תאריך השיחה 24.11.19 / משך שיחה 00:13:44 

 

מנחה:    שלום וברוכים הבאים לשיחת הועידה של איי.די.איי חברה לביטוח, לידיעתכם כל משתתפי השיחה הינם במצב האזנה בלבד, לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות, ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים, לקבלת סיוע בזמן הועידה אנא הקישו על הספרות כוכבית אפס, לידיעתכם ועידה זו מוקלטת יום ראשון העשרים וארבעה בנובמבר אלפיים ותשע עשרה, נמצאים איתנו היום מר קובי הבר, מנכ"ל החברה, וגברת רונית חיוחמו, סמנכ"לית הכספים, לפני שאני מעבירה את השיחה לקובי הבר מנכ"ל החברה ברצוני לציין כי מגוון נתונים היסטוריים שיימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי וודאות, תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות, שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע בהתאם לסעיף שלושים ושתיים א' לחוק ניירות ערך, זכות הדיבור מועברת כעת למר הבר, מר הבר בבקשה.

קובי הבר:    שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו לשיחת הועידה לסקירת תוצאות הרבעון השלישי לשנת אלפיים ותשע עשרה, נמצאת איתי כרגיל רונית חיו חמו סמנכ"לית הכספים, אני אתחיל בסקירה של המגמות העיקריות ולאחר מכן רונית, רונית ואני נענה בשמחה על כל השאלות. אנחנו מסכמים רבעון נוסף עם יציבות בפרמיות שהושגה על אף התגברות התחרות והורדת התעריפים בשוק וכן פרצה מהחלטה שלנו שקיבלנו לטיוב תיק הלקוחות שלנו בדגש על ענף רכב רכוש, כל זאת מתוך מטרה להגדיל את התיק באופן סלקטיבי בלבד ולהתמקד בצמיחה רווחית, גם בתשעת החודשים הראשונים נכרת אותה מגמת יציבות, אנחנו מציגים יציבות ברווח הכולל בשלושת הרבעונים האחרונים כאשר את הרבעון השלישי סיימנו עם רווח של כחמישים ואחד מיליון ₪, כל זאת על אף הקיטון ברווחי ההשקעות ברבעון הנוכחי שהסתכמו בסך הכול בעשרה מיליון ₪ ביחס לעשרים וחמישה מיליון ₪ לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.

נתייחס לעולם ההוצאות: אז על נושא הטיפול בהוצאות והטיפול במצוינות התפעולית הינם נושאים מרכזיים בתוכניות העבודה שלנו ונושא מהותי ומרכזי בתוכנית האסטרטגית שלנו, גם ברבעון זה ניתן לראות כי מגמת ההתמתנות בקצב גידול ההוצאות נמשכת וזאת על אף שבחלק מהתחומים אנחנו מגדילים משאבים ואני אומר לכם שאנחנו נמשיך להגדיל משאבים על מנת לעמוד בתוכניות שלנו להמשך הצמיחה, נתייחס לרווח החיתומי אני מציע שנעבור לשקף מספר שמונה עשרה, מגמת השיפור ברווח החיתומי נמשכת מזה מספר רבעונים כאשר ברבעון זה נרשם הרווח החיתומי הגבוה ביותר השנה, חשוב לציין כי ברבעון המקביל אשתקד נרשם רווח חיתומי חריג לטובה כתוצאה מרווחיות טובה בכל הענפים, יחד עם זאת אם אנחנו בוחנים את הרווח החיתומי הממוצע בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 שמסתכם בכשבעים וארבעה מיליון ₪ לרבעון ניתן לראות כי אנחנו שומרים על רמת רווח חיתומי דומה גם ברבעון זה. 

