תאריך השיחה 25.08.19 / משך שיחה 00:52:21 

 

מנחה: שלום וברוכים הבאים לשיחת הועידה של IDI חברה לביטוח, לידיעתכם כל משתתפי השיחה הינם במצב האזנה בלבד, לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות, הוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים, לקבלת סיוע בזמן הועידה אנא הקישו על הספרות כוכבית, אפס. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום ראשון, העשרים וחמישה באוגוסט 2019. נמצאים איתנו היום מר קובי הבר מנכ"ל החברה וגברת רונית חיוחמו סמנכ"לית הכספים, לפני שאני מעבירה את השיחה לקובי הבר מנכ"ל החברה ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שיימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי וודאות, תוצאותיה של החברה לא יהיו שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע בהתאם לסעיף 32-א לחוק ניירות ערך, זכות הדיבור מועברת כעת למר הבר, מר הבר בבקשה.

קובי: בוקר טוב לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו לשיחת הועידה לסקירת התוצאות של הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2019, כאמור רונית נמצאת איתי פה. אני אתחיל בסקירה של המגמות העיקריות ולאחר מכן רונית ואני נענה בשמחה על כל השאלות שיהיו לכם. בשורה התחתונה רבעון עם רווח כולל בהיקף של 64 מיליון ש"ח, לפחות לדעתנו רווח נאה לכל הדעות, רווח זה מורכב מרבעון נוסף של יציבות ברווח מפעילות הליבה ורבעון טוב מאוד ברווחי ההשקעות כפי שנרחיב בהמשך, הרווח הושג על אף הסביבה התחרותית והרגולטורית המאתגרת ועליה בהוצאות ביחס לרבעון המקביל. 

בואו נעבור ביחד לשקף מספר 17, בשקף 17 נראה כי הרי, נראה בו שהרווח החיתומי דומה לרווח החיתומי ברבעון המקביל, ואם אנחנו בוחנים את הרווחיות החיתומית על פני הרבעונים האחרונים ניתן לראות שאנחנו נהנים מיציבות ברווח החיתומי לאורך השנים האחרונות, הרבעון היה עם השפעות משמעותיות של סוגיית וינוגרד וטיוטת תקנות השיבוב, בואו נעבור ביחד לשקף מספר 18, בשקף זה ניסינו לפשט ולתאר לכם במונחי שיאר את השפעת פסק הדין של וינוגרד על החברה, שלושים ואחד לשתים עשרה 2018 דהיינו בסוף שנה שעברה היינו עם כחמישים ושלושה מיליון ש"ח רזרבות בגין וינוגרד, התפתחויות שוטפות רגילות במחצית הראשונה אפשרו לנו לשחרר כשלושה מיליון ש"ח, החלטת בג"ץ מלפני כשבועיים אפשרה לנו לשחרר עשרים ושבע מיליון ש"ח נוספים, עם זאת לאור זה שהמדינה לא תיקנה עוד את תקנות ההיוון של המוסד לביטוח לאומי מה שבג"ץ המליץ לה כן לעשות והיא, גם בוועדת קמיניץ המליצו להם לעשות את הדבר הותרנו בשלב זה עתודה בסך עשרים ושלושה מיליון ש"ח, להזכירכם בשנת 2016 הפרישה החברה לנושא כולו כארבעים מיליון ש"ח, זה סיכום של ההפרשות בגין, ההפרשות והשחרורים בגין וינוגרד, במקביל, החברה קיבלה החלטה לאור אי ודאות רגולטורית הנובעת בעיקרה מטיוטת תקנות השיבוב שפורסמו בסוף יולי להגדיל את הרזרבות שלה בכעשרים ושתיים מיליון ש"ח, עדיין חייבים לציין שלא היה שימוע והחברה כמובן מתנגדת למה שאגף תקציבים באוצר שלח בטיוטת תקנות השיבוב.

