תאריך השיחה 18/08/2020 | משך שיחה 00:30:36

מזכירה:    שלום וברוכים הבאים לשיחת הועידה של איי.די.איי ביטוח, לסקירת התוצאות של הרבעון השני לשנת 2020. לידיעתכם כל משתתפי השיחה נמצאים על מצב ‘mute’. במהלך השיחה תוכלו לשלוח שאלות דרך ה  - Q&A ונתייחס לשאלות בסיום הסקירה. איתנו נמצאים קובי הבר מנכ"ל החברה ורונית חיוחמו סמנכ"לית הכספים. לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור לקובי, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף חברה ובדיווחיה לרשויות. אני מעבירה כעת את רשות הדיבור לקובי.

קובי:    בוקר טוב לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו היום לשיחת הועידה שהיא בזום. אנחנו נסקור את התוצאות של הרבעון השני, אני אתחיל בסקירה של המגמות העיקריות ואחרי זה רונית ואני נענה על כל השאלות בשמחה, אז בואו נתחיל:

בשורה התחתונה, הרווח הכולל ברבעון הסתכם ב-72 מיליון ש"ח, לעומת 64 מיליון ש"ח ברבעון המקביל שנה שעברה. זה היה רבעון מאוד מאוד מאתגר בשל הקורונה, עם הרבה מאוד השפעות לכל מיני כיוונים, אבל בשורה התחתונה היה לנו שיפור ברווחיות החיתומית במרבית הענפים.

אני אתחיל מנושא ההשקעות, מבחינת רווחי ההשקעות אנחנו סיימנו את הרבעון עם 34 מיליון שקל הכנסות מהשקעות, לעומת 38 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של אשתקד, סך הכל גם עכשיו וגם שנה שעברה זה היה רבעון מאוד טוב במונחי השקעות, חווינו ברבעון הזה עליות בתיק ההשקעות, את הרבעון הראשון הרי סיימנו במינוס 52 מיליון ש"ח, אז סך הכל אנחנו מסתכלים על החציון, אנחנו במינוס 18 מיליון ש"ח בצד ההשקעות. אתם מכירים את התיק שלנו, אתם מכירים את השמרנות שלנו בתיק ההשקעות של החברה, זהו תיק סולידי עם שיעור מניות נמוך, אני חושב שהגישה הזאת שמרה עלינו בכל תקופת המשבר וזה האופי שלנו ואנחנו נמשיך ככה. עדיין אנחנו, כולם יודעים את זה, השווקים מאוד וולטיריים, התנודתיות, האי ודאות מאוד גבוהה ולכן אנחנו ממשיכים לעקוב וממשיכים בהתנהגות הסולידית שלנו.

אני רוצה לעבור לרווח החיתומי בכלל החברה, אחר כך אני אכנס ענף ענף. אם אנחנו מסתכלים על הרווח החיתומי ממגזרי הפעילות ברבעון השני, זה הסתכם ל - 80 מיליון ש"ח ברוטו אל מול 67 ברבעון המקביל שנה שעברה. הפער בין הרבעון הזה לרבעון המקביל נובע משיפור ברווחיות בכל הענפים למעט חובה וחבויות, בדגש על הרווח החיתומי ברכב רכוש.
הרווח החיתומי ברכב רכוש השתפר כתוצאה מהירידה בנסועה ובשכיחות התאונות שלנו לאור מגבלות הקורונה, וכן מהפעולות לטיוב התיק וריסון ההוצאות שלנו. אם אנחנו מדברים עכשיו על כל אירוע הקורונה חייבים להגיד, הרבעון הזה היה מורכב תפעולית, לנהל חברה בהיקף שלנו בתקופה הזאת מאוד מאוד מורכב. עבודה מהבית, קפסולות, בידוד, הפרדה בין קומות, הפרדה בין אתרים, סך הכל אם יש משהו שאני יכול להיות באמת גאה בו, החברה צלחה את זה בצורה מאוד מאוד טובה, תוך שמירה על רציפות עסקית מלאה ומתן שירות איכותי ללקוחות שלנו לאורך כל הדרך.

