תאריך השיחה 07.05.18 / משך שיחה 00:15:30 

 

מנחה: שלום וברוכים הבאים לשיחת הועידה של איי.די.אי ביטוח. לידיעתכם, כל משתתפי הועיד.. השיחה, הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים, תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור, יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הועידה אנא הקישו על הספרות, כוכבית אפס. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת, יום שני, השביעי במאי 2018. לפני שאני מעביר את השיחה לרביב צולר, מנכ"ל החברה, ברצוני לציין, כי מלבד נתונים היסטוריים שיימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו, הינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי-ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי, בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א' לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מעוברת כעת למר' צולר, מר' צולר, בבקשה.

רביב צולר: תודה רבה. אז קודם כל, אהה צהרים טובים, ותודה למי שהצטרף לשיחה, אהה אנחנו רוצים אהה לדבר איתכם על כמה דברים שמאפיינים את הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון. רבעון לא... בלי התפתחויות מיוחדות, אהה די רוטיני, אבל בכל זאת כמה נקודות ש... אנחנו רוצים להבהיר, אהה אז אני מסתכל על ה... על הטבלה בעמוד חמש בפרזנטציה, אפשר לראות מבחינת ההכנסות של הרבעון אהה שהפרמיות צמחו בשתיים עשרה אחוז, אהה כאשר מרבית הנושאים אהה צומחים באזור של העשרה אחוז. רכב רכוש בחמש עשרה אחוז, בבריאות אנחנו ממשיכים לראות את קצב הצמיחה שראינו ברבעונים קודמים, של עשרים אחוז, וככה נראה ממשיך להתפתח יפה. מבחינת ה... רווחיות אז אנחנו רואים גידול משמעותי ברווח, ברכב רכוש. בכלל אמרנו כבר בעבר שעל ענפי הרכב צריך להסתכל עכשיו ביחד, כי בעצם בתעריפים הנוכחים לא ניתן יותר מידי אהה לעשות עם רווחית בענף חובה ובעצם רואים את כל הרווחיות בענפי הרכב ב... ענף הרכוש. אנחנו רואים גידול מעשרים מיליון שקל לשלושים וארבע מיליון שקל, יש פה כבר פחות אהה משמעות של ה... גידול בתעריפים, כי סך הכל התעריפים כבר די אהה די מעודכנים ומיושרים, אהה כך שמרבית, מרבית הצמיחה נובעת מתמיכה כמותית ב... בהיקף הפוליסות.

בענפי הרכוש האחרים שזה בעצם דירות, דירות בעיקר, ותוספת עסקים אצלנו, היה לנו רבעון תביעות קצת פחות טוב, היה לנו אהה נזקי סערה, נזקי מזג האוויר של ארבע מיליון שקל יותר מאשר בחורף של השנה הקודמת, בעיקר נובע משני סופי שבוע סוערים במיוחד. צריך להגיד שהיה לנו עוד מופע מזג אוויר שגם כן העלות שלו היא בן שניים או שלוש מיליון שקל, שהיה עכשיו לאחרונה, בימים האחרונים. אנחנו מקווים, לא לחוות יותר מידי כאלה.

בענפי הריסק, בביטוחי חיים וחיים משכנתא היה רבעון טוב, קצת יותר טוב מהרגיל, בגלל שהקיף התביעות היה נמוך מהרגיל, ואחרי רבעון קודם, שרבעון קודם למי שזוכר התביעות היו קצת יותר גבוהות מהרגיל, סך הכל הדברים מתיישרים על פני זמן. אהה בבריאות הרווחיות ירדה משלוש עשרה מיליון לאחד עשרה מיליון, גם כאן, מדובר בתנודתיות של התביעות, ספציפית היו כשני מיליון ש"ח תביעות ב... תת ענף של מחלות קשות, שזה ענף שמתעדכן בתנודתיות, מאוד מאוד קטן, אהה שנה שעברה הרווח בתחום הזה היה טיפה פחות משני מיליון שקל והשנה אפס, אז זה מרבית ההבדל, סך הכל גידול ברווח עשרים ושלושה אחוז, אהה כמו שאנחנו אוהבים גידול ברווח שהוא יותר גבוה מאשר ה... גידול בפרמיות.

