תאריך השיחה 15.11.18 / משך שיחה 00:18:24 

 

מנחה: שלום וברוכים הבאים לשיחת הועידה של איי.די.אי חברה לביטוח. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה, הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים, תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור, יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הועידה אנא הקישו על הספרות, כוכבית אפס. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת, יום חמישי, חמישה עשרה בנובמבר 2018. לפני שאני מעביר את השיחה לקובי הבר, מנכ"ל החברה, וסמנכ"לית הכספים רונית חיוחמו, ברצוני לציין, כי מלבד נתונים היסטוריים שיימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו, הינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי-ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי, בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א' לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מעוברת כעת למר הבר, מר הבר, בבקשה.

מר הבר: תודה רבה. בוקר טוב לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו לשיחה הועידה, לסקירת התוצאות של הרבעון השלישי. נמצאת איתי כאן אהה רונית חיוחמו, סמנכ"לית הכספים. אני אתחיל בסקירה של המגמות העיקריות ולאחר מכן רונית ואני נענה על השאלות ככול שיהיו לכם. אז סך הכל אנחנו מסמכים רבעון טוב נוסף של המשך צמיחה בפעילות החברה, אהה אשר באה לידי ביטוי בעליה משמעותית בפרמיות במרבית הענפים. אנחנו מציגים צמיחה של שישה אחוז בפרמיות ברוטו, ואפשר כבר להגיד שאנחנו מעל 1.4 מיליון פוליסות אהה למועד פרסום הדוח. אהה אם מסתכלים על השורה התחתונה אנחנו בגידול משמעותי של שבעה ששרה אחוז ברווח הכולל, אשר מסתכם בשישים ושישה מיליון ש"ח. אהה ואני חייב להגיד למרות שזה עוד הרבעון הראשון שלי, שזה הינו הרווח הגבוה ביותר בתולדות החברה. התוצאות הושגו אודות למיקוד, למיקוד המתמשך של החברה בצמיחה בהיקף הפעילות או ברווחיות החיתומית, וכן גידול בהכנסות מתחום ההשקעות ברבעון זה, על אף העלייה בהוצאות תפעוליות.

אני רוצה לעשות איזשהו זום-אין לנושא ההוצאות התפעוליות, אהה הגידול נובע אהה בין היתר מחמישה מרכיבים עיקריים, הראשון שבהם זה גידול בהשקעה בחדשנות הטכנולוגית, ואתם מכירים את החברה ואת היקף ההשקעות שלה, שהולך וגדל אהה סביב עולם הטכנולוגיה. גידול בעמלות לשותפים העסקים שזה מבחינתנו גידול חיובי, כי זה מהווה אינדיקציה על גידול בפעילות, אתם מכירים את סוג השת"פים העסקיים שלנו, עם זה בתחום המשכנתאות עם בנק הפועלים, בנק הבינלאומי ובנק אגוד, בתחום הרכב עם צ'ינסרמוטרוס וסמל"ת, תחום הנסיעות לחו"ל עם איסתא אהה ותחום השיתופים הכלליים עם YNET וסופר פארם. המרכיב השלישי אהה בהשפעה על ההוצאות זה הגדלת מרכיב הפרסום בדיגיטל, ועליית המחירים בתחום. אהה נושא נוסף זה גידול בהוצאות הנהלה וכלליות, הנובע בעיקר מהוצאות משפטיות חריגות במהלך הרבעון, והנושא האחרון שאנחנו מציינים במרכיבים, בהשפעות על הגידול בהוצאות, זה עלייה בשיעור הביטולים בביטוחי חיים ובריאות, למרות הצמיחה נטו, כפי שנציג לכם תכף בהמשך, וכפי שראיתם בדוחות וההשפעה של זה על הוצאות הרכישה שלנו, על הדק, מה שמכונה.