צריך קצת לדבר על רמת המשק בתקופת הקורונה. המשבר והמגבלות שננקטו, מהסגרים המלאים ועד ההגבלות אחר כך, הביאו להאטה כלכלית חריפה, עלייה בשיעור הלא מועסקים, אנחנו יודעים את המספרים, 500,000 או 800,000, אבל המספרים מאוד מאוד גבוהים, כל נושא הגבלות התנועה והיציאה מהבית, כל אלה יחד הובילו לירידה בביקושים, בצריכה הפרטית, ראינו את המספרים של הלמ"ס לפני יומיים, מספרים מאוד מאוד גדולים של ירידה בצריכה הפרטית, וזה מקיש גם על ירידה בצריכה של מוצרי הביטוח.

אם אני יורד לעולם הרכב, אז בעולם הרכב סך הכל היקף העסקאות לרכישת רכב הצטמצם משמעותית מאמצע מרץ עד אמצע מאי, אולמות התצוגה של היבואנים היו סגורים, המגרשי יד שנייה היו סגורים, סך היקף המכירות היה סגור, כל הדברים האלה מהווים צומת לרכישת ביטוח בפעילות שלנו, ולכן חווינו ברבעון הזה ירידה משמעותית בהיקף הפרמיות שבחודש יוני התחלנו לראות את השוק מתקן את עצמו, וחזרה הדרגתית לפעילות. בנוסף, חלק מהמחזיקים בביטוח פעלו להתאמת היקף הכיסוי שלהם, אנשים שהיו בבידוד, אנשים שלא נסעו עשו השבתות, חלקם הקפיאו, חלקם ביטלו, ובכלל באופן כללי נתנו הנחות ייעודיות לתקופת הקורונה.

מנגד, וצריך להגיד את זה, כל הגבלות הנסועה הביאו לירידה בשכיחות בתאונות ובהיקף התביעות, אנחנו תכף נרחיב על זה. מוצרי הריסק והבריאות הינם מוצרי צריכה וגם הם מושפעים מהמשבר הכלכלי בדומה לירידה בצריכה במשק בכלל, והנקודה האחרונה עוד בכללי לפני הירידה לענפים, אנחנו לאור האי ודאות, לאור זה שאנחנו לא יודעים גם מה יהיה קדימה, התחלנו לבצע תוכנית התייעלות רחבה, אנחנו למשל עד סוף מאי היינו ב – 80% משרה כל החברה, דרך ימי חופש, ירדנו במצבת העובדים דרך צמצום מאוד משמעותי של גיוסים חדשים, דרך אגב זה כלל גם דרגים בכירים, צמצמנו הוצאות שוטפות, צמצום בשטחים, הוצאות רכש, 'אקרוס דה בורד' וכשנגיע להתעסקות על ההוצאות אני ארחיב שמה קצת יותר.
בואו נצלול בעצם ענף ענף, כמובן אני אתחיל ברכב רכוש.

בעולמות הפרמיות קיטון של 17% בפרמיות ברוטו ברבעון, קיטון מאוד גבוה, הוא מושפע מקיטון של 12% בכמויות ו – 5% במחיר. שלוש סיבות עיקריות לירידה הזאת:
הראשונה זה מה שדיברתי קודם, הירידה בהיקף העסקאות לרכישת רכב בעקבות הקורונה, תקופת הסגר, ואפריל היה חודש מאוד נמוך במכירות, עד אמצע מאי התנהגות מאוד דומה, זה סיבה ראשונה. הסיבה השנייה, דיברנו עליה הרבה בשנה האחרונה, אנחנו נמשיך לדבר איתה כנראה עד סוף 2021, המשך טיוב התיק. זהו תהליך הדרגתי שהתחלנו לפני שנה, הוא ימשך עוד פרק זמן, להערכתי עד סוף 2021 לפחות, מדובר בטיוב קבוצת לקוחות שהרווחיות שם שלילית. אנחנו ממוקדי רווחיות, אנחנו צריכים לטייב את התיק שלנו, אנחנו עושים את זה, זה משפיע גם ברכב רכוש, אתם תראו את ההשפעה גם ברכב חובה, אנחנו עושים את זה דרך הרחבת החיתום הפרטני שלנו, דרך העמקת הדיפרנציאציה במחירים, ושורה ארוכה של צעדים שאנחנו נוקטים כדי שהתיק שלנו יהיה הרבה יותר ממוקד לרווחיות ומטויב.