עוד כמה דגשים שקשורים לרווחיות, אהה משהו שהשתנה ברבעון הזה ובשנה הזאת, אהה לאור המצב בביטוחי חובה, ולאור זה ש... אהה השוק הישראלי, והתחילו בזה אחרים לפנינו, אהה הצליח לקבל עסקאות טובות, עם מבטחי משנה בענף חובה למרות אהה הבעיה ב... ברווחיות בענף הזה, למעשה העברנו שישים אחוז מהסיכונים בענף, בענף חובה השנה, המתכונת שאנחנו מוכרים השנה למבטחי משנה, אהה לערכתנו תהיה לנו תרומה מאוד יפה כתוצאה מעמלות שאנחנו מקבלים בגין הפרמיה המועברת. השפעה חיובית הייתה בסך הכל קצת יותר משני מיליון שקל ברבעון הראשון, אבל זה בגלל ש... ההשפעה היא רק של הפרמיות שהתחלנו במכירתן השנה, וככל שהשנה תמשיך ככה ההשפעה תהיה יותר גדולה, בסך הכל זה חדשה מאוד טובה, כי היא אומרת שהרווחיות שלנו תהיה יותר טובה מכפי שהייתה ב... לפחות על בסיס החיתום השוטף, יותר טובה משהייתה ברבעונים הקודמים, כשמסתכלים קדימה אני מתכוון, אהמ, צריך לציין שהמשמעות היא שכמובן אנחנו מעבירים יותר פרמיות ל... למבטחי משנה, אבל כמובן שזה כדאי לנו. אהה לא רואים את ההשפעה החיובית הזאת ברבעון הראשון, כי הייתה ירידה נוספת של ריבית חסרת סיכון ברבעון הראשון עם השפעה מאוד משמעותית של כשלושה עשרה מיליון שקל, וזה כמובן מחק את כל השיפור שנובע ממבטחי המשנה, אלה שני הדברים השונים שהיו בענף הזה, אהה ביחד עם זאת, אנחנו לא רואים אהה אפשרות ש... ש... המכה של ריבית חסרת הסיכון ברבעונים הבאים תהיה כזאת, ולכן סך הכל אנחנו אופטימיים יותר על הענף כמו שראינו ב... ברבעונים קודמים.

יש לנו עוד הסכם שעשינו השנה, גם כדי להקטין סיכונים בעולם חדש שבו הרגולציה שינתה את ההתנהלות ב.. בתת תחום של נזקי אינסטלציה בדירות, דיברתי על זה בפעמים קודמות, מה שחשוב לציין זה שבגלל שגילנו שאין לנו מספיק ניסיון וסטטיסטיקה מוכחת לגבי ההתממשות של הסיכונים האפשריים, אז גיבינו את התחזיות שלנו בביטוחי משנה, ובעצם אהה קטענו את הסיכון שלנו והתת, התת ענף הזאת, הכיסוי הזה של צנרת ברמת אינסטלציה שממילא הרווחיות שלו הייתה גבולית אהה תישמר עם רווחיות גבולית השנה, אבל מנענו, מנענו דאון סייד אפשרי שאנחנו מאוד מרוצים מזה, ברגע שנצבור מספיק, מספיק ניסיון סטטיסטי אז אנחנו אהה נראה את הכיסוי של ה.. את הכיסוי של הביטוחי משנה בתת ענף הזה, ככיסוי מיותר, אני מעריך שזה יהיה המצב, בכל זאת הלכנו על בטוח, כי אנחנו נוטים להיות שמרנים בסיכונים הבטיחותיים.