נעבור לדבר עכשיו על הצמיחה בפרמיות לפי תחומי הפעילות. אני מציע שנעבור לשקף מספר שש במצגת. אהה בסך הכל ניתן לראות את המגמה החיובית שנמשכת אהה כמעט בכל הענפים אנחנו מציגים גידול מתמשך במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות. אם אנחנו צוללים פנימה לעולם של רכב-רכוש, אז אפשר לראות שיש צמיחה של חמישה אחוז בפרמיות ברוטו, ופה אנחנו רוצים לחדד נתון, יש לנו גידול בכמויות שעולה על שבעה אחוזים, הוא של שבעה אחוזים, אשר קוזז בחלקו בהפחתת תעריפית שהחברה מבצעת אהה שהחברה ביצעה כתוצאה מהתגברות התחרות. מה שיותר מעניין אותנו לבחון בעולם הרכב, זה כמובן את הגידול בכמויות, בכמויות הפוליסות אהה מספר הפוליסות וכן את התרומה פר פוליסה, ופחות את ההכנסה אהה כשאנחנו מסתכלים על עולם הפוליסות, כשאנחנו מדברים על תרומה פר פוליסה אז זה אנחנו משלבים את זה, את ההסתכלות דרך הלופרישבו. אם אנחנו אהה שמים אהה דגש על ענפי רכוש אחרים אפשר להסתכל על ענף דירות, ניתן לראות שקצ.. שקצב הצמיחה שמה אהה הוא כעשרה אחוזים בפרמיות ברבעון האחרון, ואם אנחנו מסתכלים על ענף חיים ובריאות, על ענף חיים יש צמיחה של שלושה עשר אחוזים ברבעון ואם מסתכלים על ענף בריאות שיעור צמיחה של שבעה עשרה אחוזים ברבעון, סך הכל אהה קצבי צמיחה נעים ברוב הענפים.

בואו נעבור ביחד לשקף שבע ונדבר על עולם הרווחיות בחתך ענפים. ניתן לראות שהרווח הכולל לפני מס מסך, מתחומי הפעילות מסתכם במאה ושלושה מיליון ש"ח אל מול שמונים ושלושה מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, משקף גידול של שמונ.... אהה שמונה עשר אחוזים בסך הכל. בואו נצלול אהה לכל אחד מהענפים כדי לקבל תמונה יותר מפורטת. ענף רכב רכוש, אז יש פה גידול משמעותי של שלושים ושבעה אחוז ברכב רכוש, אשר נובע בעיקר מהשיפור המשמעותי ברכב... ב.. רווח החיתומי שלנו, וכן מההכנסות מהשקעות המיוחסות לענף זה. השיפור ברווח החיתומי נובע בין היתר מירידה בשכיחות ובתביעות בתקופה האחרונה. אפשר להגיד שאנחנו עדים בחודשים האחרונים לירידה בהיקף השכיחות אהה בתביעות, ייתכן וזה נובע משיפור באמצעי הבטיחות ברכבים או עולם המוביליי, סטייה מנתיב או הדברים הדומים, או מאכיפה מוגברת על סלולר אבל בסך הכל אנחנו רואים ירידה בשכיחות וגם בעולם הגניבות יש ירידה בשיעורי הגניבה. אהה כן נהנינו כמובן מעליה בכמויות שתרמה לשיפור ברווח לצד הקיזוז שציינתי בעולם התעריפים וסך הכל באמת אנחנו רואים רווחיות מאוד יפה אהה בעולם רכב רכוש, באה לידי ביטוי הלופריישו היחסית נמוכים. כשאנחנו מסתכלים על עולם של רכב חובה, או על ענף רכב חובה, אז סך הכל אנחנו לא רואים מגמות אהה מגמות שונות באופן משמעותי, זה ענף שסובל בשנים האחרונות מהפסדים במרבית, זאת אומרת בכלל השוק, אהה אבל צריך לציין שברבעון הזה אנחנו מציגים כן רוויות בענף הנובעת בעיקר מרווחי השקעות וצמצום בהפסדים השוטפים שיש שלנו. אהמ, ענף שמאוד מאוד מושפע מהתייחסות הרגולטורית. אני כן רוצה לציין ש... ופרסמנו את זה גם בדוחות השנתיים, שיש לנו כיום ביטוחי משנה אהה בתחום זה בשיעורים גבוהים.