צריך להגיד, משבר הקורונה, עם ירידת השכיחות שדיברתי עליה קודם, הובילו להמשך החרפת התחרות ולירידת מחירים, אין מה לעשות, אנחנו בענף תחרותי, אני חושב שאנחנו מתמודדים עם התחרות מאוד יפה מול כל מה שאנחנו מציעים ללקוחות, ותכף אני אתייחס לזה, אבל הייתה ירידת מחירים. עם כל התחרות אנחנו שומרים על שיעורי חידוש גבוהים מאוד, מעל 80%, הקורונה לא השפיעה על שיעורי החידוש שלנו, אנחנו ליתר דיוק אפילו מעל 82%, שיעור נאמנות הלקוחות שלנו גבוהים, הלקוחות שלנו מרוצים מהעבודה איתנו, מהשירות, מהתנאים, ולכן אנחנו עם שיעור נאמנות לקוחות מאוד גבוה.

אמרתי כשדיברתי באופן כללי, יש שיפור מאוד יפה ברווחיות החיתומית, סיימנו את הרבעון ב – 43 מיליון שקלים, אלה מול 31 ברבעון המקביל, תוצאות מאוד יפות, סך הכל נובע גם פה משלוש או ארבע סיבות עיקריות. הראשונה זה הירידה בשכיחות שדיברנו שהשפיעה על הנסועה, שהשפיעה על כמות התביעות. הסיבה השנייה זה טיוב התיק, אנחנו כבר רואים ניצנים של השפעת טיוב התיק על התוצאות שלנו בעולמות התביעות. הריסון בהוצאות כמובן גם משפיע, ואם אני משווה את זה לרבעון הקודם אז ברבעון הראשון היה לנו נזקי טבע שהרבעון הזה יחסית התמונה יותר טובה. כפי שאמרתי זה שוק תחרותי, ואנחנו כדי להתמודד בשוק התחרותי מוסיפים הצעות ערך ללקוחות שלנו כל הזמן, השקנו רק לאחרונה את המבצע רכב שני במשפחה שנותן הטבה משמעותית ללקוחות שמבוטחים אצלנו עם יותר מרכב אחד, הם מקבלים לדוגמה במקרה הזה את כל הכיסויים של שמשות וגרירה ופנסים ומראות במחיר מוצר אחד לשני הרכבים.

השקנו אפליקציית ישיר צעיר, אפליקציה מדהימה בשירות שלה ללקוחות הנהגים צעירים, לפי קילומטרים, עם כל האיכות דיווח, עם הממשקים להורים ושאר הדברים שהצגנו ברבעונים קודמים כמו ישיר עד אליך, ו – 24/7 ומפתח תמורת מפתח, אין ספק שאנחנו מייצרים הצעות ערך מאוד מאוד איכותיות ללקוחות שלנו.
זה לגבי רכב רכוש, אני עובר לרכב חובה.

ברכב חובה הרווחיות החיתומית שלנו נמוכה מרבעון קודם, רבעון מקביל שנה שעברה בחמישה מיליון שקלים. עיקר ההשפעה ברבעון הזה נובע מהתפתחויות של שנים קודמות.
יש לציין, אפשר להגיד שהשכיחות גם תשפיע על הרבעון הזה, כנראה יותר בעתיד מאשר עכשיו, עכשיו זה היה ניצנים ראשונים. ברבעון הזה גם נהנינו מהקלה רגולטורית של כ – 5 מיליון שקלים שמה שקשור לשיעור הפרמיה של האי נזילות, אבל בשורה התחתונה אנחנו ממשיכים עם כל מה שאמרנו עליו ברבעונים הקודמים. טיוב התיק שישפיע כמו ברכוש גם על חובה, המשך ניהול התיק שלנו במשנה זהירות באמצעות מבטחי משנה, ניהול אדוק של התביעות, כל הדברים האלה ביחד עם המבטחי משנה שאמרתי ברבעון הקודם שהארכנו עד סוף 2020, כל הדברים האלה בסך הכל מעידים על מגמת שיפור בענף רכב חובה עם רבעון שהיה קצת פחות טוב ברבעון הזה.