בואו נדבר עכשיו על הענפים בחתכים השונים: נתחיל ברכב רכוש, בשנה וחצי האחרונות וזה לא סוד קיימת עליה בעוצמת התחרות, עליה שהובילה לירידת תעריפים בכלל השוק, אם זאת אנחנו מרגישים שבחודשים האחרונים ירידת המחירים התמתנה, וחשוב לזכור כי ירידת התעריפים התאפשרה בין היתר הודות לירידה, לירידה בשכיחות התאונות, אני רוצה להדגיש שאנחנו ערוכים לתחרות. יש לנו אסטרטגיה ברורה איך להתמודד איתה, אנחנו קשובים לשוק, אנחנו מרגישים אותו ומתנהלים בהתאם, ואחת ההחלטות החשובות שקיבלנו מבחינתנו היא לטייב את תיק הלקוחות בדיוק בעת הזאת ולהתמקד בצמיחה רווחית בלבד כאשר הרווחיות שאתם רואים בשלב זה פר מושפע מהשינויים שאנחנו מבצעים, חשוב גם לזכור שמדובר בתהליך הדרגתי שצפוי להימשך על פני מספר רבעונים רב וכמובן יהיו לזה גם השפעות חיוביות על ענף חובה בעתיד, נקודה נוספת שאני רוצה להדגיש היא כי על אף הירידה בפרמיות והשוק התחרותי אנחנו שומרים לאורך כל התקופה על לוס-רשיו של שבעים וארבעה אחוזים ויותר חשוב מזה על שיעור נאמנות לקוחות של מעל שמונים ושתיים אחוזים, ובשורה התחתונה הקומביין רשיו שלנו בענף הוא תשעים ואחד אחוזים מה שמשאיר לנו שולי רווח נאים, נתייחס לענף חובה, השיפור ברווח בענף חובה נובע משורה ארוכה של מהלכים שאנחנו מבצעים, ניהול הדוק יותר של התביעות, טיוב התיק ומאז אלפיים ושמונה עשרה רכישת ביטוח משנה בתחום בשיעורים גבוהים לצמצום החשיפה לכן אפשר גם לציין שהחלטה על ביטול וינוגרד מלפני מספר חודשים יש השפעה חיובית גם בשוטף.

בואו נעבור לענף דירות, בענף דירות אנחנו מציגים גידול דו ספרתי יפה של שלושה עשר אחוזים בפרמיות, מנגד יש לנו קיטון ברווח כולו נובע מהשפעת השינויים בתחום נזקי הצנרת לכן אנחנו נוקטים במספר פעולות רב במטרה לשפר את הרווח, בין השאר שינוי שיטת העבודה, טיוב החיתום, ניהול הדוק יותר של התביעות ואנחנו אופטימיים אם אפשר להגיד משוכנעים שהענף יחזור לפסי רווחיות טובים יותר בהמשך, בענף חיים אנחנו מציגים צמיחה של שמונה אחוזים אשר בא לידי ביטוי הן בגידול בפעילות הישירה ריסק ומשכנתא והן בפעילות המשכנתאות דרך שיתוף הפעולה עם הבנקים, בשונה מהמגמה שהייתה לנו בשנת אלפיים ושמונה עשרה של עליה בשיעור הביטולים אנחנו רואים מגמה של ירידה כבר שלושה רבעונים ברציפות זאת לאור שורה ארוכה ומרובה של פעולות שביצענו הן באיכות המכירה והן בעבודות השימור.

בואו נעבור לענף בריאות, הירידה בשיעור הצמיחה בענף בריאות נובעת כולה מההחלטה שלנו להקטין את היעדים בתחום תאונות אישיות וזאת לאור ההשלכות של הרגולציה בענף יחד עם זאת במוצרי הבריאות הקלאסיים אנחנו מציגים צמיחה של תשעה אחוזים מתחילת השנה ובמסגרת התוכנית האסטרטגית אנחנו פועלים ונפעל להגברת קצב הצמיחה של החברה בתחום ובוחנים כל העת גם מוצרים חדשים ומבחינתנו זה ענף מרכזי לצמיחה, אפשר גם בענף זה לציין באופן ברור שאנחנו כבר רואים פרי למאמצינו בירידת שיעור הביטולים בהשוואה לשנת 2018. 

לסיכום, זהו רבעון נוסף שבו אנחנו רושמים רמת רווח מייצגת של מעל חמישים מיליון ₪ חשוב לציין כי רמת רווח זו יציבה לאורך הרבעונים האחרונים, כמו כן השגנו יציבות בפרמיות על אף הורדת התעריפים והחלטות הניהוליות שקיבלנו לטיוב תיק הלקוחות בעיקר בענף הרכב, התמתנות שלנו ברווחיות החיתומית תימשך והיא נמצאת במגמת שיפור מתחילת השנה, המהלכים שאנחנו מבצעים לשיפור ההתייעלות התפעולית לצד התמקדות בקצב גידול ההוצאות תרמו אף הם לרווח ברבעון זה, ובענפי דירות וחיים אנחנו מציגים צמיחה איתנה וממשיכים במאמצים לשמור על המגמה החיובית השבוע השקנו מוצר בתחום פוליסות החיסכון מוצר אשר ישווק לציבור באופן ישיר בתהליך דיגיטלי ומבחינתנו הוא מהווה תשתית נוספת לצמיחה, אני מאמין כי כלל המהלכים הללו שאנחנו עושים יבואו לידי ביטוי ביתר שאת בעתיד הקרוב ויאפשרו לנו להמשיך לממש בהצלחה את התוכניות והשאיפות שלנו בכל ענפי הפעילות, תודה לבינתיים וכעת נעבור לשאלות שלכם.