אני רוצה להפנות את תשומת הלב לנושא של הסולבנסי, אנחנו למעשה בדוחות של הרבעון, דיברנו על חישוב מעודכן של עודף כושר הפירעון שלנו ובעצם עדכנו אותו ממאה תשעים ושתים אחוז למאה שמונים ושתים אחוז. ההפרש הוא הפרש של כתשעים מיליון שקל, אהה וזה נובע מהעברת רגולציה אהה ש.. ניתנה לאחרונה שלפי הדיבידנדים שמוכרזים אהה לאחר, לאחר מועד החישוב הרלוונטי, שמועד החישוב הרלוונטי שלנו 31 ל-12 2016, אהה צריך לקחת אותם, לשקלל אותם בתוך החישוב של ההון, ולכן, לכן אנחנו מציגים מאה שמונים ושתיים אחוז, ולמי שעקב אז חשוב להפנות את תשומת הלב, כי זה לא בולט. אהה דבר נוסף, השמנו לראשונה את גילוי דעת אהה 9 IFRS  שמדבר על מדידה וגילוי אודות מכשירים פיננסים, מדובר בגילוי דעת שאנחנו הראשונים שמיישמים אותו בענף, בין היתר כי בחרנו ביישום מקודם לפני מספר שנים. אני מבקש בשלב הזה שרונית חיוחמו המנהלת הכספים המוכשרת שלנו שנמצאת איתי, אהה תסביר את, את הטיפול ואת ההשפעה שלו שהיא לא מאוד מהותית, אבל בכל מקרה ש.. מכיוון שאנחנו ראשונים אז חשוב לנו להסביר את הטיפול בגילוי הדעת החדש. בבקשה רונית.

רונית חיוכמו: שלום לכולם, ראשית באמת כמו שרביב הסביר, התוצאה היא תוצאה של ביצוע המוקדם שביצענו כבר ב-2010 זה מה שהחיל עלינו את התקן מוקדם מאשר כלל, רק לידיעה כלל הענף יישם את זה בשנת 2021. המשמעות אהה בסופו של דבר היא בעיקרה הצגתית, ההשפעה על תוצאות החברה היא עד כדי זניחה. אהה היא בעצם, התקן מטפל בשני דברים עיקריים, אחד מהם זה הצגה והדבר השני הוא מדידה. בהקשר של הצגה זה בעצם שיערוך של כל נזקי החוב הסחירים שלנו שעד היום נרשם ברווח והפסד הרגיל, במסגרת סעיף הכנסות מהשקעות יעבור ויוצג כרווח או הפסד כולל, בשורה נפרדת בתחתית הדוח, די בדומה למה שאתם מכירים אהה אהה בדוחות החברות האחרות שמיישמות את מה שנקרא IAS 39 מאז ומעולם, וכך זה מוצג גם אצלם.

השינוי השני הוא רישום של השפעה מצטברת של הפסדי אשראי על ה... על תיק נכסי החוב והלא סחירים שלנו שבעיקרו כולל הלוואות, פיקדונות, אג"ח מוחזק לפדיון, אהה בגין אהה התיקון הזה בעצם רשמנו השפעה מצטברת של כארבעה מיליון שקל, זו הייתה סך ההשפעה, שעיקר ההשפעה בא לידי ביטוי במיון בין שני סעיפים בתוך ההון העצמי שלנו. אהה יחד עם השינוי הקודם שהזכרתי ובנטרול השפעת המס, אפשר לראות שסך ההון של החברה קטן בשלושה מיליון שקל ללא השפעה תוצאתית, אין, אין השפעה מהותית על רווח והפסד. זה ככה הסבר בתמציתיות אהה מי שרוצה לקבל גילוי נרחב נוסף אז כמובן ניתן לקבל אותו במסגרת הדוחות הכספיים המלאים שלנו. אני מפנה אתכם בעיקר לביאור 2ו' שנותן גילוי מלא על מה שנעשה. 

