הזמנת שירותי גרירה

מי ספק הגרירה שלי?

 

 

שים לב! 

  • שירותי גרירה ניתנים ככיסוי לפי בחירת המבוטח ביום רכישת הפוליסה.
  • שירותים אלה פועלים בכל רחבי הארץ במשך 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים ולמעט יום הכיפורים.
  • אם רכשת כיסוי זה כחלק מפוליסת ביטוח רכב של ביטוח ישיר אל תזמין גרירה מגורר אחר, כי לא תוכל לקבל על כך החזר כספי.