תאריך השיחה 17.05.17 / סיום שיחה 00:22:19 

 

דובר: שלום וברוכים הבאים לשיחת הועידה של איי.די.איי ביטוח. לידיעתכם כל משתתפי השיחה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הועידה, נא הקישו על הספרות *0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי, ה-17 במאי 2017. לפני שאני מעביר את השיחה לרביב צולר מנכ"ל החברה ברצוני לציין כי מלבד נתונים מספריים שיימסרו כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות [לא ברור] ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ודיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדו"חות האחרונים בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת למר צולר. מר צולר בבקשה. 

רביב צולר: אוקיי, תודה רבה, צהריים טובים לכולם. נמצאים איתי כאן רונית חיוחמו, סמנכ"ל כספים, ודויד מיכאל שהוא מנהל הסיכונים של החברה. אני רוצה להתחיל עם פסקה כללית שאנחנו בסה"כ מרגישים שהיה לנו רבעון חזק. עוד פעם סביב הפרמיות, הצמיחה היא חדה מכפי שאפשר לראות בדו"חות הכספיים, מאחר ואנחנו הפסקנו את ההתקשרות שלנו במסגרת מכרז החשכ"ל נכון לראשון לינואר. משמע שבראשון לינואר למעשה קצת יותר מ-4% מתיק ביטוחי הרכב שלנו ירד ביום אחד. למרות זאת צמחנו ברבעון גם ברכב וגם בכלל, כאשר הצמיחה ברכב הייתה בשיעור של 8%, אבל אם מנטרלים את הגידול בפרמיות של חשכ"ל ברבעון המקביל אשתקד אז יש לנו צמיחה ריאלית של 20%.

כמובן שהשיפור הגדול לעומת רבעון מקביל אשתקד הוא במידה רבה תוצאה של הפרשה של ועדת וינוגרד, הפרשה בגין ועדת וינוגרד בשנה הקודמת. אנחנו ממשיכים באסטרטגיה שלנו שאנחנו ממוקדים על טכנולוגיה, התייעלות, צמיחה משמעותית אבל מבוקרת תוך כדי גידול ברווח. כפי שציינו בפעם קודמת וגם לפני כן, השוק עבר תהליך של התאמת מחירים בענפי הרכב, ובאמת התהליך שהתחיל בתחילת שנה שעברה בכל מה שקשור לרכב רכוש הוא נמצא ממש בשלביו האחרונים. הייתי אומר שבמהלך חודשים אפריל-מאי אנחנו בעצם נסיים את התהליך הזה.

מאידך ברכב חובה תהליך התאמת המחירים החל באיחור רב בגלל שהפיקוח בעצם לקח מספר חודשים עד שאפשר לחברות להתחיל להתאים את המחירים לרמה הנדרשת. למעשה תהליך התאמת מחירי חובה התחיל רק באוקטובר. כתוצאה מזה אנחנו ציפינו שברבעון הזה נסיים או יותר נסיים באיזון בחובה, בפועל היה לצערי טיפה פחות טוב מזה, סיימנו במינוס שני מיליון שקל. במידה רבה בגלל איזו שהיא הפרשה קטנה שנבעה מכך שהיינו צריכים להתאים את ההפרשה שלנו בגין הפול לנתח שוק הסופי שלנו שהתברר שהיה קצת יותר גבוה בפועל מאשר מה שצפינו בסוף שנה. בכל מקרה כרגע כל המומנטים בכל העסקים שלנו הוא חיובי ומתמשך ואנחנו מרגישים הרבה ביטחון עם התוכניות שלנו, גם הנוכחיות וגם העתידיות.

במהלך הרבעון למעשה התחלנו במהלך דצמבר, גם העלינו לאוויר את מערכת הליבה של החברה, את התפיסה שלנו להפוך לחברת ביטוח שהיא למעשה חברה דיגיטלית לחלוטין, שזו אבן דרך מאוד מאוד חשובה. לצמוח בחלק מהנושאים ב-20% תוך כדי החלפת מערכות הליבה, בלי תקלות בשירות לקוחות ובלי הפסקות עסקיות וכדומה, זה מעבר לציפיות המוקדמות שלנו ואנחנו ממשיכים בתהליך שצפוי להוביל אותנו למצב שבניגוד למקובל בענף הביטוח בעולם כולו ובטח בארץ כל ענפי הביטוח אצלנו ינוהלו בסופו של דבר על אותה מערכת ליבה שזה מאוד משמעותי בהיבט של ניהול הכוח ובכלל ייתן לנו הרבה מאוד גמישות ויתרון תחרותי.