בואו נעבור לדבר על השקעות, מדובר על רבעון מצוין בהכנסות מהשקעות שמסתכמות לכשלושים ושמונה מיליון ש"ח ביחס לעשרים ושתיים מיליון ש"ח ברבעון המקביל, אנחנו מציינים שעשרה מיליון ₪ מתוך אותם שלושים ושמונה מיליון מיוחסים לשיערוך נדל"ן, המשמעות היא שגם השנה וגם בשנה שעברה היו רבעונים טובים בשוק ההון, דבר נוסף מוסבר מהגידול בתיק שלנו בעקבות ההנפקה שביצענו בסוף שנה שעברה שמשפיע מצד אחד באופן חיובי על התיק כמובן אך מצד שני גם מגדיל לנו את הוצאות המימון, כדי לסכם את נושאי ההשקעות כפי שאתם יודעים וכפי שאפשר לראות גם היום בבוקר השווקים מאוד וולטילים, אנחנו ממשיכים בניהול השמרני והאחראי של התיק וכמובן מה שהיה ברבעון השני לא מעיד על מה שיהיה ברבעון הבא, וחשוב לי להזכיר לכם שתיק ההשקעות שלנו הוא בחלקו הגנה על הרזרבות שלנו.

בואו נעבור ביחד לשקף מספר 14 שקף שמתאר את הפרמיות ברוטו, לפני שאני צולל ענף  ענף אני רוצה להגיד שהשינוי בסך הפרמיות ברבעון נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף התיק במרבית הענפים ומנגד הורדת מחירים ברכב רכוש הם פעולות שהחברה מבצעת לטיוב תיק הלקוחות, ורקע לכך כפי שאתם גם יודעים השוק יותר תחרותי ואנו פועלים בקשת רחבה של תחומים כדי להתאים את עצמנו טוב יותר לתחרות ולתת לכך מענה מיטבי, חשוב לי להדגיש, כפי שאנחנו אומרים לאחרונה שמנו דגש, אנחנו שמים דגש על צמיחה רווחית בלבד ומיקוד ברווח החיתומי, זאת אומרת במקביל לטיוב תיק הלקוחות שלנו הקיים ושיפור בהתייעלות התפעולית, ברור שמדובר על תהליך הדרגתי שיימשך על פני מספר רבעונים.

מכאן בואו נעבור ענף ענף ונתייחס וכל ענף בנפרד, רכב רכוש, כפי שציינתי קיימת עליה בעוצמת התחרות שהובילה לירידת תעריפים, עם זאת צריך לזכור שישנה גם ירידה בשכיחות וירידה בשיעור התאונות שמאפשר, שתומכת באותה ירידת תעריפים, אני רוצה לציין כי מדובר בסך הכול על תחרות וכלל משחק שאנחנו מכירים ואנחנו יודעים ונדע להתמודד איתם, אנחנו מציגים גידול של חמישה אחוז בפרמיות ברוטו הנובע מגידול של שני אחוז בכמויות אל מול ירידת מחירים של כשבעה אחוזים ברכב מקיף, הגידול המתון נובע גם מאותו טיוב תיק שאנחנו עושים ומאותו שיפור חיתום שהחברה מבצעת, שיעור הנאמנות של הלקוחות שלנו בענף הוא מעל שמונים ושתיים אחוזים, אותם שמונה עשרה אחוזים שלא נשארים איתנו חלק לא מבוטל זה כאמור על פי החלטת החברה.

בואו נעבור לענף דירות, בענף דירות אנחנו ממשיכים לצמוח, מציגים גידול דו ספרתי של כחמישה עשר אחוז בפרמיות ברבעון ושיעור נאמנות לקוחות של תשעים ושניים אחוזים, ענף בריאות, בענף בריאות אנחנו מציגים עליה של שישה אחוזים בפרמיות ברבעון, קצב הצמיחה אומנם מתון יותר מהעבר אך נובע בעיקר מהכבדת הרגולציה בענף תאונות אישיות וכן מטיוב התיק, עם זאת אנחנו רואים כבר רבעון שני ברציפות של המשך מגמת ירידה בשיעור הביטולים, בכל הקשור לבריאות הקלאסית אנחנו פועלים להגברת קצב הצמיחה שלנו, בענף חיים הצמיחה היא של כשמונה אחוזים זאת על עף השינויים הרגולטוריים בתחום בתקופה האחרונה לרבות הרפורמה של הממונה שפורסמה בפברואר 2019, כידוע, כלל השינויים השפיעו בשלוש שנים האחרונות על עלייה בשיעור הביטולים יחד עם זאת אני גאה לציין שאנחנו כבר רואים ירידה במגמת, רואים ירידה במגמת שיעור הביטולים אצלנו כבר רבעון שני ברציפות והרבעון השני כבר היה נמוך מהרבעון במקביל בשנה הקודמת זאת לאור שורה ארוכה של פעולות שאנחנו ביצענו וממשיכים לבצע.

