תאריך השיחה 29.08.18 / משך שיחה 00:14:27 

 

דוברת: שלום וברוכים הבאים לשיחת הועידה של אי.די.אי ביטוח. לידיעתכם כל משתתפי, כל משתתפי השיחה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. הוראות לקבלת זכות הדיבור ינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הועידה אנא הקישו על הספרות כוכבית אפס. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת, יום רביעי ה-29.8.2018. לפני שאני מעבירה את השיחה לקובי הבר, מנכ"ל החברה. ברצוני לציין, כי מלבד הנתונים ההיסטוריים שימסרו כל הנתונים ו/או התוצאות שיסקרו בשיחה זו, הינן תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתסריט החברה, בדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע בהתאם לסעיף 31, 32 א' לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת למר הבר, מר הבר בבקשה.

קובי הבר: תודה רבה. שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו לשיחת הועידה לסקירת תוצאות הרבעון השני. איתי על השיחה נמצאת גם סמנכ"לית הכספים של החברה רונית חיוכמו. אני אתן סקירה קצרה של המגמות העיקריות ורונית תסקור לעומק את התוצאות. בסוף כמובן נפתח את השיחה לשאלות ככל שיהיו.

כידוע הצטרפתי רק לאחרונה לחברה וכיום אני כחודשיים בתפקיד. אני מקדיש את התקופה בעיקר ללימוד החברה, ובניית תוכניות העבודה העתידיות. מצאתי חברה מצוינת המנוהלות בצורה איכותית. מדובר על חברה חזקה עם מספר רגליים יציבות וללא ספק, אחת החברות המובילות במשק. בשלב זה, אנחנו ממשיכים לשים את הדגש על המשך הצמיחה של החברה בכל הסגמנטים הקיימים לצד בחינת סגמנטים נוספים תוך שמירה על רמת ההוצאות, רמת השירות הגבוהה והשקעה רבה בחדשנות טכנולוגית.

שיתופי פעולה עסקיים הם לטעמי ציר מרכזי להרחבת הפעילות ואנחנו נמשיך להרחיב צד זה. המטרה שלי לקחת את החברה לשלב הבא ולהביא את החברה להישגיים נוספים.

עכשיו נדבר על הרבעון הנוכחי. הרבעון השני היה רבעון טוב נוסף עם המשך צמיחה בפרמיות וברווח הנקי. סה"כ 54.3 מיליון ש"ח לרבעון השני ו-104 מיליון ש"ח למחצית, זה גידול של 8% לרבעון וגידול של כ... של 15% למחצית. אומנם רואים שונות בין הענפים אשר נובעת ממספר סיבות עליהן תכף נפרט.
בביטוח הכללי, התוצאות טובות מאוד, טובות מאוד. ומהוות עדות נוספת למובילות השוק שלנו בענף. תמיכה של 9% בפרמיות ברוטו, גידול מתמשך בהיקף הפעילות במרבית הענפים, שיפור משמעותי ברווח החיתומי בענף רכוש, בענף רכב רכוש, גידול של 46% ברווח הכולל לפני מע"מ, זה נובע בעיקר כתוצאה משיפור החיתום, כמו כן, מהתפתחות חיובית בתביעות שנים קודמות וירידה בשכיחות התביעות.

לגבי חיים וחיסכון ארוך טווח, צמיחה של 9% בפרמיות ברוטו, וגידול של 14% בפרמיות נזקי ביטוח חיים ללא חיסכון ארוך טווח. קיטון ברווח הכולל שנובע בעיקר מריבוי תביעות ביחס לרבעון המקביל שהיה נמוך מהממוצע. צריך לציין שקיימת ולטריות בין הרבעונים. שוב להסתכל בראיה ארוכה יותר, שכן על מנת.... שוב להסתכל בראיה ארוכה יותר, שכן על מנת להחליף שונות בתביעות שלעיתיים הן אקראיות בין רבעונים. מגזר הבריאות, צמיחה של 9% בפרמיית ברוטו, קיטון ברווח הכולל שנובע בעיקר מגידול התביעות ביחס לרבעון המקביל. ישנה תחרות משמעותית בתחום מצד חלק מהשחקנים הגדולים. עם זאת אנחנו מצליחים ללא ספק לייצר אלטרנטיבה להיצע שהיה בשוק ומאמינים ביכולתנו להמשיך במגמת הצמיחה. תחום הבריאות מבחינתנו מהווה מנוע צמיחה.

