*, כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות 2*. אם הנכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. 

דוברת: שאלה ראשונה של מאיר שלייטר מירושלים ברוקאו.  

מאיר שלייטר: שלום לכולם, אה שלום רביב. אה אני שוב חוזר, אני רוצה להבין שוב את עניין הרכב חובה למרות שהרחבת את הדיבור הרבה. במבט לעתיד, אוקי מה שהיה היה. עכשיו בנקודת המוצא של ה 1.1 או היום. אה התעריפים עלו, כלומר מתי יתנקה ה... יתנקו התעריפים הישנים, באוקטובר וחלק בינואר? מתי אנחנו נראה רווחיות שמה סבירה או אפילו אפס? זו השאלה. כלומר גם בהינתן העובדה שהפסדי הפול ימשיכו להיצבר כל עוד העסק נמצא על שולחן בג"צ ולא מוכרע. כולל הפול, כולל העלאת תעריפים, כולל מגמות בענף. מתי העסק הזה אה מתייצב? 

רביב צולר: אוקיי, אז תודה על השאלה. תראה, למען האמת אנחנו ציפינו ברבעון 
הרביעי של השנה הזאת שנהיה במצב אה פחות או יותר מאוזן. זאת אומרת מכיוון שעושים דוקטורט על הרזרבות כל סוף שנה, אז גם היכולות שלנו לחזות בגבולות של 2-3 מיליון שקל לפה או לשם הן מוגבלות. אבל בסה"כ ציפינו להיות מאוד קרובים לאיזון ובאמת בגלל שהתעריפים של הפול לא הוסדרו כמו שצריך היינו צריכים לרשום הפרשה של מה שנקרא פרמיית בחסר. זאת אומרת שפוליסות שכבר מכרנו ועוד לא הכרנו בהן במסגרת הפרמיות שהורווחו, זאת אומרת ההכרה ברווח עוד לא נעשתה טומנות בחובן סיכון להפסד שבגינו נעשתה ההפרשה כבר עכשיו. זאת אומרת נכון להיום אמ ... אנחנו בעצם נמצאים בתעריפים שהם פחות או יותר נותנים לנו אפס רווח חיתומי. זאת אומרת כדי להיות זהיר אז בוא נגיד ברצועה של בין 1- ל-1+, אוקיי? אבל אין בהן רווח חיתומי משמעותי. המצב של אה אנחנו לוקחים כמובן את המצב של הפול כרגע כמצב נתון, כי אם וכאשר יהיה הכרעת בג"צ  אולי זה ישתנה, אבל כרגע אין לנו מידע אחר ואנחנו לא יודעים מה יכול להשתנות בחודשים הקרובים. 

מאיר שלייטר: הרווחיות החיתומית שציינת, זה כולל את ההנחה שתספגו עוד הפסדי פול?  

רביב צולר: כן, אז בהינתן שתעריפי הפול לא צפויים להשתנות, אז אנחנו פחות או יותר באפס רווח חיתומי. עכשיו מצד אחד זה מרגיע... ככל שאנחנו יכולים להעריך, שלא צפויים לנו איזשהם הפסדים משמעותיים בביטוחי חובה, מצד שני אנחנו לא מרוצים מהמצב הזה כי אנחנו חושבים שהרווחיות של כל ענף לא צריכה להיות שולית, אלא צריכה להיות איזשהי רווחיות מינימלית שהיא כר ביטחון. וינוגרד זו הדוגמא הכי פשוטה שמראה שאם פתאום יש צורך בחיזוק הרזרבות, אז בהיעדר רווח יש בעיה אפילו לענף כזה, שהוא ענף שהממשלה מחייבת את הציבור להיות מבוטח. ולכן ייתכנו פה שני דברים, ייתכן שיהיה טיפול בתעריפים שיסדיר את המצב וייתכן שהפיקוח יתמיד... כנראה שבמדיניותו, שהוא רוצה שהרווחיות בביטוח חובה תהיה מינימלית ואז נראה את מה שכבר קורה עכשיו בשוק, שמרבית החברות העלו את התעריפים מעל ומעבר לנדרש בביטוח מקיף, וביטוח צד ג על מנת לקבל תוספת הרווחיות שחסרה בביטוחי חובה. אז רק כדי לעשות סדר בדברים שאמרתי, אז בעצם מה שאמרתי זה שאנחנו פועלים עכשיו עם קרוב ל0 רווחיות חיתומית, כי קיבלנו העלאת תעריפים ממוצעת של קרוב ל7% שזה בערך מכסה את הצורך של וינוגרד. הפול לא מוסדר אבל הפרשנו את מה שהיה צריך נכון להיום, ולכן אנחנו בעצם במצב שאנחנו בסביבות הרווחיות חיתומית אפסית ונסמכים על רווחיות משוק ההון. להערכתנו, וכך גם ביקשנו מהפיקוח, צריכה להיות רווחיות חיתומית בסדר גודל של 4-5% אחוז לפחות. היה וזה לא יקרה, אז ההנחה שלי זה שיש סיכוי לא רע שמחירי רכב רכוש יעלו בסדר גודל של 2% נוספים וזה פחות או יותר ייתן את התשובה. 