עולם ההוצאות, גידול בהוצאות ברבעון נובע משתי סיבות עיקריות, גידול בעמלות לשותפים העסקיים הנובע מצמיחת היקף הפעילות איתם ודגש על הפעילות עם הבנקים, עם זאת ברבעון זה התחלנו לראשונה לשים דגש על טיוב במכירות והפרו-סייל בתחום על מנת לשפר את הרווחיות שלנו, סיבה שניה היא עליה בשכר העבודה נובעת בעיקרה מעליות השכר בכלל המשק וגידול מסוים בתקנים שתואם את הגידול בגודל התיק, כל מה שקשור לנושא ההוצאות אני רוצה להדגיש שהנושא בטיפול מאוד מאוד אינטנסיבי שלנו, אנחנו משקיעים המון בטיפול בהוצאות ובמצוינות התפעולית והם נושאים מאוד מרכזיים אצלנו בתוכנית העבודה ובתוכנית האסטרטגית שלנו, ברבעון השני אנחנו כבר מתחילים לראות התמתנות בקצב גידול ההוצאות וכאמור שמים דגש ניהולי חזק על הנושא ואני רוצה לקוות ולהניח שאנחנו נראה תוצאות ברבעונים הקרובים בהמשך.

בואו נעבור ביחד לשקף מספר 19 שקף שעוסק ברווח הכולל לפני מס לפי כל אחד מהענפים, נתחיל עם רכב רכוש, הקיטון ברווח החיתומי ברבעון נובע קודם כל מזה ששנה שעברה היה שחרור מיוחד לאור אותם, לאור התפתחויות חיוביות שהיו באותה תקופה, סיבה שניה היא קיטון בפרמיה הממוצעת ברבעון הנוכחי בעקבות ירידת המחירים וכן מהגידול בהוצאות המכירה בתוצאה מעליה במספר הלקוחות, חשוב לנו לציין כי ירידת המחירים ברכב רכוש לא באה לידי ביטוי באופן מלא בשורה התחתונה זאת מאחר שקיים ירידה בשכיחות, אם אני רוצה להסתכל על השורה התחתונה של הענף אנחנו בקומביין רישיו של 90 אחוזים כמו ברבעון הקודם מה שמשאיר לנו שולי רווח מאוד נאים בענף. רכב חובה - בעיקרון וזה לא סוד שענף, ענף החובה בכלל המשק סובל בשנים האחרונות מהפסדים ואפשר לראות את זה כמעט אצל כל החברות, כפי שציינתי בראשית השיחה ברבעון זה ענף חובה הושפע משחרור רזרבות בגין וינוגרד מצד אחד ומהגדלת הרזרבות בגין אי וודאות רגולטורית בעיקר סביב תקנות השיבוב, טיוטת תקנות השיבוב מהצד השני, ובנוסף, ברבעון זה אנחנו מציגים רווחיות הנובעת מהשפעה בירידת הריבית וכן גידול ברווחי ההשקעות שקוזזו בחלקן על ידי השפעת המדד והפסדי הפול, אני רוצה לציין כפי שאמרתי גם ברבעון הקודם אנחנו ממשיכים לנקוט בכל האמצעים על מנת לשפר את איכות החיתום ואת אופן הטיפול בתביעות וניהול יותר הדוק של אותן תביעות. אני מזכיר לכם שיש לנו מאז שנת 2018 ביטוח משנה בתחום באחוזים גבוהים וצמצום החשיפה.

בענף דירות אנחנו מציגים צמיחה בשיעור דו ספרתי בפרמיות אל מול קיטון ברווח, שנובע בעיקר מהשפעת השינויים הרגולטוריים בתחום נזקי צנרת, חלק מהשפעה על הרווחיות ברבעון נובעת גם מהתפתחויות שליליות מהעבר, כזכור בשנה שעברה או יותר נכון בסוף 2017 יצאה הנחיה רגולטורית שעיקרה שינוי בשיטת העבודה בתחום הצנרת, נושא צנרת, נושא הדירות בכל והצנרת בפרט נמצא אצלנו בטיפול אינטנסיבי בשורה ארוכה של תחומים על מנת לשפר את הרווחיות בענף ואנחנו גם בוחנים שוב את שיטות העבודה שלנו עם שרברב פרטי, כפי שידוע לכם על מנת להקטין את הסיכון התקשרנו בתחום, בתחום הצנרת עם מבטחי משנה.