אם אני ממשיך לענף דירות, הצמיחה האבסולוטית ברבעון הזה הייתה יותר נמוכה, צמחנו ב – 4.5%, קצב שהוא נמוך מרבעונים קודמים, להערכתנו הרבה השפעה של הקורונה באפריל מאי, להערכתי זאת הסיבה העיקרית בענף דירות. אנחנו רואים בענף הזה את מה שהתחלתי לדבר ועכשיו הרבעון הזה כבר יכול מה שנקרא להראות את זה במספרים, העבודה שאנחנו עושים על הרווח החיתומי שלנו בענף דירות מראה תוצאות, יש שם שיפור ברווח החיתומי, אם שנה שעברה סיימנו ב – 4.8 שמונה מיליון שקל את הרבעון, הרבעון הזה אנחנו כבר ב – 6.8 מיליון שקלים,  אנחנו ממוקדים במכירות ללקוחות ברווחיות גבוהה, הפרמיה שלהם יותר נמוכה, זה משפיע על השורה התחתונה של הפרמיות שלנו, שאמרתי לכם גדלנו בכמויות ב – 4.5%, הפרמיות ברוטו הן מאוזנות, זה נובע מהירידה בפרמיה פר פוליסה שאנחנו מוכרים כי אנחנו מוכרים לקהל שהוא אחר טיפה, יותר לקוחות בבתים משותפים, פחות אולי דירות יוקרה, בסך הכל מה שאנחנו רואים עלייה בכמות, ירידה קלה בפרמיות, לא במחיר פר פוליסה ספציפית אלא פועל יוצא של הטיוב תיק שאנחנו עושים וסך הכל הפרמיות מאוזנות.
אנחנו נמשיך בטיוב התיק ברכב רכוש ובחיתום הדיפרנציאלי שלנו, סוגי מבנים שונים, סוגי דירות, נמשיך בניהול ההדוק של התביעות, אנחנו כפי שאמרנו בעבר מתחילת הרבעון הזה התחלנו לשווק את עיקר התיק שלנו דרך שרברב בהסדר, המהלך מביא לשביעות רצון יותר טובה אצל הלקוחות שלנו, וזה בדיוק לפי תוכנית העבודה שהצגנו, ואנחנו רואים את השיפור ברווח החיתומי ורואים את מגמת השיפור בתמהיל התיק שלנו, ואני בענף דירות אופטימי שאנחנו נמשיך לראות את השיפור ברבעונים הקרובים, וגם פה אנחנו מנטרלים לעצמנו את העונתיות בין הרבעונים כשאנחנו מסתכלים על קו המגמה של שיפור הרווחיות.

אני אעבור לענף חיים, ענף חיים הפך עם השנים לענף מאוד דומיננטי בביטוח ישיר, אנחנו שמחים על זה, הוא מייצר לנו רגל נוספת בתמונת הרווחיות שלנו, הענף הזה מורכב בעצם משלושה תתי תחומים אצלנו. אחד זה הריסק הטהור, השני זה המשכנתא הישירה והשלישי זה המשכנתא בשיתוף הפעולה של הבנקים, כל התחום הזה הוא מנוע צמיחה מבחינתנו. אם אנחנו מסתכלים רבעון מול רבעון צמחנו בעשרה אחוזים, זה לא כולל חיסכון ארוך טווח, אנחנו נהנים ברווחיות שלנו גם מהגידול בגודל התיק שלנו וגם מרבעון שברבעון הזה היה יחס תביעות נמוך יותר, סך הכל מגמת שיפור ברווחיות של ענף חיים רבעון מול רבעון מקביל.

