בין הפרמטרים לסיכוני ביטוח חובה לרכב פרטי ניתן לכלול: רכב יוקרה, מקום מגורים מועד לגנבות, נהג עם היסטוריה של תאונות, וותק הנהג, העדר תביעות, נהג צעיר, נהג חדש וכדומה.  

חברות ביטוח רכב מגדירות את תנאי פוליסות ביטוח הרכב והפרמיות הנגזרות, לפי מחקר אקטוארי המבוסס בעיקרו על מנגנון של הערכת סיכונים. רמת פרמיות ביטוח רכב נקבעות לפי הסיכוי שחברת הביטוח תאלץ לשלם כספים למבוטח כנגד נזקים לרכב המבוטח או רכב צד ג'. כך אפשר לראות שבכל פוליסת ביטוח מוכרת כמו ביטוח חובה לרכב, ביטוח רכב צד ג', ביטוח רכב מקיף ואפילו ביטוח אופנוע קיימים תנאים וסייגים הקובעים רמות פרמיה ודרישות למערכות מיגון, הן בהתאם לסוג הרכב והן לפי גיל וניסיון הנהג. במילים אחרות ככל שהסיכון גדל, כך גם גדלה פרמיית הביטוח ודרישות המיגון. 

בין הפרמטרים לסיכוני ביטוח חובה לרכב פרטי ניתן לכלול: רכב יוקרה, מקום מגורים מועד לגנבות, נהג עם היסטוריה של תאונות, וותק הנהג, העדר תביעות, נהג צעיר, נהג חדש וכדומה. 

חשוב להדגיש שלא רק חברות הביטוח מעריכות סיכונים, אלא גם רשויות החוק, שמטרתן המוצהרת היא למנוע תאונות דרכים והרג בכבישים, וזאת בדרך של חקיקת חוקים, תנאים וסייגים למשתמשים בדרך. 
בעוד הסייגים לכיסויי נזקי רכוש מעניינים רק את חברות הביטוח, הרי שהגיל ומיומנות הנהג מעניינת הן את חברות ביטוח רכב והן את רשויות החוק. כך ניתן לראות שההתניות כלפי הנוהג ברכב באות משני הצדדים (ביטוח רכב והחוק). קיימים אומנם סוגים רבים של נהגים וסוגי רישיונות, אך סוגי הנהגים השכיחים ביותר הם: נהג וותיק, נהג חדש, נהג צעיר, מורה נהיגה, נהג מזדמן.

נהג וותיק

תנאי ביטוח רכב – נהג וותיק הוא נהג שגילו מעל 24 שנים והמחזיק ברישיון נהיגה בתקופה העולה על 12 חודשים. במקרה זה תנאי פוליסת ביטוח רכב וגובה הפרמיות יהיו סטנדרטיים, עם תוספות והפחתות בהתאם לנתוני הנהג כגון היעדר תביעות וכדומה.

לשון החוק : אין דרישות מיוחדות למעט ציות לחוקי התעבורה.

נהג חדש

תנאי ביטוח רכב - חברות ביטוח מגדירות נהג חדש, כל נהג (בכל גיל) אשר מחזיק ברישיון נהיגה בתוקף בתקופה שאינה עולה על 12 חודשים. המשמעות הנגזרת מהגדרה זו היא בעיקר שהפרמיה וההשתתפות עצמית של ביטוח רכב יהיו גבוהים יותר.

לשון החוק - בניגוד להגדרות חברות הביטוח, נהג (בכל גיל) מוגדר כנהג חדש למשך 24 חודשים מיום קבלת רישיון נהיגה בתוקף. בתקופת היות הנהג מוגדר "נהג חדש" חלים עליו חוקים ותקנות מיוחדים:

נהיגה בנוכחות נהג וותיק מלווה - למשך שלושה חודשים מיום קבלת הרישיון.

נהג וותיק מלווה - מי שגילו 24 עד 30 שנים ומחזיק ברישיון (מתאים לסוג הרכב) במשך 5 שנים לפחות. מי שגילו מעל 30 שנה ומחזיק רישיון (מתאים לסוג הרכב) במשך 3 שנים לפחות.