בענף חיים מדובר ברבעון טוב שיש בו גידול של 32 אחוז ברווח, שתי הסיבות העיקריות כאשר הראשונה היא יחס תביעות נמוך בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסיבה השנייה זה שרבעון שני שאנחנו מציגים ירידה בשיעור הביטולים, בשיעור הביטולים בסך הכול וברבעון זה אפשר כבר לצין שירידה שבהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ענף בריאות, רבעון טוב עם גידול של 19 אחוז ברווח הכולל אשר נובע בעיקר מהצמיחה בהיקף הפעילות, טיוטת חוזר תאונות אישיות שפורסמה לאחרונה אם היא לא תשונה היא תהיה בעלת השפעה מאוד משמעותית על הענף בשלב זה כל השוק נמצא בדיונים עם המפקח בנושא. ברבעון זה אתם רואים שאנחנו רושמים גם פרי למאמצינו בירידת שיעור הביטולים אל מול רבעון מקביל.

נושא אחר, לפני כחודש פרסמנו את יחס כושר פירעון החוב של שנת 2018 שעמד על 161 אחוז, יחס זה כאמור גבוה ביחס לשוק אך עם ירידה קלה בהשוואה לתוצאות שהצגנו שנה קודמת, בזכות כושר הפירעון הגבוה ובזכות הרווחיות של המחצית הראשונה החברה אישרה חלוקת דיבידנד בסך של 70 מיליון ש"ח המהווים כ-60 אחוז מהרווח במחצית הראשונה.

לסיכום, דקה לפני שאני מסיים, אני רוצה לציין שני דברים שהחברה מאוד גאה בהם, בואו נעבור יחד לשקף מספר 11 בו רואים כי במהלך הרבעון התפרסמה הזכייה של החברה במקום הראשון במדד השירות בכל הענפים שבהם החברה פועלת, וכן, כפי שרואים בשקף 12 זכתה החברה במקום השישי בדירוג BDI למקומות העבודה שהכי טוב לעבוד בהם, במקום הראשון מבין כלל החברות הפיננסיות.

לסיכום, אנחנו מתכוונים להמשיך ולהתמקד בצמיחה בכל תחומי הפעילות, אבל אני רוצה להדגיש וכפי שציינתי כבר קודם, אנחנו בוחרים לשים דגש על צמיחה רווחית בלבד ומיקוד ברווחיות החיתומית. במקביל אנחנו פועלים לטיוב תיק הלקוחות הקיים, אנחנו פועלים באופן אינטנסיבי לעיון מבנה ההוצאות ומתמקדים במצוינות תפעולית בדגש על הרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות, אנחנו מאמינים כי הגדלת היתרון הטכנולוגי תאפשר לנו להמשיך לצמוח ולעמוד באתגרים, במקביל אנחנו פועלים לאיתור ופיתוח מנועי צמיחה חדשים ובהתאם לכך כפי שכבר פורסם לאחרונה השקנו פיילוט בתחום, בתחום פוליסות החיסכון אשר שווקו לציבור באופן ישיר בתהליך דיגיטלי ובדמי ניהול נמוכים, אני חושב, אני מניח ש.. לא מניח, אני יודע שאנחנו נעלה עם זה לכלל הציבור תוך מספר חודשים מועט, אנחנו מאמינים כי כלל במהלכים שאנחנו מובילים יבואו לידי ביטוי בהמשך, ועכשיו בואו נעבור לשלב השאלות, תודה רבה עד כאן.

מנחה: תודה, בעת נעבור לשלב השאלות והתשובות, כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת, כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית שתיים, אם הנכם מאזינים באמצעות רמקול אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות, אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מאת איתן עציוני, מעציוני ניהול תיקי השקעות, איתן: בבקשה.

איתן: כן, לגבי החובה אהה הרווחיות היא נראית חריגה לטובה, אז אני מבין שיש את הוינוגרד שמתקזז עם הגידול בהפרשות אבל עדיין קשה לי להבין את המספר הזה.