מאיר שלייטר: אוקיי. תודה. לגבי ביטוח בריאות. ההשקעה של השמונה מיליון נרשמו בדו"ח ברווח והפסד? 

רביב צולר: כן. יש לך אם תרצה להיכנס לפרטים, אז יש בערך 6 מיליון שקל בהוצאות רכישה, ועוד כ2 מיליון שקל בהנהלה ו...

מאיר שלייטר: אוקיי, אבל אמרת ש-

רביב צולר: זה שהגידול.

מאיר שלייטר: כן? 

רביב צולר: אתה תראה שבדו"ח השנתי יש גידול של קרוב ל-30% בהוצאות, כאשר הגידול בפרמיות הוא 19%. אצלנו בד"כ הגידול בהוצאות הוא יותר נמוך מאשר הגידול בפרמיות וזאת הסיבה. 

מאיר שלייטר: כן. את הקפיצה בדו"ח השנתי באמת ראיתי, אבל ציינת שזה קרה ברבעון השני והשלישי, ודווקא ברבעון הרביעי יש את היקף ההוצאות הכי גדול בשנה. זאת אומרת, וזה גם עולה באופן עקבי לינארי כזה, זה לא משהו שהיה קפיצה שני שלישי וחזר למשהו אחר ברבעון הרביעי. השאלה אם רמת ההוצאות ברבעון הרביעי היא הרמה הלאה. 

רביב צולר: אז זהו, אז אני אסביר. בענפים האלה יש מה שנקרא [לא ברור] זאת אומרת הוצאות נדחות. אז אם לדוגמא הוצאנו תזרימית את הפרסום לצורך העניין ברבעון השני. אבל כשמכרו ללקוח בשלושים ליוני הפרמייה הראשונה התחילה להכנס בראשון לאוגוסט, אז המערכת פורסת את ההוצאה מתחילת חיי הפוליסה ולכן ההוצאות שהוצאו תזרימית בוא נגיד בסוף הרבעון השני ותחילת הרבעון השלישי, נפרסו בצורה כזאת או אחרת על פני שלושת הרבעונים. עכשיו זה לא אומר שההוצאה הרבעונית תרד בצורה דרמטית ברבעון הראשון או משהו כזה, לא. כי מאידך הפעילות צומחת בצורה מאוד משמעותית וההוצאות בהתאם. הסיבה שזה חשוב ההוצאות החד פעמיות זה כדי להבהיר שהפעילות לא נעשתה פחות רווחית השנה מאשר שנה שעברה, אלא שפשוט היו הוצאות יותר גבוהות שהיו חד פעמיות במובן שהן הוצאות להשקת הפעילות. מפרסום ועד תשתית מול אסותא וחומרי הסברה ואתר וכל מיני דברים שקשורים בזה. 

