הזמנת שירותי גרירה

שירותי גרירה ניתנים ככיסוי לפי בחירת המבוטח ביום רכישת הפוליסה

 

Form from Wicket

 גרירה לרכב

- שירותי הגרירה פועלים 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים, למעט יום הכיפורים, בכל רחבי הארץ

 

- שים לב: אם רכשת מנוי גרירה כחלק מפוליסת ביטוח רכב של ביטוח ישיר אל תזמין גרירה מגורר אחר, לא תוכל לקבל על כך החזר כספי