רביב צולר: עוד דבר שהייתי רוצה לציין, זה שאנחנו ממשיכים להרגיש מומנטום חיובי בעסקים שלנו. יצירת תזרים הולכת וגדלה ו... מגיעה לשיאים. אפשר, מי שיסתכל על ה... על הצבירה של הנכסים הנזילים אצלנו, על המולול שלנו, אז אפשר לראות ש.. האמצעים הנזילים צמחו בקרוב לחמישים מיליון שקל, גם אחרי שחילקנו מאה מיליון שקל דיבידנד נוסף במזומן, זה מצביע על קצב צבירת המזומנים, שהוא יותר גבוה מכפי שהיה בעבר, למרות שגם בעבר היה מאוד גבוה ויציב, ואנחנו קוראים לזה כמו שעון שוויצרי. אהמ, אני בשלב הזה, מאחר ואין לנו עוד אירועים בולטים לדווח או להצביע עליהם, אז אני מעביר בחזרה את השיחה להנחיה לצורך שאלות. 

מנחה: כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת, כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית שתיים. אם הנכם מאזינים באמצעות רמקול אנא הרימו את השפופרת לפניי הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אני חוזר על ההוראות, כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות. אני מחזיר את רשות הדיבור למר צולר לדברי לסיכום, מר צולר בבקשה.

רביב צולר: אוקיי, אז בהיעדר שאלות אני רק באמת אהה אזכיר שמונה מנכ"ל חדש לחברה, קובי הבר, שהוא איש מאוד מאוד מוכשר, אני מניח שחלקכם הגדול מכירים אותו, אהה הוא התחיל בתהליך החפיפה, אהה עושה חפיפה סדורה ואני מקווה שמאוד מאוד מקצועית. אהה אני רוצה להקריא ככה דברי סגירה מבחינתי ובזה אנחנו נסיים, אהה אז מבחינתנו אנחנו שמחים לפתוח את השנה עם רבעון חזק בו החברה חוותה לראשונה בתולדותיה, את רף השבעה מאות מיליון ש"ח בפרמיית הרבעון. ברווח הנקי אנחנו מציגים צמיחה מרשימה וזאת על אף הירידה ברווחי ההשקעות אשר היו חלשים יותר לעומת הרבעון המקביל, על רקע אי הודאות בשווקים הפיננסים במהלך הרבעון, כפי שחלקכם מכירים. השיפור המשמעותי ברווח החיתומי, בענף רכב רכוש ניכר גם ברבעון הזה,  אשר יחד עם המשך השיפור בתוצאות בדבר ביטוח חיים, באו לידי ביטוי בצמיחה ברווח הנקי וגם בפידבק על ההון. את שאר התוצאות החזקות, התבשרנו בימים האחרונים, כי עלינו למקום העשירי בדירוג, בדירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהם, אשר נערך על ידי בי.די.אי ודה מרקר, דירוג זה מהווה עבורי ועבורנו עדות נוספת לאיכות החברה ועובדיה.

כפי שהודעתי לפני מספר חודשים אני מסיים לאחר עשר שנים מלאות בעניין ועשייה כמנכ"ל החברה בימים הקרובים. הייתה לי זכות גדולה מאוד, והנאה לנהל את חברת ביטוח ישיר, תקופה משמעותית. תקופה שבמהלכה הצלחנו להחדיר את תחום הביטוח, טכנולוגיה, שיטות חדשניות, והעיקר להציע לציבור מוצרים מעולים במחירים תחרותיים, עם שירות ללא פשרות שהולך ומשתפר. אני רוצה להודות כמובן לעובדי החברה, ללקוחות ולכם, לכלל בעלי המניות, על האימון לאורך השנים. אני מברך את קובי הבר על הצטרפותו לחברה, אני מאמין שיש לו את כל הכלים והיכולות להמשיך ולהוביל את החברה להישגים רבים ונוספים ואני אמשיך להתנהל מהצד. אהה תודה רבה לכם שוב שהשתתפתם בשיחה שלנו ולהתראות בשמחות. ביי.

מנחה: בזאת הסתיימה שיחה הועידה של איי.די.איי ביטוח. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.


-  סיום שיחה  -