אני עובר לענף בריאות, פה צריך להסביר כי יש לו יותר תתי מרכיבים, ענף בריאות כולל שני תחומים מרכזיים. הראשון זה מוצר הבריאות הקלאסי, שבדרך כלל אנחנו אומרים לכם ניתוחים והשתלות ומחלות קשות, אבל יש בו גם את כל נסיעות חו"ל, והתחום השני זה תאונות אישיות, אז אם אני מסתכל על רמת הפרמיות היה דורש הסבר בכל אחד מתתי התחומים בנפרד. אין ספק שבאופן כללי כולם מושפעים מהאטת הביקושים ומהמצב הכללי במשק. אם אני מתחיל ממוצר הבריאות הקלאסי, ואתם תראו יש את זה גם במצגת שהעלנו למאיה, רואים שם ירידה קטנה, היא נובעת כולה מזה שהפסקנו לשווק, או שלא היה ביקוש לנסיעות חו"ל ברבעון האחרון. בנטרול הנח"ל אנחנו רואים בבריאות הקלאסית צמיחה של כעשרה אחוזים שאני מניח שגם היא תושפע ברבעונים הקרובים מהמצב הכלכלי במשק.

במוצר תאונות אישיות שיעור הצמיחה הוא אפסי עד כדי אפס, נובע מכל ההחלטות הרגולטוריות והכבדת הרגולציה שהייתה, אנחנו הורדנו יעדים מתוך אסטרטגיה שאנחנו רוצים לשמור על גודל תיק קבוע, מעבר לזה בכלל יצא חוזר שאת המוצר הנוכחי בדרך השיווק שלו והמרכיבים שלו בעצם זה יכנס לסוג של 'ראן אוף' ארוך והחברות ביטוח אמורות להגיש לאישור מוצר תאונות אישיות לפי החוזר החדש, החוזר הגיע במהלך הרבעון, אנחנו לומדים אותו ולראות מה קורה, אבל סך הכל התיק הקיים נראה בסדר גמור, הרווחיות בענף בריאות השתפרה בתשעה אחוזים, אנחנו רואים את הירידה בשיעור הביטולים עם כל המצב, דרך אגב גם בענף חיים וגם בענף בריאות, ואנחנו לא רואים עלייה בבעיות הגבייה, אנחנו מתמודדים עם זה וסך כל התמונה נראית בסדר בענפי בריאות וחיים ודירות כפי שאמרתי עד עכשיו.

אם אני עובר לנושא ההוצאות, אז כפי שאמרתי זה נושא מרכזי באסטרטגיה שלנו, כל עולם המצוינות התפעולית, הקורונה האיצה את הדברים, הביאה את זה לקדמת הבמה, היא גם נתנה לנו יותר כלים, כל ההאצה הטכנולוגית מאפשרת לנו להאיץ שירותים דיגיטליים שאנחנו עושים, ובאופן כללי אנחנו תחת תוכנית התייעלות מקיפה, ריסון הוצאות, הרבה יותר טכנולוגיה, הרבה יותר אוטומציה, הרבה יותר ‘RPA’, וואטסאפים, כל העולם הזה מבחינתנו הרבה יותר חשוב ואנחנו מאיצים את הטיפול הזה.