קובי: ענף חובה באמת היה רבעון עמוס השפעות מכל הכיוונים, אז יש את וינוגרד ששחררנו את העשרים ושבע ומצד שני שמרנו את העשרים ושתיים כנגד תקנות ההיוון, אז הפער במונחי נטו הוא לא משמעותי הוא כשלושה מיליון שקלים, ברבעון הזה רווחי ההשקעות כמובן תומכים ברווחיות הכוללת כי סך הכול חלק גדול מהרזרבות זה בעצם התיק שאנחנו מנהלים, ברבעון הזה הייתה השפעה לטובה מנושא הריבית, יש כמובן את ההשפעה הטובה של הביטוחי משנה, מצד שני זה קוזז על ידי שיעור מדד, עליית מדד גבוהה יותר והפסדי הפול, אז יש לך שורה של פעולות שהשורה התחתונה מביא את זה תוצאה שיש שיפור מול רבעון מקביל שנה שעברה.

איתן: באופן מתמשך בלי השפעות חד פעמיות אפשר להניח שהחובה עבר לרווחיות או..?

קובי: אני לא רוצה להניח את זה הרי ההשפעות החד פעמיות אמרתי לך, כל ההשפעה שלנו הם כשלושה מיליון שקל נטו ולכן מזה אני אומר לך להתקזז, יש השפעות רבות אחרות של ריבית, של מדד, של שוק ההון זה כמובן התוצאה של ההשפעה החיובית של רווחי משנה, לצד כל הפעולות שאנחנו עושים על הידוק החיתום שלנו והידוק ניהול התביעות שלנו, אהה אני לא רוצה עוד להגיד שום דבר, אם אני יכול להגיד שאנחנו כבר על קרקע מוצקה אה.. אבל אין ספק שהכיוון נראה יותר טוב ממה שהיה בעבר.

איתן: לגבי הריבית, באופן כללי ריבית נמוכה זה אמור להיות רע לחברות ביטוח, אני טועה?

קובי: אצלנו ריבית נמוכה עושה לנו טוב ברזרבות כי אין לנו מוצרים מובטחי תשואה או תלויי תוחלת חיים, מצד שני לריבית נמוכה כמובן יש לה השפעה על תיק ההשקעות.

איתן: אני מבין, השיערוך נדל"ן זה עשרים ושבע נכון? איפה זה עבר? באיזה, באיזה סעיף..

קובי: לא לא לא. בתוך ההשקעות שלנו שברבעון הם היו שלושים ושמונה מיליון ש"ח לפני מס, עשרה מיליון מתוך השלושים ושמונה זה שיערוך נדל"ן, זה כל הסיפור זה חלק  מהתיק נוסטרו שאנחנו מנהלים.

איתן: וזה מתחלק בכל הענפים?

קובי: וודאי, בעיקר הענפים שסופגים את החלוקה זה הענפים עתירי רזרבות שזה חובה, חובה וקצת רכב רכוש גם.

איתן: אני מבין, והצמיחה בבריאות ובחיים אתם רואים את זה נמשך בעתיד?

קובי: צמיחת הכמויות אני רוצה להניח שכן כי אנחנו ממשיכים לעשות את העבודה שלנו באופן טוב, צריך לזכור שכמו שאנחנו אומרים ברבעונים פחות טובים ישנה גם וולטיליות בשיעורי התביעות ברבעונים, הרבעון הזה היה לנו רבעון טוב אבל סך הכול חיים ובריאות זה ענפים רווחיים, ענפים טובים שאנחנו צומחים בהם, זה ענפים ש.. ענפים שהם אצלנו במנועי הצמיחה.

איתן: מצוין, תודה ובהצלחה.

קובי: תודה רבה.

מנחה: אין שאלות נוספות, אני מחזירה את רשות הדיבור למר הבר לדברי סיכום, מר הבר בבקשה.

קובי: תודה רבה לכולכם שהשתתפתם איתנו הבוקר בשיחה, נתראה ברבעון הבא ושיהיה לנו שבוע טוב.

מנחה: תודה, בזאת הסתיימה שיחת הועידה של IDI חברה לביטוח, תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.


-  סיום שיחה  -