אז מבחינת סיכום התוצאות הפרמיות שהורווחו ברוטו צמחו ב-12%, והסתכמו ב-533 מיליון שקל לעומת 474 ברבעון מקביל אשתקד. הצמיחה כמובן נובעת מגידול מתמשך במספר הלקוחות ומהיקף הפעילות בכל הענפים שבהן פועלת החברה. כשפורטים ביטוח כללי אז צריך לציין קודם כל שבנטרול השפעת הפרמיות ברוטו המיוחסות למכרז עובדי המדינה אליו החליטה החברה לא לגשת השנה, הפרמיות צמחו בשיעור של 22%. הפרמיות בעסקי ביטוח חיים ריסק צמחו ב-13%, הפרמיות מעסקי ביטוח בריאות צמחו ב-20%, הגענו פעם ראשונה לרף של 50 מיליון ₪,  אנחנו רואים צמיחה יפה. אם כי כמובן תוך כדי הוצאות set-up ראשוניות די משמעותיות שלא כמו ברבעונים קודמים הרבה יותר נמוכות אבל עדיין הדרכה של צוותים חדשים, כניסה לשוק בהחלט יש לה את המחירים הראשונים, לכן זה הענף היחיד שכרגע שולי הרווח לא גדלים תוך כדי צמיחה, כאשר בכל הענפים האחרים אפשר לראות ששולי הרווח על פני זמן גדלים.

אנחנו מעריכים שבהמשך השנה אנחנו נראה המשך צמיחה, חזרה לצמיחה של שולי הרווח בבריאות אחרי שניכנס לקצבים קצת יותר גבוהים ונעבור את המסה הקריטית שאנחנו מתכננים. בסה"כ הפרמיות ברוטו צמחו ב-9% והסתכמו ב-640 מיליון שקל לעומת 589 מיליון ₪. כדי להבין, אילו היינו מנטרלים את מכירות החשכ"ל מה-589 בשנה שעברה, אז היינו משיגים 529 בשנה שעברה. הגידול הוא כמובן גידול בהיקף הלקוחות וגם כתוצאה מהתאמת הפרמיות למחירים הריאליים המתאימים.

הרווח הכולל מעסקי ביטוח כללי צמח משמעותית משישה מיליון שקל ל-31, חלק גדול נובע מההפרשה בשנה שעברה בגין וינוגרד. הרווח הכולל מעסקי ביטוח חיים וחסכון מסתכם ב-17 מיליון שקל, הרווח הכולל לפני מס מעסקי בריאות גדל ב-7% והסתכם ב-13 מיליון שקל, הרווח לפני מס גדל ב-76% והסתכם ב-62 מיליון ₪ לעומת 35 בשנה קודמת והרווח הכולל צמח מ23 ל-41 מיליון ₪, תשואה להון חזרה לרמות שהורגלנו בהן בעבר של 34.5% לעומת 19.7% ברבעון מקביל שנה שעברה.

אני רוצה לציין שבשמונה שנים האחרונות עמדנו על ממוצע של כ-28% כאשר בשלוש שנים לפני וינוגרד עמדנו על ממוצע של כ-30%, שם אנחנו רוצים לראות את עצמנו לאורך זמן. לכן שנה שעברה שהייתה בסביבות 19% בהשפעת וינוגרד וההשפעות הסביבתיות לכך, כמובן אנחנו רואים אותה כשנה חריגה מבחינתנו. הרווח הגלום עלה קצת יותר מהצפוי, הגיע ל-885, ומה שיותר חשוב ערך העסקים החדשים הסתכם ב-288 מיליון ₪, שזה גידול של ערך עסקים חדשים שהוא [לא ברור] מבחינתנו.