החברה הכריזה היום על דיבידנד בסך 70 מיליון ש"ח המשקף כ-70% או ליתר דיוק 67% מהרווח השוטף למחצית.

בשלב זה אני אבקש מרונית להמשיך ולהרחיב את תוצאות הרבעון השני.

רונית חיוכמו: שלום לכולכם. אני אתחיל בסקירה של תמונת הצמיחה שלנו. אני מפנה אתכם לשקף מס' 7 במצגת שהפצנו. בשקף הזה ניתן לראות את תמונת הצמיחה לפי ענפים. נתחיל עם ענף רכב רכוש שבו ניתן לראות שהחברה ממשיכה וצומחת בקצב דו ספרתי אנחנו מציגים צמיחה של עשרה אחוזים ברבעון.
רכב חובה אותו ענף שבו אנחנו סופגים ביחד עם כל הענף הפסדים ולכן קצב הצמיחה פה הוא נמוך יותר, זה רק 5%.

ענפי דירות, שזה בעיקר תחום, סליחה ענפי רכוש ובעיקר ענף דירות, בו אנחנו מציגים צמיחה של 8%. ענף החבויות שהוא ענף קטן אנחנו באותה רמת פרמיות כמעט כמו אשתקד. בענף חיים, אנחנו ממשיכים לצמוח חיים ובריאות בקצב דו ספרתי. בחיים אנחנו צומחים ב-15% ובענף בריאות ב-18%. תחום החיסכון הוא תחום בירידה ושם אנחנו מציגים פרמיות של 11 מיליון שקלים.

נעבור לתמונה המצטברת שכאן ניתן לראות שברמה הכללית אנחנו קצב צמיחה, באותה מגמת צמיחה, אפילו בקצב גבוה יותר. בסה"כ אני לא חוזרת על המספרים אבל בסה"כ הצמיחה במצטבר עמדה על 11%.

נעבור לתמונת הרווחיות, אני מפנה אתכם לשקף מס' 9, וכפי שקובי אמר סיימנו את הרבעון עם 54 מיליון ש"ח ברבעון, ברווח מצטבר של כ-104 מיליון שקל למחצית. כשמסתכלים על תמונת הרווחיות לפי ענפים, אז ניתן לראות שברכב רכוש השגנו שיפור מאוד משמעותי ברווחיות. השגנו רווח של 55 מיליון וזאת בהשוואה ל-29 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. השיפור העיקרי הגיע מיחס תביעות נמוך משמעותי ממה שהיה בעבר, שכיחות התביעות פחתה. כשאני מדברת על שכיחות התביעות אני מדברת גם על התאונות וגם על הגניבות ששני הסיגמנטים האלה היו נמוכים יותר בתקופה האחרונה, זה המשך מגמה שאנחנו רואים כבר אפשר לומר כמה רבעונים רק שהיא צברה יותר תאוצה וגם גורמת לנו לביטחון עודף בניהול הרזרבות שלנו ולכן גם אפשר לומר גם שהייתה פה התפתחות מסויימת, של התביעות תקופות קודמות.

נעבר לרכב רכוש, אז ברכב רכוש. רכב חובה סליחה, כפי שניתן לראות אז רשמנו רווח של... סליחה הפסד של 6 מיליון שקלים. רכב חובה מאופיין ברזרבות מאוד גבוהות, הענף הזה מושפע מהשפעת המדד, כתוצאה מכך שהרזרבות שלנו הן צמודות למדד, ברבעון האחרון המדד עלה ב1.2% והנתון הזה יחד עם הפסדים משמעותיים שספגנו מהפול גרמו לתוצאה הזו שאתם רואים.

בענף דירות אנחנו רואים רווח של 9 מיליון שהוא נמוך בכ-2 מיליון שקל מהתקופה המקבילה אשתקד. בענף הזה ספגנו.. ענף דירות כמובן, ספגנו תביעות גבוהות יותר מכרגיל בגלל נזקי טבע חריגים, כשאני אומרת נזקי טבע חריגים לעונה. אנחנו לא רגילים לגשמים משמעותיים בעונה הזו ובאפריל אני מזכירה לכולכם חווינו מבול משמעותי והדבר הזה עצמו גרם לנו נזק של כ-2 מיליון והוא מסביר את עיקר השינוי בין הרבעונים. 