מאיר שלייטר: אבל אני שוב שואל. השמונה מיליון אתה אומר שכן נרשם ברווח והפסד, אבל לא ברבעונים שזה בוצע בגלל שזה דק. דק יכול להמשך לנו עכשיו כמה שנים, השאלה איך אתם פורסים ואיך אתם מכירים. השאלה אם רמת ההוצאות- אנחנו רואים עלייה מהרבעון השני היה בסה"כ תשעה מיליון, רבעון שלישי עשרה מיליון, רבעון רביעי 11 מיליון, אנחנו נראה ברבעון הראשון 12, ברבעון השני 13 - זו המגמה? 

רביב צולר: אז אני אגיד באופן כללי. ההוצאות שלנו אמורות לעלות בקצב שהוא פחות גבוה מקצב העלייה של ההכנסות. אז אם ההכנסות צומחות בקרוב ל-20% אז תצפה שההוצאות יצמחו בפחות מ-15%, זו התשובה הכי טובה שאני יכול להגיד לך. אני לא רוצה לבלבל עם הדק כי אתה צודק. ההוצאות הרגילות נפרשות על פני טווח מאוד ארוך, אבל רק חלק קטן מההוצאות נפרסו הלאה. חלק מההוצאות נרשמות על בסיס מזומן. פרסום למשל, רק חלקו שהוא ממש חומר שקשור למוצר עצמו, עמלות מכירה לעובדים, רק דברים כאלה נפרסים על פני טווח ארוך. הפרסום עצמו, חלק מהפרסום התדמיתי הוא הוכר באותו רבעון שהוא הוצא. אז אין לי את המספרים המדויקים לפני, אבל אנחנו נשמח לתת פירוט וזה שקוף לגמרי. 

מאיר שלייטר: אוקיי ושאלה אחרונה לגבי שערוך הנדל"ן זה בוצע הכל ברבעון הרביעי והכל נרשם בלא מיוחס? 

רביב צולר: כן אנחנו... זה לא נרשם רק בלא-מיוחס. זה נרשם חלק בלא מיוחס וחלק מול ביטוח כללי. הבניין אצלנו כשהוא נרכש ועלות הרכישה היתה קצת יותר מ-200 מיליון שקל הוא יוחס חציו להון וחציו לביטוח כללי. 

מאיר שלייטר: אוקיי וכל השערוך [לא ברור] 

רביב צולר: השערוך היה בסכום דומה מאוד, הוא קצת יותר ממה שהיה ההוצאה החד-פעמית בגין מס רכישה בשנה שעברה. היה שנה שעברה 11 מיליון, השערוך שקיבלנו מ[לא ברור] היה 13 מיליון מהכיוון השני. 

מאיר שלייטר: הבנתי בסדר גמור. תודה. רבה. 

רביב צולר: תודה מאיר. 

דוברת: תודה. אני חוזרת על ההוראות: כדי לשאול שאלה יש להקיש על  הספרות 1*. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. אני מחזירה את רשות הדיבור למר צולר לדברי סיכום.  מר צולר בבקשה. 

רביב צולר: טוב, אז שוב פעם תודה רבה לכל אלו שהשתתפו. אנחנו כפי שאמרתי בהתחלה רואים חשיבות רבה לקיים את שיחות הועידה וננסה לעשות אותן יותר טובות ומועילות ככל שיעבור הזמן, אבל אנחנו בהחלט נתמיד ונתמיד גם בפרסום דו"חות כספיים לפני האחרים. ומתן כמה שיותר הבהרות לכולכם, היתה לנו סה"כ שנה מאוד מרגשת, עתירת אירועים, גם צמיחה, גם רפורמה בבריאות, שותפויות עסקיות חדשות, מערכת מחשוב חדשה ולמרות זאת אנחנו כפי שאמרתי לא חסכנו ועשינו כל מה שצריך כדי להתגבר על מכשולי וינוגרד וההרעה בשוק הרכב. אנחנו מרגישים שאנחנו נכנסים ל2017 במצב מאוד מאוד טוב, וכמובן תבדקו אותנו. תודה רבה.  

דוברת: בזאת הסתיימה שיחת הועידה של איי.די.איי ביטוח. תודה על השתתפותכם  והמשך יום נעים. 

 


-    סיום שיחה  -