שוב, עוד כבר כמה שנים רצופות של עלייה יפה. אפשר לראות בטבלאות שלמעשה אני מסתכל עכשיו על הטבלה של פרמיית ברוטו מתחומי פעילות, אפשר לראות שלמעשה כל הענפים נמצאים בצמיחה יפה. ענפי החבויות זה ענף מאוד קטן אצלנו וקצת תנודתי, אז אני לא אתייחס אליו כרגע בפרטים אבל אפשר לראות שבנוסף אליו כמובן יש את תחום החיסכון שהוא אצלנו נמצא במין ראן אוף. אתם מכירים את זה. כל יתר הענפים צומחים למעשה דו ספרתי או דומה לזה, כאשר אני מזכיר שבכל מה שקשור בעולם הרכב, הצמיחה ואתם תראו את זה ברבעונים הבאים כשתקבלו את הדו"חות, הצמיחה היא בסדר גודל של 20% פלוס, בנטרול כמובן ההשפעה של חשב לחשכ"ל. חשכ"ל גם לא הייתה התקשרות רווחית כך שכשויתרנו על חשכ"ל לא ויתרנו על רווח, אפילו להפך. ואפשר לראות את זה באמת בשקף הבא של רווח כולל לפני מס מתחומי פעילות. שהרווח ברכב רכוש עלה ב-94% והרווח החיתומי עלה ביותר מ-100%. רכב חובה ציפינו לאיזון, וסיימנו בסופו של דבר ב-2-. גם שם אנחנו מצפים בהיעדר הפתעה מכיוון של התפתחות לא רצויה ברזרבות בשלב כזה או אחר, שתמיד היא אפשרית בביטוח חובה.

בהיעדר איזשהי השפעה חריגה אנחנו מצפים להמשך ההשפעה של התאמת המחירים שהייתה פעם ראשונה באוקטובר, ואחר כך בינואר ועוד פעם במאי. סה"כ הגלגול של התיק קדימה צפוי להניב תוצאה הולכת ומשתפרת. בענפי רכוש בעיקר נושפע מענף דירות, גם כן רבעון חורף טוב מאוד, אפשר לציין שגם מזג האוויר הנוח יחסית תרם לזה.

בענפי חבויות כבר ציינתי, ענף תנודתי ייחודית, פעם למעלה פעם למטה אבל סה"כ לא תורם, לפחות בשנים האחרונות לא תרם אצלנו באופן שלילי לתוצאות בניגוד למגמה בשוק כולו. חיים וחסכון ארוך טווח, התוצאה של 17 מיליון שקל רווח היא מעל התקציב שלנו. למרות זאת זה מראה ירידה לעומת שנה קודמת, הסיבה היא מאוד פשוטה: שנה קודמת שיא שלילי בתחום התביעות, כתוצאה מתוצאות באמת חריגות ויוצאות דופן, הרווח בשנה שעברה היה 22 מיליון שקל.

בריאות כפי שהסברתי אנחנו ממשיכים עם צמיחה מאוד יפה גם ברווח, שולי הרווח לא צומחים אבל אנחנו כמובן עובדים קשה כדי שגם בענף הזה שולי הרווח נראה אותם צומחים לאורך זמן כמו בעבר. מבחינת... בסה"כ הגענו ל-61 מיליון שקל רווח מפעילות לעומת 40 מיליון ₪ ברבעון המקביל.

מבחינת הון וסולבנסי כרגע אנחנו עם עודף של 21% ו-149 מיליון ₪, ע"פ תרגיל סולבנסי האחרון של החברה יחס כושר פירעון הוא 206%. גם פה אנחנו מרגישים במצב מאוד מאוד נוח, בטח יחסית לשוק. כאשר נעבור למשטר סולבנסי אז עודפי ההון שלנו יגדלו בצורה משמעותית. כרגע ההערכה העדכנית שלנו בסביבות 100 מיליון שקל גידול בתוספת ההון, כמובן פוטנציאל לתמוך במדיניות דיבידנדים המתמשכת שלנו.

אני רוצה לציין עוד כמה סוגיות קטנות רק כדי לעזור למי שירצה לנתח קצת יותר בצורה מדויקת את הדו"חות הכספיים. קודם כל כפי שהזכרתי הרבעון הראשון כלל הפרשה של כשלושה מיליון שקל לפני מס בגין התאמת חלקנו בהפסדים של הפול של שנה שעברה, לפני נתח שוק שהתממש בפועל לעומת נתח שוק הצפוי. ההוצאות ברבעון הראשון הן קצת יותר גבוהות מהרגיל. זה בגלל שהחברה יצאה לנופש חברה במהלך הרבעון הראשון. כמעט כל ההוצאות נרשמו ברבעון הראשון, בגדול זה מוסיף כ-3 מיליון ₪ להוצאות המכירה של הרבעון הנוכחי. כ-1 מיליון ₪ להוצאות ההנהלה של הרבעון הנוכחי, מכיוון שאלו הוצאות של הרבעון הראשון אז צפוי... זה לא... אלו הוצאות שלא צפויות לחזור בהיקפים האלה ברבעונים קודמים.