אם אנחנו רוצים להסתכל ספציפית על הרבעון הזה אז בהוצאות התזרימיות, ההוצאות של החברה, תקציב החברה ראינו התייעלות של כשמונה עשרה מיליון שקל רבעון מול רבעון מקביל, שזה משקף כעשרה עד אחד עשר אחוזים רבעון מול רבעון. הקיטון נובע מכל מה שאמרתי מהחיסכון בעלויות שכר במסגרת תוכנית ההתייעלות, חלקה חד פעמי חלקה פרמננטי, ושינויים קבועים שיורידו את רמת ההוצאות של החברה בטווח הארוך. מנגד שינויים שהם יותר חשבוניים אבל צריך להסביר אותם, חלה עלייה בהיקף ההוצאות בגין המיאון לתביעות.
היו פחות תביעות אז אנחנו יכולים לשייך פחות הוצאות לעולם התביעות, זה השפעה ראשונה ברבעון. והשפעה שנייה יש ירידה בהוצאות הנדחות, נובע מזה שהיו פחות מכירות, הפרמיות היו יותר נמוכות, אז אנחנו יכולים לדחות פחות הוצאות לרבעונים הבאים וזה השפיע ברבעון הזה ולכן כשאנחנו מסתכלים על השורה התחתונה, אולי דקה לפני השורה התחתונה אני אגיד את זה כאמירה ברורה, אנחנו ממשיכים להשקיע בטכנולוגיה, אנחנו נראה את המשך הגידול בפחת אצלנו ואנחנו אפילו גאים בזה, אנחנו לא חוסכים שמה את הכסף. ולכן אם אני לוקח את שלושת ההשפעות שדיברתי, ירידה בהוצאות השוטפות שלנו, ההשפעה של המיון לתביעות, השפעת ה - DAC והשקעות שלנו בטכנולוגיה אפשר לראות שירדנו רבעון מול רבעון בשלושה מיליון שקלים, סדר גודל של כ – 3% רבעון מול רבעון. זה האמירה, או זה ההתייחסות לנושא ההוצאות ואני חושב שזה מאוד חשוב.

אני רוצה להתייחס לנושא הדיבידנד, אני אעשה את זה במילים מאוד פשוטות, כתבנו את זה בצורה מדויקת בדוחות, הדירקטוריון שלנו קיבל החלטה לדון בנושא חלוקת הדיבידנד יחד עם האישור דוח של יחס כושר הפירעון של 2019 של דצמבר 19 שהפרסום שלו נדחה לסוף ספטמבר הקרוב, עוד כחודש וחצי מהיום, על פי הנחיית המפקח שהזיז את מועד הפרסום ולכן במילים פשוטות הדירקטוריון החליט לדון בנושא הדיבידנד עוד כחודש וחצי בסוף ספטמבר.

הנושא הבא שאני רוצה לשים עליו זום אין כי אני חושב שהוא חשוב, אני חושב שתקופת הקורונה חידדה את זה יותר, כחלק מהאסטרטגיה של החברה, אני אדבר על נושא החדשנות אם לא אמרתי, כחלק מהאסטרטגיה של החברה ודווקא בתקופת המשבר, חיזקנו את פעילות החדשנות שלנו בחברה. רואים את זה בכל המשק, רואים את זה בכל העולם, רואים את זה בענפי הביטוח גם כן, הקורונה האיצה את שילוב הטכנולוגיות ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת לטובתנו, לטובת החברה. אנחנו באמצעות החדשנות רוצים לשפר את הצעות הערך שלנו ללקוחות, לשפר את המצוינות התפעולית שלנו, לשפר תהליכים פנימיים, לשלב מוצרים חדשים, כל הדברים האלה יביאו למצוינות תפעולית יותר טובה, לחיסכון בעלויות ולהצעות ערך יותר טובות. סיימנו שבוע שעבר תחרות סטרטאפים שעשינו עם סטרטאפ ניישן סנטרל, לסטרטאפים שעוסקים בעולמות התוכן של ביטוח בטכנולוגיות שמשפרות את עולם הביטוח ככלל או במקרה הזה גם היה בפרט את עולם התביעות.