בואו נעבור לדבר על ענף דירות, בענף דירות אנחנו משיגים גידול יפה בכמויות, אמנם יש לנו קיטון ברווח שנובע בעיקר מנושא הצנרת, אהה בסוף אלפיים.. או ברבעון האחרון של 2017, יצאה הנחייה רגולטורית שעיקרה שינוי כמעט כולל בשיטת העבודה, אנחנו באיי.די.איי עברנו לשיטה עם עבודה עם שרברבים פרטיים, חלק חברות ההסדר, אהה ומאחר שאין בידנו את כל התמונה המלאה ומכלול ההשלכות אז אנחנו עוד לא יודעים להגיד את כל ההשפעה של השינוי הרגולטורי, אנחנו כן יודעים שיש לנו עלייה אהה בהיקפי או עלייה בלאופרשיו בענף הזה, אהה אני חייב לציין שלצורך הזהירות, אנחנו התקשרנו בענף זה עם מבטחי משנה בשיעורים גבוהים על מנת להקטין את הסיכון, שהוא בעיקר סיכון של אי ודאות שאנחנו לא יודעים מה ה... תהיה ההשפעה לאורך זמן של אותה הוראה רגולטורית ושינוי שיטת העבודה. אני עובר לענף חיים וחיסכון ארוך טווח, אז סך הכל יש לנו גידול של עשרה אחוז ברווח הכולל, נובע משיפור ביחס התביעות ברבעון הנוכחי, אהה חייבים לציין שזה תחום שהוא עדיין וולטירי אנחנו זוכרים שברבעון הקודם התוצאה הייתה קצת פחות טובה, כי היה לנו מספר תביעות גדול בתחום הזה, אז כפי שאמרנו פעם שעברה שזה רבעון וולטירי לצד אהה לצד המפחית, הרבעון הזה אנחנו באים ואומרים היה פה רבעון טוב עם ירידה בהיקף ה... ביחס לתביעות ולכן ראינו פה את הגידול ברווחיות, צריך לציין שהוא קוזז בחלקו על די השפעת הביטולים, על הוצאות הרכישה והדק, ראיתם שגדלנו ופה אני רוצה לחדד משהו שמשפיע, ראיתם שבפרמיות נטו בתחום הזה גדלנו בשלושה עשר אחוזים אני חייב לציין שזה על אף עלייה בשיעור הביטולים שיש בכלל המשק, חלקו נובע מ.. שינויים רגולטורים שהיו בתחום וזה בשורה התחתונה השפיע לנו על אותו תוצאות הרכישה, על אותו דק חשבונאי שאנחנו עושים. כדי להיות ברורים, צריך להסתכל על השורה התחתונה, גידול בפרמיות של שלושה עשר אחוזים, וגידול ברווח הכולל של עשרה אחוזים.

בענף בריאות יש לנו גידול של שמונה אחוז ברווח הכולל שנובע בעיקר מקטון בתביעות ביחס לרבעון המקביל, וכאן, וגם כאן יש את אותה השפעה שדיברתי על הוצאות הרכישה על הדק. חייבים להסתכל שזה תחום מאוד מאוד תחרותי היום. תחום הבריאות חלק מהשח.. אהה חלק מהשחקנים הגדולים כמובן מייצרים לנו תחרות מאוד, מאוד איכותית נגדיר את זה כך, אהה אבל על אף זאת אנחנו מצליחים להגדיל נתח שוק, ראיתם בשקף הקודם שדיברנו, שבעה עשרה אחוזים גידול ב... בתחום ברבעון. כפי שהחברה אמרה בעבר, וכפי שאנחנו ממשיכים להגיד, תחום הבריאות מבחינתנו מהווה מנוע צמיחה.

בואו נעבור ביחד לשקף ארבע עשרה, שקף ארבעה עשרה מבחינתנו הוא שקף שנותן תמונה מאוד יפה על התפלגות הפעילות שלנו בחברה, אז נכון שתמיד, או בעבר הסתכלו על החברה כחברה שנושא הרכב הוא הנושא המרכזי בה, ועדיין זה כך, אבל יש פה כמה דגשים שאפשר להסתכל, בעולם הפרמיות עדיין שבעים אחוז מהפרמיות מגיעות מעולם הרכב, רכוש וחובה. אבל כשאנחנו מסתכלים על עולם הרווחיות לפני מס, אנחנו רואים כבר שהפיזור יותר טוב, וחמישים אחוז מהרווחים שלנו כבר מגיעים מעולמות תוכן שאינם רכב. מחיים, מבריאות, ומענפי רכוש אחרים, אין לנו ספק שהפיזור הזה וגם כלל שהוא יתרחב בהמשך נותן לחברה יותר רגליים אהה לעמוד עליהם וזה סוג הדברים שאנחנו רוצים מהם. השקף האחרון שאני רוצה להתייחס אליו זה שקף מספר שבעה עשרה, דיברנו עליו גם ברבעון הקודם, ברבעון הזה אין שינויים, זה רבעון שלא בוצע אהה לא בוצעו בו חישובים חדשים או דיווחים חדשים בתחום, אבל עדיין זה נתון חשוב, אנחנו סביב או דיווחנו על מאה שישים ושישה אחוזים כושר פירעון חוב, כמובן אצלנו זה ללא אהה ללא פריסה, אני מציין שכדי שנהיה ברורים, החישוב שנעשה ברבעון הקודם והצגנו אותו, התבסס על הנתונים של ה-31.12.2017.