אני עוברת לתחום חיים, בתחום החיים אנחנו מציגים רווח של 15 מיליון שקלים שהם 28% פחות מהרווח משהצגנו ברבעון אשתקד. חשוב לציין שבתחום חיים זה ענף שמאוד מושפע מוולטיליות יותר נכון להסתכל עליו בראיה ארוכת טווח, ראיה שנתית. לעיתיים ברבעון מסויים אנחנו סופגים יותר תביעות ולעיתיים פחות. ברבעון המקביל אשתקד נהנינו במרכאות מכך שספגנו פחות תביעות, ברבעון הנוכחי ספגנו יותר תביעות. גם ברבעון הראשון של השנה אני מזכירה ספגנו פחות תביעות והרווחיות הייתה גבוהה יותר.

בבריאות מבחינת המאפיינים, אז באמת מאפיינים דומים בהקשר של וולטיליות, גם כאן הענף הזה מאוד מושפע, מושפע משונות גבוהה בין הרבעונים. הרווחיות ירדה מ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל ל-12 מיליון שקלים ברבעון הנוכחי, אבל עדיין רווחיות נאה.
אני עוברת לחציון, מכאן אפשר לראות בשקף מס' 10 שהרווח המצטבר שאנחנו מציגים ברכב רכוש הוא 89 מיליון בהשוואה ל-49 מיליון בתקופה המקבילה. אני אשלים למה שאמרתי קודם שמעבר למגמה המתמשכת של הירידה בתביעות מובן כפי שראיתם בתמונת הצמיחה אנחנו ממשיכים ומגדילים את התיק, היקף הפעילות בתחום הזה גדל וכמובן שגם זה מקבל ביטוי בתוצאות.

ברכב חובה זה בעצם אותם המגמות שדיברתי עליהם בהקשר הרבעוני אתם רואים פה הפסד קצת יותר גדול של 9 מיליון שקלים. בדירה בעצם גם כאן אנחנו רואים ירידה ברווחיות. זה אותם נזקי טבע שציינתי קודם באפריל יחד שחברו להם לנזקי טבע של ינואר, סיפרנו לכם עליהם ברבעון הקודם, שהיו נזקי טבע חריגים אז של 4.7 מיליון שקל ואלה בעצם הסיבות לפער הזה שאתם רואים. ענפי החבויות זה ענף שהוא משלים לתחום הדירה. זה בעצם כיסויי החבות שאנחנו מוכרים ביחד עם המוצר הזה. פה יש לנו שיפור קטן ברווחיות. בחיים בסה"כ אתם רואים שהתמונה המצטברת היא די דומה לאשתקד, זה שיפור קטן ברווח וזה מעיד על זה שבאמת הוולטיליות לאורך תקופה קצת יותר ארוכה בעצם מתמתנת. בבריאות רווח של 23 מיליון שקל שהוא נמוך ב-4 מיליון שקל מהרווחיות שהצגנו אשתקד. סה"כ כשמסתכלים על תמונת הרווחיות הכוללת אנחנו מציגים שיעור צמיחה של 18% בין שתי המחציות. 

נעבור לתמונת ההון, אני מפנה אתכם לשקף מס' 12. החברה כזכור עברה, קיבלה את אישור הפיקוח לעבור למשטר כלוונסי וזאת לאחר ביקורת שנעשה על ידי רואה החשבון בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הנוכחי השלמנו את החישוב על יחס כושר הפירעון ל-31.12.2017 ואנחנו מציגים יחס כושר פירעון של 166%, צריך לציין שהיחס הזה הוא לאחר חלוקת הדיבידנד, על אותה הכרזה שהכרזנו היום. של 70 מיליון שקל לדיבידנד אנחנו נעמוד על 166%. וזאת כמובן ללא התחשבות בתקופת הפריסה שהרגולציה מאפשרת.
בשלב הזה אני פותחת את השיחה לשאלות נוספות אם ישנן ואנחנו כאן כדי לענות.

דוברת: כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1, כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם הנכם מאזינים באמצעות רמקול אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלתכם.
(המתנה)
אני חוזרת על ההוראות, כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלתכם.
(המתנה)
אין שאלות בשלב זה. אני מחזירה את רשות הדיבור למר הבר לדברי סיכום. מר הבר בבקשה.

קובי הבר: תודה רבה שהשתתפתם היום בשיחת ועידה שלנו, ובשלב זה אם אין שאלות נוספות אנחנו ניקח את ההזדמנות לאחל שנה טובה לכולם ובהצלחה וניפגש ברבעון הבא. תודה רבה.

דוברת: תודה. בזאת הסתיימה שיחת הועידה של איי.די.איי ביטוח. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים. 

 


-  סיום שיחה  -