התחרות הזאת הייתה מבחינתנו ‘Win Win’, הסטרטאפים החיים שלהם היום יותר קשים עם החשיפה לחו"ל, לנו זה הייתה הזדמנות ועשינו את התחרות הזאת. רק להגיד לכם הזוכה, או הסטרטאפ הזוכה זה חברה מדהימה שעוסקת בעיבוד חכם של מסמכי תביעות בתחום בריאות וגוף, זה משהו שאנחנו נכנסים איתם ל – ‘POC’ עכשיו, אמור לייעל את הטיפול בתביעות, לייעל את השירות ללקוחות, באמת סטרטאפ יפהפה, בכלל התחרות הזאת חשפה אותנו לעשרות טכנולוגיות חדשות, אנחנו מתכוונים לבדוק אותם לעומק, אני יכול להגיד לכם שמאלה שעלו לגמר כבר יש שמה שלושה סטרטאפים שאנחנו לבדיקה הרבה יותר מעמיקה, ובכלל כל העולם הזה זה 'ווין ווין' אמיתי שאנחנו מאיצים בו את הקצב ואת הטיפול שלנו.
אז לסיכום, אנחנו מראים ברבעון הזה שמירה על היציבות ברווח החיתומי שלנו מפעילויות הליבה, למרות הסערה, למרות השפעות הקורונה השליליות והחיוביות, סך הכל אנחנו חברה שמראה את היציבות, אנחנו גם מראים על פני הרבעונים את הוולטיליות היותר נמוכה שלנו מחלק מה – 'בנץ' מארק' שלנו.

שוק ההון ביצע 'ריקאברי' ברבעון הזה וצמצמנו את ההפסדים מהשקעות של הרבעון הראשון, לאורך הרבעון אחרי אפריל שהיה חודש מאוד קשה, שיפרנו את היקפי הפעילות שלנו בהדרגה, אנחנו רואים את מאי תהליך הדרגתי, יוני שהשוק תיקן אותו, סך הכל שיפור הדרגתי בענפי הרכב אפשר להגיד את זה, בשאר המקומות אנחנו רואים עדיין את ההשפעה של המצב הכלכלי במשק. כפי שאמרתי אנחנו ממשיכים ואפילו מאיצים קידום של פרויקטים ארוכי טווח, מוצרים חדשים, הצעות ערך חדשות, טכנולוגיות חדשות, אנחנו לא מרפים מהנושא הזה, בענף הרכב אנחנו ממוקדים בטיוב התיק, אנחנו מאמינים שהמהלכים שאנחנו עושים יביאו לשיפור ברווחיות על פני זמן, אנחנו רואים את זה, את הניצנים כבר עכשיו ברבעון הזה, בענף חובה למרות שהרבעון הזה היה עם איזשהו סוג של במפר, אנחנו רואים את המגמה ארוכת הטווח של השיפור ברווחיות בזכות כל המהלכים שעשינו, ענף חיים וענף בריאות רגל או שתי רגליים מאוד משמעותיות היום בחברה, בכלל כשאנחנו מסתכלים על הרווחיות של החברה כבר 50% מהרווחיות מגיע מעולמות שהן לא עולמות הרכב, אנחנו גאים בזה, אנחנו רוצים לעשות את זה ולהרחיב שם את הפעילות.

אז משפט סיכום, אם אנחנו במבט קדימה, אם אנחנו לא נחווה זעזועים נוספים בעקבות הקורונה, סגרים, ירידות חדות או השפעות אחרות שאנחנו לא יודעים לראות, אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים לשמור על פסי הרווחיות הרגילים שלנו, אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים להציג יציבות ברווח החיתומי שלנו מפעילויות הליבה במונחים שאתם מכירים אותנו ואנחנו רגילים אליהם. אז זהו, זה ככה סקירה על המגמות העיקריות של ביטוח ישיר, העלינו את המצגת, כמובן הדוחות פתוחים לפניכם ואנחנו זמינים לשאלות עבורכם כרגע.

מזכירה:    שאלה ראשונה קובי, מה אתה רואה קדימה? איך נראית השנה כולה ברמת הרווח ומה דעתך התמחור של החברה לאור המכפיל הנמוך?