מנחה:    כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות, כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת, כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית שתיים, אם הנכם מאזינים באמצעות רמקול אנא הרימו את השפופרת לפני הקשת הספרות, אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם, אני חוזרת על ההוראות כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם, השאלה הראשונה מאבישי הרצנו מפורטה בית השקעות, בבקשה.

אבישי הרצנו:    אהלן, שתי שאלות ברשותכם, שאלה ראשונה בנוגע לרווח המייצג של שוק ההון נקרא לזה, אתם מדברים על עשרה מיליון הרבעון לעומת עשרים וחמש במקביל הרבעון הזה הוא מייצג לצורך העניין הוא לא מייצג, איך אתם רואים את זה? זה דבר אחד ושאלה שניה לגבי התחרות אם אתם מציינים ירידה מסוימת בתחרות אז אה.. או אני יודע, ברף שלה אז אם אפשר לתת קצת יותר צבע כי אנחנו רואים את המתחרים החדשים בפרסומים די אגרסיביים.

קובי הבר:    תודה אבישי על השאלות, כשאנחנו מסתכלים על הרווחיות המייצגת של שוק ההון אז נכון החודש הרבעון הזה ברור שהוא לא היה רווחיות מייצגת אם אתה רוצה ככלל אצבע אנחנו מסתכלים על התיק שלנו שצריך לתת שניים וחצי אחוז עד שלושה אחוזים בשנה נגיד לצורך השמרנות נסתכל על העולם שסביב השתיים וחצי אחוזים לשנה ואז אתה מסתכל אז יש שונות כמובן בין רבעונים אבל הרבעון הזה הוא נמוך ממה שאנחנו מצפים. לגבי השאלה השנייה, לגבי התחרות, קודם כל יש תחרות והתחרות אין ספק שהיא גברה בעולם הרכב בהשוואה לשנים קודמות פה, מה שציינו בצורה מאוד מאוד ברורה שאנחנו מרגישים התמתנות בירידת המחירים זה לא אומר שהתחרות מפסיקה והיא לא מסתיימת מה שאני כן יודע להגיד בצורה מאוד ודאית אחד שהפעולות שאנחנו עושים לטיוב התיק ולחיתום הרבה יותר דיפרנציאלי הם נותנים לנו ויתנו לנו כלים עוד יותר טובים להתחרות ושתיים למדנו שאנחנו לא מקדשים צמיחה בכל מחיר אנחנו רוצים לקחת רק צמיחה שמניבה לנו רווח לשורה התחתונה ולכן גם בשונה מתקופות קודמות אצלנו אנחנו יותר סלקטיביים אנחנו נוקטים ביותר צעדים שמוודאים שהחיתום טוב והתמחור טוב זה משפיע על הצמיחה בשורה העליונה ואני שמח שזה בינתיים לא משפיע על השורה התחתונה, אולי זה יהיה להיפך בהמשך וכשמסתכלים על כל התמונה הלוס-רשיו על אף ירידת המחירים נשאר יציב גם בזכות הירידה בשכיחות התאונות וגם בזכות טיוב התיק.

אבישי הרצנו:    אוקיי, בסדר.

רונית חיוחמו:    אבישי?

אבישי הרצנו:    כן.

רונית חיוחמו:    רק לגבי מספרים, שאלת על רבעון ממוצע וקובי הזכיר שניים וחצי אחוזים כתשואה..

קובי הבר:    בנצ'מרק.

רונית חיוחמו:    בנצ'מרק, רק שהיא יחסית לא גבוהה אנחנו ידועים כמי שמנהלים את התיק שלהם בצורה שמרנית, שניים וחצי אחוזים משקפים כשבעה עשר מיליון שקל תרומה לרווח, ברבעון הזה השגנו רק עשר נקודה שש אתם יכולים לעשות את החישוב לבד אבל אם מנטרלים את המרכיב המס אז אנחנו נשארים עם רווח פחות של בערך ארבעה מיליון שקל לתוצאות הסופיות.

אבישי הרצנו:    כלומר, שאתם מזכירים את החמישים מיליון כאיזה שהוא אני יודע, רווח מייצג אז זה בעצם אפילו נמוך כי מהסיבה הזו של שוק ההון שהוא מבחינתכם מתחת לנורמל.

קובי הבר:    ניתוח מספרים נכון.

אבישי הרצנו:    אוקיי, תודה רבה.

מנחה:    אין שאלות נוספות, אני מחזירה את רשות הדיבור למר הבר לדברי סיכום, מר הבר בבקשה.

קובי הבר:    תודה רבה שהשתתפתם בשיחה ואנחנו ניפגש ברבעון הבא.

מנחה:    תודה, בזאת הסתיימה שיחת הועידה של אי.די.איי חברה לביטוח, תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.


-  סיום שיחה  -