עונשים מוגברים על עבירות חמורות - קיימת רשימה של 13 עבירות חמורות שבעטיין ישלם כנסות כבדים, רישיונו יישלל והוא יידרש לעבור מבחן נהיגה עיוני ומעשי מחדש.

קורס ריענון - לאחר 5 שנים מיום קבלת הרישיון.

נהג צעיר

תנאי ביטוח רכב - נהג צעיר הוא נהג שטרם מלאו לו 24 שנים. המשמעות הנגזרת מהגדרה זו היא בעיקר פרמיה והשתתפות עצמית גבוהים יותר. קיימים גם מסלולי ביטוח מוזלים המבוססים על ביטוח שעות הנהיגה בפועל בלבד.

לשון החוק – מבחינת החוק אין התייחסות ספציפית לנהג צעיר, למעט העובדה שגם כאן יחולו חוקי נהג חדש בתקופה של 24 חודשים מיום קבלת הרישיון.

מורה נהיגה

תנאי ביטוח רכב – הגדרת מורה נהיגה זהה אמנם לנהג וותיק, אך המשמעות הנגזרת מהגדרה זו היא פרמיה והשתתפות עצמית הגבוהים למעלה מ- 25% בהשוואה לנהג וותיק רגיל.

לשון החוק – עיסוק בהוראת נהיגה מצריך שורה ארוכה של נתונים בסיסיים כמו וותק של 3 שנים כנהג וותיק, 12 שנות לימוד, לימוד המקצוע במוסד מוסמך, מעבר מבחני הסמכה ועוד. כמובן גם להציב שלט "ל" על רכב לימוד הנהיגה כאזהרה למשתמשים בדרך.

נהג מזדמן (נותן שרות)

נהג מזדמן הוא מי שנוהג רכב כנותן שירות כמו: מכונאי במוסך, סדרן מגרש חניה, דייל חניה בבית מלון וכ"ו. נהג מזדמן נוהג בשטח מוגדר ומוכר ע"י חברת ביטוח רכב, כמי שנוהג ברשות בעל הרכב ולכן ביטוח רכב תופס גם לגביו. החוקים החלים על נהג מזדמן, הם החוקים החלים על כלל סוגי הנהגים בהתאם למעמדו.

20% הנחה ויותר ברכישת ביטוח מקיף לרכב 

לקבלת הצעה ללא התחייבות:

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

הידעתם? סכום הביטוח המשולם למוטבים בעת מקרה מוות למבוטח פטור ממס

השאלון הרפואי שאתם עוברים במעמד רכישת הביטוח חיוני על מנת שתקבלו פיצוי הולם בעת הצורך - הקפידו למלאו בכובד ראש

על פי חוק אסור לבנק בו אתם לוקחים את המשכנתא לחייב אתכם לרכוש ביטוח משכנתא באמצעותו

משכנתא היא אחת ההלוואות הגדולות ביותר שתיטלו בחייכם - לכן רצוי שהמסלול המתאים לכם ייבחר לאחר מחקר שוק מעמיק

מומלץ לנהל משא ומתן עם הבנק במטרה לשפר את תנאי המשכנתא שהרי כל עשירית אחוז של הורדה יכול להיות מתורגם בסוף הדרך לכדי עשרות אלפי שקלים!

על מנת שתוכלו לעמוד לאורך זמן בהחזר המשכנתא החודשי, מומלץ כי גובהו לא יעלה על שליש מההכנסות שלכם

כשמדובר בביטוח המשכנתא הכיסוי במרבית חברות הביטוח והבנקים הוא לרוב זהה ולכן המחיר הינו פרמטר מרכזי

פרמיית ביטוח החיים למשכנתא משתנה לאורך תקופת המשכנתא  ולרוב עולה במחציתה הראשונה ויורדת במחציתה השנייה

כיצד לוקחים משכנתא בצורה נכונה ומהי הדרך הבטוחה והטובה ביותר לכך בישראל?

הבנק דורש מהלווים לרכוש פוליסות ביטוח משכנתא, ביטוח אשר מתחלק לשני מישורים – ביטוח מבנה וביטוח חיים. 

ביטוח חיים למשכנתא איננו ביטוח חיים פרטי רגיל. בכתבה זו תלמדו על ההבדלים בין השניים.