בנוסף צריך לציין שמצד אחד יש גידול ברווחים מההשקעות במהלך הרבעון, אבל מצד שני המדד ירד ב-0.2- לעומת 0.9- ברבעון המקביל אשתקד. ואם מסתכלים על ההשפעות של שני הדברים האלה, אז ההשפעות הן בסופו של דבר מקזזות. זאת אומרת ההפרשי מדד השפיעו לרעה על התוצאות. התוספת הכנסות מההשקעות השפיעו לטובה על התוצאות, ובסה"כ שני הדברים האלה ביחד נטרלו אחד את השני.

כמו כן אני רוצה לציין שהתחלנו את הפעילות בשותפות החדשה שלנו עם צ'מפיון מוטורס היבואן הגדול של כלי רכב מסוג של אאודי, פולקסוואגן סיאט, סקודה, בפברואר 2017. תחילת הפעילות נראית מאוד מאוד טובה ומאוד תואמת את התוכניות שלנו. זה בהחלט יעזור לנו להגדיל את נתח הביטוחים של רכבים חדשים. כמו כן, כפי שציינו בפעם הקודמת זכינו במכרז של גוף בנקאי מוביל לטיפול בביטוחי חיים משכנתא. אנחנו נמצאים במו"מ חוזי ואנחנו צופים שהפעילות המשמעותית הזאת תתחיל אי שם לקראת תחילת הרבעון הרביעי. זה בהחלט משהו שאנחנו מצפים לקראתו.

נעשו מספר פעולות להשבחת תיק ההשקעות שלנו. אנחנו הענקנו את ה, הענקנו את ההשקעה שלנו במכשירים שנושאים תשואה. גם הגדרנו את הוודאות שלנו בתוצאות של תיק ההשקעות ובזכות מנהל ההשקעות החדש שלנו אנחנו מרגישים שניתן לעשות עוד שיפור בניהול התוצאות משוק ההון. זהו. אני רוצה כאן לסיים בשלב זה, ולאפשר שאלות למי שרוצה. 

דובר: תודה. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות 1*, כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות 2*. אם הנכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. שאלה ראשונה מנדב צלר מקרן ספרה. נדב בבקשה. 

נדב צלר: שלום. קודם כל יופי של רבעון. יש לי שתי שאלות, שאלה ראשונה בנוגע לביטוח חובה. דיברתם על התאמת מחירים באוקטובר, והתאמה נוספת במאי. זה אמור להיות כמו ההתאמה ברכב רכוש? כלומר שאנחנו נראה את זה אחד חלקי 12 זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, האם ההתאמה במאי היא מעל ההתאמה באוקטובר? או שזה פשוט חלק אחר של פוליסות שיותאמו?

רביב צולר: תודה נדב, גם על ההערה הראשונה וגם על השאלות. קודם כל התשובה לגבי הקצב של השפעת השינוי, התשובה היא חיובית. זאת אומרת מאוקטובר גם תיק החובה מתחדש 1/12 בשנה, לכן ההשפעה נפרשת על פני 12 חודש, ולכן גם סיום התהליך הזה יהיה רק לקראת אוקטובר. מצד שני, לא. ההעלאה שהייתה באוקטובר אצלנו ואח"כ הושלמה בינואר, היא לא אותה ההעלאה של מאי. במאי הייתה העלאה נוספת. אנחנו, ונדמה לי שכבר התייחסתי לזה בשיחת ועידה הקודמת, אנחנו נותרנו במחלוקת מקצועית נקרא לה עם הפיקוח בדבר ההתייקרויות שנדרשות לנו כדי לכסות את הסיכון העודף שלנו במקומות מסוימים. הפיקוח מנהיג מדיניות מאוד אגרסיבית בנושא של תעריפי חובה עד כדי שהוא מכתיב לחברות איך אמור להיראות הסיכון. ובסופו של דבר מה שעשינו זה אחרי כמה חודשים של התכתשות עם הפיקוח מצאנו את הדרך להגיע לתעריף הממוצע שהיינו צריכים להגיע אליו, אבל כאשר המרכיבים של הסיכון – זאת אומרת אוכלוסיות מסוימות מסבסדות אוכלוסיות אחרות. שזה מצב שהוא לא רצוי לדעתנו לאורך זמן, הוא גם לא נכון משקית. הוא פחות פוגע בנו, אבל הוא פוגע בציבור הלקוחות ובסופו של דבר בהקפאת המקורות בטווח הארוך. ולכן התנגדנו וניסינו לעמוד על הרגליים האחוריות, אבל בהינתן שלא הצלחנו אז החלטנו שקודם כל נגיע למטרות שלנו, ואח"כ נדאג לנסות לשכנע את הפיקוח לשפר את התוצאות המקצועיות שהוא הגיע אליהן. 