אז לסיכום, אני חייב להגיד שאנחנו שבעי רצון מתוצאות הרבעון, אהה ואנחנו מקווים לצעוד קדימה של המשך מגמה חיובית ב... בצמיחה של החברה. אהה בכוונתנו להמשיך לשים דגש על צמיחת החברה בכל הסגמנטים הקיימים, תוך שמירה ושיפור היעילות התפעולית, רמת השירות הגבוהה לצד המשך השקעה בחדשנות טכנולוגית. תודה רבה ועכשיו אנחנו נשמח לענות על שאלות, לענות על שאלות אם... אם ישנן.

מנחה: כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת, כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית שתיים. אם הנכם מאזינים באמצעות רמקול אנא הרימו את השפופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אני חוזר על ההוראות, כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. 
השאלה הראשונה מאיתן אציוני, מאציוני ניהול תיקי השקעות, איתן בבקשה. 

איתן: בוקר טוב, ברכות על התוצאות, אהה רציתי לשאול כשאני מסתכל על הפרמיות בשיער, ב... ברצף רבעוני, אז אני רואה, אני רואה איזושהי התייצבות, אפילו ירידה קלה ב.. החל מרבעון אהה רבעון רביעי 17, אני רואה חמש מאות שמונים ושלוש, חמש מאות שבעים וחמש, ועכשיו למש מאות שבעים ושלוש, אהה אתה יכול לתת לנו קצת צבע על הנושא הזה?

מר הבר: אנחנו אהה בנושא של פרמיות בישאר זה... יש בו אלמנטים תוצאתיים מבחינתי, זה קודם ההחלטה איפה אנחנו רוצים לחלוק סיכון עם המבטחי משנה, ולכן ההסתכלות שלנו היא על הפרמיות ברוטו, או פרמיות שהורווחו והפרמיות בשיאר זה לפי מדיניות ניהול הסיכונים אהה והכדאיות הכלכלית של ביטוחי המשנה.

איתן: אוקיי, שאלה, שאלה נוספת בבקשה, אז דיברת על רווחי השקעות, אהה כמה זה היה מבחינת, מבחינת סכום ומבחינת תשואה על תיק הנוסטרו? 

מר הבר: רונית, שאת תעני? 

רונית: כן. התשואה על תיק הנוסרו הייתה סדר גודל של 2.3 אחוז. מבחינת ההשפעה על תוצאות הרבעון, אז גידול בנטו היה סדר גודל של עשרה מיליון שקל, אני מדברת על הדלתא, בין שני הרבעונים, בין הרבעון הנוכחי לרבעון המקביל לשנה אשתקד, כמובן שהסכום הזה הוא לפני מס. 

איתן: ו.. ה... והאפסולוט?

רונית: דלתא של שישה מיליון שקלים.

איתן: לא, לא הדלתא, האפסולוט, את יכולה לתת את הנתון בבקשה. 

רונית: אהה זה בערך עשרים וחמישה מיליון שקלים, בתקופה הנוכחית, אל מול חמישה עשר... 

איתן: רווח כולל מהשקעות לפני מס?

רונית: כן. מול אהה חמישה עשר מיליון בתקופה המקבילה.  

איתן: תודה רבה, שאלה, שאלה אחרונה בבקשה אהה עם עודפי הון כאלה יפים, מה עם דיבידנד הרבעון?

מר הבר: אהה מסורתית החברה דנה בנושאי הדיבידנדים פעמיים בשנה, אהמ, זה מה שהיה נהוג עד עכשיו, והדיון בנושא יהיה ב.. שנתי, 

איתן: אז הדיבידנד הוא חצי שנתי באופן כללי?

מר הבר: זה מה שהחברה פעלה עד עכשיו. 

איתן: יופי, בהצלחה. 

מר הבר: תודה רבה איתן. 

מנחה: אין שאלות נוספות. אני מחזיר את רשות הדיבור למר הבר לדברי סיכום, מר הבר בבקשה,  

מר הבר: תודה רבה לכולם שהשתתפתם איתנו בשיחה הזאת וכמובן אם יש למי מכם שאלות אחר כך, רונית ואני נהיה שמחים וזמינים לענות לכם, ובהצלחה לכולנו, תודה ויום טוב.

מנחה: בזאת הסתיימה שיחה הועידה של איי.די.אי חברה לביטוח. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.

-  סיום שיחה  -