קובי:    מה אני רואה קדימה? אז אמרתי, יש אי וודאות סביב עולמות הקורונה, היא לא נגמרה, אנחנו דרוכים גם בהיבטים התפעוליים, גם בהיבטים שדיברנו על ההתייעלות, גם בנושא המוצרים שצריכים להיות יותר מתאימים לתקופה הזאת וכמובן המצב הכלכלי בכלל במשק שישפיע על הביקושים, עם זאת אמרתי את זה עכשיו בסיום אני מאמין שללא אירועים קיצוניים אנחנו נדע לשמור על האזור שאנחנו רגילים אליו ברווח החיתומי, לייצג את הרווחיות הרגילה שלנו ואנחנו עובדים קשה כדי לעשות את זה על אף כל ההשפעות של הקורונה, אני משאיר לכם אנליסטים שמכירים אותנו יותר טוב לעסוק בתמחור המניה, אני יכול להגיד לכם שהחברה יציבה בעולם הרווחיות שלה, פועלת ועושה המון המון צעדים כדי לשמור על כך וממוקדת בשיפור הרווחיות שלה.

מזכירה:    שאלה שנייה, איך אתה רואה את הרווח בדירות בהמשך?

קובי:    סך הכל אמרתי את זה בצורה ברורה ברבעונים קודמים ואני אמשיך להגיד את זה, חווינו ברבעונים הקודמים סוג של לא רוצה להגיד משבר אבל ירידה ברווחיות משמעותית בעולם הדירות, אנחנו בחודשים האחרונים שינינו את קו המגמה בפעולות שעשינו, גם בטיוב התיק, גם בהעמקת החיתום, גם בדיפרנציאציה במחירים, גם במעבר לשרברב בהסדר בנפח יותר גדול של התיק, בשורה ארוכות של פעולות בעולמות התביעות, אנחנו רואים את השיפור ברווחיות, אני רוצה להאמין שהשיפור הזה ילך וימשך.

מזכירה:    שאלה נוספת, עד כמה מורגשת החרפת התחרות בעקבות כניסת חברות הביטוח ווישור וליברה?

קובי:    אני חייב להגיד שענף הרכב הוא ענף מאוד מאוד תחרותי, הוא היה ענף תחרותי גם לפני שתי החברות החדשות, זה ענף עם 14 שחקנים, התחרות בשנתיים האחרונות הועצמה, זה לא סוד, התחרות הזאת מובילה לשני דברים, פעם אחת הובילה לירידת מחירים עוד טרום הקורונה, אין ספק שהקורונה והירידה בשכיחות האיצו את הירידת מחירים ואת התחרות, מצד שני תחרות זה דבר טוב, מחדדת אותנו, אנחנו עושים דברים יותר טובים, אנחנו עושים את כל הדברים גם בצד של ההוצאות, גם בצד של התביעות, גם בצד של המכירות בצורה יותר מדויקת, השירות שלנו והצעות ממשיך להיות איכותי, הצעות הערך שלנו מדויקות, אנחנו ממוקדים על תיק לקוחות יותר רווחי ואנחנו נמשיך להעמיק את זה, ולכן יש רווחיות ואנחנו מתמודדים איתה יפה.

מזכירה:    שאלה אחרונה, שמענו מחברות אחרות במשק על הקשיים התפעוליים של עבודה מהבית, איך זה עובד אצלכם?

קובי:    אמרתי את זה תוך כדי הסקירה, זאת פינה שאני יכול להיות מאוד מאוד גאה בהתארגנות של ביטוח ישיר, של איי.די.איי לכל השינויים שיש, באמת זה אירוע תפעולי לא פשוט, בשיא המשבר עברנו ל – 90% עבודה מהבית, אחר כך חזרנו למספרים אחרים, עכשיו עברנו לעבוד בקפסולות, הפרדות של קומות, דשבורדים, שגרות ניהול חדשות, עולם ניהולי מורכב אבל אני חושב שאנחנו עושים אותו באמת על הצד הטוב ביותר. אז תודה רבה לכם וכפי שאמרתי לסיכום, אני רוצה להאמין שעם כל הרעשים אנחנו יודעים להמשיך ולשדר ולהציג את היציבות ברווחיות שלנו לאורך זמן. אז תודה ויום טוב לכולם ותודה שהייתם איתנו.

-  סיום שיחה  -