נדב צלר: אוקיי.  

רביב צולר: זאת אומרת מבחינתנו ומבחינת איפה שאנחנו רוצים להגיע מבחינת התוצאות, אנחנו מצפים שנגיע, השוק הוא פחות גמיש ב... זאת אומרת, יש פחות תגובה של לקוחות להפרשי מחירים בביטוחי חובה כעת בגלל שיש את הנושא של ההשבה מהממשלה ובעצם הלקוחות לא רואים את המחיר האמיתי. הם רואים את המחיר המסובסד בעקבות ההחזרים של קרנית. אז הלקוחות פחות עושים שופינג ופחות רגישים לשינויים קלים בתעריפים ולכן יש פחות ניידות. ואז במצב שיש פחות ניידות אז אמנם משקית זה פחות טוב, התוצאה הכוללת היא פחות טובה, אבל זה לא משנה לנו איזה פוליסות נכפיל באיזה תעריפים כדי לקבל את אותה תוצאה כוללת. אני יודע שההסבר קצת מורכב, אני מקווה שהצלחתי להעביר את רוח הדברים. 

נדב צלר: כן. הצלחת. ושאלה נוספת אם אני יכול. דיברתם על הנופש חברה שהיה בערך 4 מיליון שקל, ועוד הפרשות שהיו משנה שעברה לפול. אפשר לקחת את ה6-7 מיליון שקל האלה בעצם ולהניח שבמהלך השנה הם לא ייקרו שוב, נכון? 

רביב צולר: השישה מיליון האלה לא יקרו שוב. זאת אומרת תמיד יהיה מיליון או שניים מסוגים אחרים. אבל לא יהיה עוד נופש חברה, ולא יהיה עוד הפרשה של הפול. עוד פעם, ההפרשה של הפול זו לא הפרשה משנה שעברה, זה... כשקיבלנו את התוצאות הסופיות של נתח השוק שלנו שזה היה נדמה לי במרץ, אז ראינו שנתח השוק שלנו בפועל בשנה שעברה ולפי זה הפול עומד להתחשבן איתנו, הוא קצת יותר גבוה מכפי ששיערנו שנגיע. ומכיוון שאנחנו צופים שכשיתחשבנו איתנו אז- לא רק אנחנו צופים, זה מה שיקרה- אז אנחנו נשלם בסופו של דבר לפי חלקנו בפועל שהיה בשוק, אז היינו צריכים לעשות התאמה. אז הדרך להסתכל על זה שהפול תמיד הוא כלול בתוצאות שלנו, אבל אם היינו חוזים בצורה מדויקת את החלק שלנו בפול אז במקום שלושה מיליון אז היה 3/4 מיליון שקל כל רבעון. עכשיו במקום שיהיה שלושה מיליון שקל ברבעון אחד אז זה 3/4 מיליון שקל בכל רבעון בשנה קודמת לצורך העניין. 

נדב צלר: אוקיי,

דוברת: תודה. אני חוזר על ההוראות: כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות 1*. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. אני מחזיר את רשות הדיבור למר צולר לדברי סיכום. מר צולר בבקשה. 

רביב צולר: תודה רבה, וזה מזכיר לי שלא אמרתי בהתחלה שקוראים לחברה איי.די.איי  (אָיי) ולא איי,די,איי (אי) [צוחק]. בכל מקרה אנחנו מודים לכם מאוד על ההשתתפות, ומודים לכם על האמון. אנחנו מרגישים- אנחנו מרגישים נוח עם המצב הנוכחי כפי שאמרתי ונהנים באמת ממומנטום מאוד חיובי בכל הפעילות שלנו. ואנחנו מצפים להשמיע ולפגוש אתכם בשיחת ועידה הבאה ולהמשיך לענות על הציפיות שלכם. תודה רבה לכולם. 

דוברת: תודה. בזאת הסתיימה שיחת הועידה של איי.די.איי ביטוח. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים. 

 


-    סיום שיחה  -